Array ( [1] => Array ( [0] => 1 [id] => 1 [1] => 0 [parent_id] => 0 ) [2] => Array ( [0] => 2 [id] => 2 [1] => 0 [parent_id] => 0 ) [3] => Array ( [0] => 3 [id] => 3 [1] => 0 [parent_id] => 0 ) [4] => Array ( [0] => 4 [id] => 4 [1] => 0 [parent_id] => 0 ) [5] => Array ( [0] => 5 [id] => 5 [1] => 0 [parent_id] => 0 ) [6] => Array ( [0] => 6 [id] => 6 [1] => 0 [parent_id] => 0 ) [7] => Array ( [0] => 7 [id] => 7 [1] => 0 [parent_id] => 0 ) [504] => Array ( [0] => 504 [id] => 504 [1] => 97 [parent_id] => 97 ) [8] => Array ( [0] => 8 [id] => 8 [1] => 1 [parent_id] => 1 ) [381] => Array ( [0] => 381 [id] => 381 [1] => 8 [parent_id] => 8 ) [9] => Array ( [0] => 9 [id] => 9 [1] => 1 [parent_id] => 1 ) [59] => Array ( [0] => 59 [id] => 59 [1] => 1 [parent_id] => 1 ) [62] => Array ( [0] => 62 [id] => 62 [1] => 1 [parent_id] => 1 ) [149] => Array ( [0] => 149 [id] => 149 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [150] => Array ( [0] => 150 [id] => 150 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [151] => Array ( [0] => 151 [id] => 151 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [152] => Array ( [0] => 152 [id] => 152 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [13] => Array ( [0] => 13 [id] => 13 [1] => 1 [parent_id] => 1 ) [15] => Array ( [0] => 15 [id] => 15 [1] => 2 [parent_id] => 2 ) [293] => Array ( [0] => 293 [id] => 293 [1] => 288 [parent_id] => 288 ) [294] => Array ( [0] => 294 [id] => 294 [1] => 288 [parent_id] => 288 ) [295] => Array ( [0] => 295 [id] => 295 [1] => 1279 [parent_id] => 1279 ) [16] => Array ( [0] => 16 [id] => 16 [1] => 0 [parent_id] => 0 ) [288] => Array ( [0] => 288 [id] => 288 [1] => 132 [parent_id] => 132 ) [290] => Array ( [0] => 290 [id] => 290 [1] => 288 [parent_id] => 288 ) [291] => Array ( [0] => 291 [id] => 291 [1] => 288 [parent_id] => 288 ) [292] => Array ( [0] => 292 [id] => 292 [1] => 288 [parent_id] => 288 ) [17] => Array ( [0] => 17 [id] => 17 [1] => 0 [parent_id] => 0 ) [286] => Array ( [0] => 286 [id] => 286 [1] => 269 [parent_id] => 269 ) [287] => Array ( [0] => 287 [id] => 287 [1] => 269 [parent_id] => 269 ) [18] => Array ( [0] => 18 [id] => 18 [1] => 2 [parent_id] => 2 ) [283] => Array ( [0] => 283 [id] => 283 [1] => 269 [parent_id] => 269 ) [284] => Array ( [0] => 284 [id] => 284 [1] => 269 [parent_id] => 269 ) [285] => Array ( [0] => 285 [id] => 285 [1] => 269 [parent_id] => 269 ) [19] => Array ( [0] => 19 [id] => 19 [1] => 2 [parent_id] => 2 ) [280] => Array ( [0] => 280 [id] => 280 [1] => 269 [parent_id] => 269 ) [281] => Array ( [0] => 281 [id] => 281 [1] => 269 [parent_id] => 269 ) [282] => Array ( [0] => 282 [id] => 282 [1] => 269 [parent_id] => 269 ) [277] => Array ( [0] => 277 [id] => 277 [1] => 269 [parent_id] => 269 ) [278] => Array ( [0] => 278 [id] => 278 [1] => 269 [parent_id] => 269 ) [279] => Array ( [0] => 279 [id] => 279 [1] => 269 [parent_id] => 269 ) [21] => Array ( [0] => 21 [id] => 21 [1] => 609 [parent_id] => 609 ) [276] => Array ( [0] => 276 [id] => 276 [1] => 269 [parent_id] => 269 ) [22] => Array ( [0] => 22 [id] => 22 [1] => 3 [parent_id] => 3 ) [272] => Array ( [0] => 272 [id] => 272 [1] => 269 [parent_id] => 269 ) [273] => Array ( [0] => 273 [id] => 273 [1] => 269 [parent_id] => 269 ) [274] => Array ( [0] => 274 [id] => 274 [1] => 269 [parent_id] => 269 ) [23] => Array ( [0] => 23 [id] => 23 [1] => 2 [parent_id] => 2 ) [271] => Array ( [0] => 271 [id] => 271 [1] => 269 [parent_id] => 269 ) [25] => Array ( [0] => 25 [id] => 25 [1] => 2 [parent_id] => 2 ) [27] => Array ( [0] => 27 [id] => 27 [1] => 3 [parent_id] => 3 ) [30] => Array ( [0] => 30 [id] => 30 [1] => 3 [parent_id] => 3 ) [270] => Array ( [0] => 270 [id] => 270 [1] => 269 [parent_id] => 269 ) [33] => Array ( [0] => 33 [id] => 33 [1] => 0 [parent_id] => 0 ) [267] => Array ( [0] => 267 [id] => 267 [1] => 256 [parent_id] => 256 ) [268] => Array ( [0] => 268 [id] => 268 [1] => 256 [parent_id] => 256 ) [269] => Array ( [0] => 269 [id] => 269 [1] => 132 [parent_id] => 132 ) [34] => Array ( [0] => 34 [id] => 34 [1] => 0 [parent_id] => 0 ) [262] => Array ( [0] => 262 [id] => 262 [1] => 256 [parent_id] => 256 ) [36] => Array ( [0] => 36 [id] => 36 [1] => 4 [parent_id] => 4 ) [260] => Array ( [0] => 260 [id] => 260 [1] => 256 [parent_id] => 256 ) [261] => Array ( [0] => 261 [id] => 261 [1] => 256 [parent_id] => 256 ) [37] => Array ( [0] => 37 [id] => 37 [1] => 4 [parent_id] => 4 ) [40] => Array ( [0] => 40 [id] => 40 [1] => 4 [parent_id] => 4 ) [41] => Array ( [0] => 41 [id] => 41 [1] => 4 [parent_id] => 4 ) [259] => Array ( [0] => 259 [id] => 259 [1] => 256 [parent_id] => 256 ) [42] => Array ( [0] => 42 [id] => 42 [1] => 4 [parent_id] => 4 ) [43] => Array ( [0] => 43 [id] => 43 [1] => 1747 [parent_id] => 1747 ) [257] => Array ( [0] => 257 [id] => 257 [1] => 256 [parent_id] => 256 ) [258] => Array ( [0] => 258 [id] => 258 [1] => 256 [parent_id] => 256 ) [45] => Array ( [0] => 45 [id] => 45 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [46] => Array ( [0] => 46 [id] => 46 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [47] => Array ( [0] => 47 [id] => 47 [1] => 6 [parent_id] => 6 ) [256] => Array ( [0] => 256 [id] => 256 [1] => 132 [parent_id] => 132 ) [48] => Array ( [0] => 48 [id] => 48 [1] => 6 [parent_id] => 6 ) [49] => Array ( [0] => 49 [id] => 49 [1] => 6 [parent_id] => 6 ) [50] => Array ( [0] => 50 [id] => 50 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [51] => Array ( [0] => 51 [id] => 51 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [244] => Array ( [0] => 244 [id] => 244 [1] => 148 [parent_id] => 148 ) [52] => Array ( [0] => 52 [id] => 52 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [243] => Array ( [0] => 243 [id] => 243 [1] => 148 [parent_id] => 148 ) [53] => Array ( [0] => 53 [id] => 53 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [54] => Array ( [0] => 54 [id] => 54 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [242] => Array ( [0] => 242 [id] => 242 [1] => 148 [parent_id] => 148 ) [55] => Array ( [0] => 55 [id] => 55 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [241] => Array ( [0] => 241 [id] => 241 [1] => 134 [parent_id] => 134 ) [56] => Array ( [0] => 56 [id] => 56 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [57] => Array ( [0] => 57 [id] => 57 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [58] => Array ( [0] => 58 [id] => 58 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [240] => Array ( [0] => 240 [id] => 240 [1] => 134 [parent_id] => 134 ) [60] => Array ( [0] => 60 [id] => 60 [1] => 1425 [parent_id] => 1425 ) [1269] => Array ( [0] => 1269 [id] => 1269 [1] => 82 [parent_id] => 82 ) [61] => Array ( [0] => 61 [id] => 61 [1] => 2219 [parent_id] => 2219 ) [265] => Array ( [0] => 265 [id] => 265 [1] => 256 [parent_id] => 256 ) [266] => Array ( [0] => 266 [id] => 266 [1] => 256 [parent_id] => 256 ) [65] => Array ( [0] => 65 [id] => 65 [1] => 1 [parent_id] => 1 ) [64] => Array ( [0] => 64 [id] => 64 [1] => 1 [parent_id] => 1 ) [68] => Array ( [0] => 68 [id] => 68 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [69] => Array ( [0] => 69 [id] => 69 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [72] => Array ( [0] => 72 [id] => 72 [1] => 0 [parent_id] => 0 ) [73] => Array ( [0] => 73 [id] => 73 [1] => 3 [parent_id] => 3 ) [264] => Array ( [0] => 264 [id] => 264 [1] => 256 [parent_id] => 256 ) [74] => Array ( [0] => 74 [id] => 74 [1] => 2 [parent_id] => 2 ) [75] => Array ( [0] => 75 [id] => 75 [1] => 1 [parent_id] => 1 ) [189] => Array ( [0] => 189 [id] => 189 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [76] => Array ( [0] => 76 [id] => 76 [1] => 1 [parent_id] => 1 ) [77] => Array ( [0] => 77 [id] => 77 [1] => 1 [parent_id] => 1 ) [78] => Array ( [0] => 78 [id] => 78 [1] => 1 [parent_id] => 1 ) [79] => Array ( [0] => 79 [id] => 79 [1] => 1 [parent_id] => 1 ) [80] => Array ( [0] => 80 [id] => 80 [1] => 1 [parent_id] => 1 ) [81] => Array ( [0] => 81 [id] => 81 [1] => 1 [parent_id] => 1 ) [376] => Array ( [0] => 376 [id] => 376 [1] => 81 [parent_id] => 81 ) [82] => Array ( [0] => 82 [id] => 82 [1] => 1 [parent_id] => 1 ) [83] => Array ( [0] => 83 [id] => 83 [1] => 1 [parent_id] => 1 ) [84] => Array ( [0] => 84 [id] => 84 [1] => 609 [parent_id] => 609 ) [275] => Array ( [0] => 275 [id] => 275 [1] => 269 [parent_id] => 269 ) [85] => Array ( [0] => 85 [id] => 85 [1] => 1425 [parent_id] => 1425 ) [86] => Array ( [0] => 86 [id] => 86 [1] => 3 [parent_id] => 3 ) [87] => Array ( [0] => 87 [id] => 87 [1] => 1425 [parent_id] => 1425 ) [88] => Array ( [0] => 88 [id] => 88 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [89] => Array ( [0] => 89 [id] => 89 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [254] => Array ( [0] => 254 [id] => 254 [1] => 148 [parent_id] => 148 ) [90] => Array ( [0] => 90 [id] => 90 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [91] => Array ( [0] => 91 [id] => 91 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [92] => Array ( [0] => 92 [id] => 92 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [93] => Array ( [0] => 93 [id] => 93 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [94] => Array ( [0] => 94 [id] => 94 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [96] => Array ( [0] => 96 [id] => 96 [1] => 3 [parent_id] => 3 ) [97] => Array ( [0] => 97 [id] => 97 [1] => 133 [parent_id] => 133 ) [98] => Array ( [0] => 98 [id] => 98 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [253] => Array ( [0] => 253 [id] => 253 [1] => 148 [parent_id] => 148 ) [99] => Array ( [0] => 99 [id] => 99 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [252] => Array ( [0] => 252 [id] => 252 [1] => 148 [parent_id] => 148 ) [251] => Array ( [0] => 251 [id] => 251 [1] => 148 [parent_id] => 148 ) [101] => Array ( [0] => 101 [id] => 101 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [250] => Array ( [0] => 250 [id] => 250 [1] => 148 [parent_id] => 148 ) [102] => Array ( [0] => 102 [id] => 102 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [249] => Array ( [0] => 249 [id] => 249 [1] => 288 [parent_id] => 288 ) [103] => Array ( [0] => 103 [id] => 103 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [248] => Array ( [0] => 248 [id] => 248 [1] => 148 [parent_id] => 148 ) [104] => Array ( [0] => 104 [id] => 104 [1] => 133 [parent_id] => 133 ) [105] => Array ( [0] => 105 [id] => 105 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [246] => Array ( [0] => 246 [id] => 246 [1] => 148 [parent_id] => 148 ) [247] => Array ( [0] => 247 [id] => 247 [1] => 148 [parent_id] => 148 ) [106] => Array ( [0] => 106 [id] => 106 [1] => 4 [parent_id] => 4 ) [289] => Array ( [0] => 289 [id] => 289 [1] => 148 [parent_id] => 148 ) [107] => Array ( [0] => 107 [id] => 107 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [108] => Array ( [0] => 108 [id] => 108 [1] => 3 [parent_id] => 3 ) [263] => Array ( [0] => 263 [id] => 263 [1] => 256 [parent_id] => 256 ) [110] => Array ( [0] => 110 [id] => 110 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [111] => Array ( [0] => 111 [id] => 111 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [112] => Array ( [0] => 112 [id] => 112 [1] => 113 [parent_id] => 113 ) [113] => Array ( [0] => 113 [id] => 113 [1] => 62 [parent_id] => 62 ) [114] => Array ( [0] => 114 [id] => 114 [1] => 113 [parent_id] => 113 ) [115] => Array ( [0] => 115 [id] => 115 [1] => 62 [parent_id] => 62 ) [116] => Array ( [0] => 116 [id] => 116 [1] => 62 [parent_id] => 62 ) [117] => Array ( [0] => 117 [id] => 117 [1] => 62 [parent_id] => 62 ) [118] => Array ( [0] => 118 [id] => 118 [1] => 62 [parent_id] => 62 ) [119] => Array ( [0] => 119 [id] => 119 [1] => 62 [parent_id] => 62 ) [120] => Array ( [0] => 120 [id] => 120 [1] => 62 [parent_id] => 62 ) [121] => Array ( [0] => 121 [id] => 121 [1] => 62 [parent_id] => 62 ) [122] => Array ( [0] => 122 [id] => 122 [1] => 62 [parent_id] => 62 ) [123] => Array ( [0] => 123 [id] => 123 [1] => 62 [parent_id] => 62 ) [124] => Array ( [0] => 124 [id] => 124 [1] => 62 [parent_id] => 62 ) [125] => Array ( [0] => 125 [id] => 125 [1] => 62 [parent_id] => 62 ) [126] => Array ( [0] => 126 [id] => 126 [1] => 62 [parent_id] => 62 ) [127] => Array ( [0] => 127 [id] => 127 [1] => 62 [parent_id] => 62 ) [128] => Array ( [0] => 128 [id] => 128 [1] => 62 [parent_id] => 62 ) [129] => Array ( [0] => 129 [id] => 129 [1] => 62 [parent_id] => 62 ) [1268] => Array ( [0] => 1268 [id] => 1268 [1] => 60 [parent_id] => 60 ) [131] => Array ( [0] => 131 [id] => 131 [1] => 62 [parent_id] => 62 ) [132] => Array ( [0] => 132 [id] => 132 [1] => 0 [parent_id] => 0 ) [133] => Array ( [0] => 133 [id] => 133 [1] => 0 [parent_id] => 0 ) [134] => Array ( [0] => 134 [id] => 134 [1] => 132 [parent_id] => 132 ) [135] => Array ( [0] => 135 [id] => 135 [1] => 76 [parent_id] => 76 ) [136] => Array ( [0] => 136 [id] => 136 [1] => 76 [parent_id] => 76 ) [137] => Array ( [0] => 137 [id] => 137 [1] => 76 [parent_id] => 76 ) [138] => Array ( [0] => 138 [id] => 138 [1] => 76 [parent_id] => 76 ) [139] => Array ( [0] => 139 [id] => 139 [1] => 76 [parent_id] => 76 ) [140] => Array ( [0] => 140 [id] => 140 [1] => 76 [parent_id] => 76 ) [141] => Array ( [0] => 141 [id] => 141 [1] => 76 [parent_id] => 76 ) [143] => Array ( [0] => 143 [id] => 143 [1] => 76 [parent_id] => 76 ) [144] => Array ( [0] => 144 [id] => 144 [1] => 76 [parent_id] => 76 ) [145] => Array ( [0] => 145 [id] => 145 [1] => 76 [parent_id] => 76 ) [146] => Array ( [0] => 146 [id] => 146 [1] => 76 [parent_id] => 76 ) [147] => Array ( [0] => 147 [id] => 147 [1] => 76 [parent_id] => 76 ) [148] => Array ( [0] => 148 [id] => 148 [1] => 132 [parent_id] => 132 ) [153] => Array ( [0] => 153 [id] => 153 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [154] => Array ( [0] => 154 [id] => 154 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [155] => Array ( [0] => 155 [id] => 155 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [156] => Array ( [0] => 156 [id] => 156 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [157] => Array ( [0] => 157 [id] => 157 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [158] => Array ( [0] => 158 [id] => 158 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [159] => Array ( [0] => 159 [id] => 159 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [160] => Array ( [0] => 160 [id] => 160 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [161] => Array ( [0] => 161 [id] => 161 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [162] => Array ( [0] => 162 [id] => 162 [1] => 64 [parent_id] => 64 ) [163] => Array ( [0] => 163 [id] => 163 [1] => 64 [parent_id] => 64 ) [164] => Array ( [0] => 164 [id] => 164 [1] => 64 [parent_id] => 64 ) [165] => Array ( [0] => 165 [id] => 165 [1] => 64 [parent_id] => 64 ) [166] => Array ( [0] => 166 [id] => 166 [1] => 64 [parent_id] => 64 ) [167] => Array ( [0] => 167 [id] => 167 [1] => 64 [parent_id] => 64 ) [168] => Array ( [0] => 168 [id] => 168 [1] => 64 [parent_id] => 64 ) [169] => Array ( [0] => 169 [id] => 169 [1] => 64 [parent_id] => 64 ) [170] => Array ( [0] => 170 [id] => 170 [1] => 64 [parent_id] => 64 ) [171] => Array ( [0] => 171 [id] => 171 [1] => 64 [parent_id] => 64 ) [173] => Array ( [0] => 173 [id] => 173 [1] => 64 [parent_id] => 64 ) [174] => Array ( [0] => 174 [id] => 174 [1] => 64 [parent_id] => 64 ) [175] => Array ( [0] => 175 [id] => 175 [1] => 105 [parent_id] => 105 ) [176] => Array ( [0] => 176 [id] => 176 [1] => 2339 [parent_id] => 2339 ) [177] => Array ( [0] => 177 [id] => 177 [1] => 2339 [parent_id] => 2339 ) [178] => Array ( [0] => 178 [id] => 178 [1] => 2339 [parent_id] => 2339 ) [179] => Array ( [0] => 179 [id] => 179 [1] => 64 [parent_id] => 64 ) [180] => Array ( [0] => 180 [id] => 180 [1] => 64 [parent_id] => 64 ) [181] => Array ( [0] => 181 [id] => 181 [1] => 65 [parent_id] => 65 ) [182] => Array ( [0] => 182 [id] => 182 [1] => 65 [parent_id] => 65 ) [183] => Array ( [0] => 183 [id] => 183 [1] => 65 [parent_id] => 65 ) [184] => Array ( [0] => 184 [id] => 184 [1] => 1884 [parent_id] => 1884 ) [185] => Array ( [0] => 185 [id] => 185 [1] => 65 [parent_id] => 65 ) [186] => Array ( [0] => 186 [id] => 186 [1] => 65 [parent_id] => 65 ) [187] => Array ( [0] => 187 [id] => 187 [1] => 65 [parent_id] => 65 ) [188] => Array ( [0] => 188 [id] => 188 [1] => 65 [parent_id] => 65 ) [190] => Array ( [0] => 190 [id] => 190 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [191] => Array ( [0] => 191 [id] => 191 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [192] => Array ( [0] => 192 [id] => 192 [1] => 1415 [parent_id] => 1415 ) [193] => Array ( [0] => 193 [id] => 193 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [194] => Array ( [0] => 194 [id] => 194 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [195] => Array ( [0] => 195 [id] => 195 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [196] => Array ( [0] => 196 [id] => 196 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [197] => Array ( [0] => 197 [id] => 197 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [198] => Array ( [0] => 198 [id] => 198 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [199] => Array ( [0] => 199 [id] => 199 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [200] => Array ( [0] => 200 [id] => 200 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [201] => Array ( [0] => 201 [id] => 201 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [202] => Array ( [0] => 202 [id] => 202 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [203] => Array ( [0] => 203 [id] => 203 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [204] => Array ( [0] => 204 [id] => 204 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [205] => Array ( [0] => 205 [id] => 205 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [206] => Array ( [0] => 206 [id] => 206 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [207] => Array ( [0] => 207 [id] => 207 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [208] => Array ( [0] => 208 [id] => 208 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [209] => Array ( [0] => 209 [id] => 209 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [210] => Array ( [0] => 210 [id] => 210 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [211] => Array ( [0] => 211 [id] => 211 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [212] => Array ( [0] => 212 [id] => 212 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [213] => Array ( [0] => 213 [id] => 213 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [214] => Array ( [0] => 214 [id] => 214 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [215] => Array ( [0] => 215 [id] => 215 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [216] => Array ( [0] => 216 [id] => 216 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [217] => Array ( [0] => 217 [id] => 217 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [218] => Array ( [0] => 218 [id] => 218 [1] => 82 [parent_id] => 82 ) [219] => Array ( [0] => 219 [id] => 219 [1] => 1269 [parent_id] => 1269 ) [220] => Array ( [0] => 220 [id] => 220 [1] => 1269 [parent_id] => 1269 ) [221] => Array ( [0] => 221 [id] => 221 [1] => 1269 [parent_id] => 1269 ) [222] => Array ( [0] => 222 [id] => 222 [1] => 1269 [parent_id] => 1269 ) [223] => Array ( [0] => 223 [id] => 223 [1] => 82 [parent_id] => 82 ) [224] => Array ( [0] => 224 [id] => 224 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [225] => Array ( [0] => 225 [id] => 225 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [226] => Array ( [0] => 226 [id] => 226 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [227] => Array ( [0] => 227 [id] => 227 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [228] => Array ( [0] => 228 [id] => 228 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [229] => Array ( [0] => 229 [id] => 229 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [230] => Array ( [0] => 230 [id] => 230 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [231] => Array ( [0] => 231 [id] => 231 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [232] => Array ( [0] => 232 [id] => 232 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [233] => Array ( [0] => 233 [id] => 233 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [234] => Array ( [0] => 234 [id] => 234 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [235] => Array ( [0] => 235 [id] => 235 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [236] => Array ( [0] => 236 [id] => 236 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [237] => Array ( [0] => 237 [id] => 237 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [238] => Array ( [0] => 238 [id] => 238 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [239] => Array ( [0] => 239 [id] => 239 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [296] => Array ( [0] => 296 [id] => 296 [1] => 288 [parent_id] => 288 ) [297] => Array ( [0] => 297 [id] => 297 [1] => 288 [parent_id] => 288 ) [298] => Array ( [0] => 298 [id] => 298 [1] => 132 [parent_id] => 132 ) [299] => Array ( [0] => 299 [id] => 299 [1] => 298 [parent_id] => 298 ) [300] => Array ( [0] => 300 [id] => 300 [1] => 288 [parent_id] => 288 ) [301] => Array ( [0] => 301 [id] => 301 [1] => 298 [parent_id] => 298 ) [302] => Array ( [0] => 302 [id] => 302 [1] => 298 [parent_id] => 298 ) [303] => Array ( [0] => 303 [id] => 303 [1] => 298 [parent_id] => 298 ) [304] => Array ( [0] => 304 [id] => 304 [1] => 298 [parent_id] => 298 ) [305] => Array ( [0] => 305 [id] => 305 [1] => 298 [parent_id] => 298 ) [306] => Array ( [0] => 306 [id] => 306 [1] => 298 [parent_id] => 298 ) [307] => Array ( [0] => 307 [id] => 307 [1] => 132 [parent_id] => 132 ) [308] => Array ( [0] => 308 [id] => 308 [1] => 307 [parent_id] => 307 ) [309] => Array ( [0] => 309 [id] => 309 [1] => 307 [parent_id] => 307 ) [310] => Array ( [0] => 310 [id] => 310 [1] => 307 [parent_id] => 307 ) [311] => Array ( [0] => 311 [id] => 311 [1] => 307 [parent_id] => 307 ) [312] => Array ( [0] => 312 [id] => 312 [1] => 307 [parent_id] => 307 ) [313] => Array ( [0] => 313 [id] => 313 [1] => 307 [parent_id] => 307 ) [314] => Array ( [0] => 314 [id] => 314 [1] => 307 [parent_id] => 307 ) [315] => Array ( [0] => 315 [id] => 315 [1] => 307 [parent_id] => 307 ) [316] => Array ( [0] => 316 [id] => 316 [1] => 288 [parent_id] => 288 ) [317] => Array ( [0] => 317 [id] => 317 [1] => 307 [parent_id] => 307 ) [318] => Array ( [0] => 318 [id] => 318 [1] => 307 [parent_id] => 307 ) [319] => Array ( [0] => 319 [id] => 319 [1] => 307 [parent_id] => 307 ) [320] => Array ( [0] => 320 [id] => 320 [1] => 307 [parent_id] => 307 ) [321] => Array ( [0] => 321 [id] => 321 [1] => 307 [parent_id] => 307 ) [322] => Array ( [0] => 322 [id] => 322 [1] => 307 [parent_id] => 307 ) [323] => Array ( [0] => 323 [id] => 323 [1] => 307 [parent_id] => 307 ) [324] => Array ( [0] => 324 [id] => 324 [1] => 132 [parent_id] => 132 ) [325] => Array ( [0] => 325 [id] => 325 [1] => 324 [parent_id] => 324 ) [326] => Array ( [0] => 326 [id] => 326 [1] => 324 [parent_id] => 324 ) [327] => Array ( [0] => 327 [id] => 327 [1] => 59 [parent_id] => 59 ) [328] => Array ( [0] => 328 [id] => 328 [1] => 59 [parent_id] => 59 ) [329] => Array ( [0] => 329 [id] => 329 [1] => 59 [parent_id] => 59 ) [330] => Array ( [0] => 330 [id] => 330 [1] => 59 [parent_id] => 59 ) [331] => Array ( [0] => 331 [id] => 331 [1] => 1415 [parent_id] => 1415 ) [332] => Array ( [0] => 332 [id] => 332 [1] => 59 [parent_id] => 59 ) [333] => Array ( [0] => 333 [id] => 333 [1] => 59 [parent_id] => 59 ) [334] => Array ( [0] => 334 [id] => 334 [1] => 59 [parent_id] => 59 ) [335] => Array ( [0] => 335 [id] => 335 [1] => 59 [parent_id] => 59 ) [336] => Array ( [0] => 336 [id] => 336 [1] => 59 [parent_id] => 59 ) [337] => Array ( [0] => 337 [id] => 337 [1] => 148 [parent_id] => 148 ) [338] => Array ( [0] => 338 [id] => 338 [1] => 64 [parent_id] => 64 ) [339] => Array ( [0] => 339 [id] => 339 [1] => 148 [parent_id] => 148 ) [340] => Array ( [0] => 340 [id] => 340 [1] => 288 [parent_id] => 288 ) [341] => Array ( [0] => 341 [id] => 341 [1] => 79 [parent_id] => 79 ) [2280] => Array ( [0] => 2280 [id] => 2280 [1] => 87 [parent_id] => 87 ) [343] => Array ( [0] => 343 [id] => 343 [1] => 79 [parent_id] => 79 ) [344] => Array ( [0] => 344 [id] => 344 [1] => 79 [parent_id] => 79 ) [345] => Array ( [0] => 345 [id] => 345 [1] => 79 [parent_id] => 79 ) [2279] => Array ( [0] => 2279 [id] => 2279 [1] => 59 [parent_id] => 59 ) [347] => Array ( [0] => 347 [id] => 347 [1] => 79 [parent_id] => 79 ) [348] => Array ( [0] => 348 [id] => 348 [1] => 79 [parent_id] => 79 ) [349] => Array ( [0] => 349 [id] => 349 [1] => 79 [parent_id] => 79 ) [350] => Array ( [0] => 350 [id] => 350 [1] => 79 [parent_id] => 79 ) [351] => Array ( [0] => 351 [id] => 351 [1] => 79 [parent_id] => 79 ) [352] => Array ( [0] => 352 [id] => 352 [1] => 1216 [parent_id] => 1216 ) [353] => Array ( [0] => 353 [id] => 353 [1] => 1216 [parent_id] => 1216 ) [354] => Array ( [0] => 354 [id] => 354 [1] => 1216 [parent_id] => 1216 ) [355] => Array ( [0] => 355 [id] => 355 [1] => 1216 [parent_id] => 1216 ) [356] => Array ( [0] => 356 [id] => 356 [1] => 1216 [parent_id] => 1216 ) [357] => Array ( [0] => 357 [id] => 357 [1] => 80 [parent_id] => 80 ) [358] => Array ( [0] => 358 [id] => 358 [1] => 80 [parent_id] => 80 ) [359] => Array ( [0] => 359 [id] => 359 [1] => 80 [parent_id] => 80 ) [360] => Array ( [0] => 360 [id] => 360 [1] => 80 [parent_id] => 80 ) [361] => Array ( [0] => 361 [id] => 361 [1] => 80 [parent_id] => 80 ) [362] => Array ( [0] => 362 [id] => 362 [1] => 80 [parent_id] => 80 ) [363] => Array ( [0] => 363 [id] => 363 [1] => 80 [parent_id] => 80 ) [364] => Array ( [0] => 364 [id] => 364 [1] => 80 [parent_id] => 80 ) [365] => Array ( [0] => 365 [id] => 365 [1] => 80 [parent_id] => 80 ) [366] => Array ( [0] => 366 [id] => 366 [1] => 80 [parent_id] => 80 ) [367] => Array ( [0] => 367 [id] => 367 [1] => 83 [parent_id] => 83 ) [368] => Array ( [0] => 368 [id] => 368 [1] => 83 [parent_id] => 83 ) [369] => Array ( [0] => 369 [id] => 369 [1] => 83 [parent_id] => 83 ) [370] => Array ( [0] => 370 [id] => 370 [1] => 83 [parent_id] => 83 ) [371] => Array ( [0] => 371 [id] => 371 [1] => 83 [parent_id] => 83 ) [372] => Array ( [0] => 372 [id] => 372 [1] => 83 [parent_id] => 83 ) [373] => Array ( [0] => 373 [id] => 373 [1] => 83 [parent_id] => 83 ) [374] => Array ( [0] => 374 [id] => 374 [1] => 83 [parent_id] => 83 ) [375] => Array ( [0] => 375 [id] => 375 [1] => 83 [parent_id] => 83 ) [2277] => Array ( [0] => 2277 [id] => 2277 [1] => 16 [parent_id] => 16 ) [378] => Array ( [0] => 378 [id] => 378 [1] => 81 [parent_id] => 81 ) [379] => Array ( [0] => 379 [id] => 379 [1] => 81 [parent_id] => 81 ) [380] => Array ( [0] => 380 [id] => 380 [1] => 81 [parent_id] => 81 ) [382] => Array ( [0] => 382 [id] => 382 [1] => 8 [parent_id] => 8 ) [383] => Array ( [0] => 383 [id] => 383 [1] => 8 [parent_id] => 8 ) [384] => Array ( [0] => 384 [id] => 384 [1] => 8 [parent_id] => 8 ) [385] => Array ( [0] => 385 [id] => 385 [1] => 8 [parent_id] => 8 ) [386] => Array ( [0] => 386 [id] => 386 [1] => 8 [parent_id] => 8 ) [387] => Array ( [0] => 387 [id] => 387 [1] => 8 [parent_id] => 8 ) [388] => Array ( [0] => 388 [id] => 388 [1] => 8 [parent_id] => 8 ) [389] => Array ( [0] => 389 [id] => 389 [1] => 8 [parent_id] => 8 ) [390] => Array ( [0] => 390 [id] => 390 [1] => 8 [parent_id] => 8 ) [391] => Array ( [0] => 391 [id] => 391 [1] => 8 [parent_id] => 8 ) [392] => Array ( [0] => 392 [id] => 392 [1] => 8 [parent_id] => 8 ) [393] => Array ( [0] => 393 [id] => 393 [1] => 8 [parent_id] => 8 ) [394] => Array ( [0] => 394 [id] => 394 [1] => 1 [parent_id] => 1 ) [395] => Array ( [0] => 395 [id] => 395 [1] => 394 [parent_id] => 394 ) [396] => Array ( [0] => 396 [id] => 396 [1] => 394 [parent_id] => 394 ) [397] => Array ( [0] => 397 [id] => 397 [1] => 394 [parent_id] => 394 ) [398] => Array ( [0] => 398 [id] => 398 [1] => 394 [parent_id] => 394 ) [399] => Array ( [0] => 399 [id] => 399 [1] => 394 [parent_id] => 394 ) [400] => Array ( [0] => 400 [id] => 400 [1] => 394 [parent_id] => 394 ) [401] => Array ( [0] => 401 [id] => 401 [1] => 394 [parent_id] => 394 ) [444] => Array ( [0] => 444 [id] => 444 [1] => 394 [parent_id] => 394 ) [403] => Array ( [0] => 403 [id] => 403 [1] => 394 [parent_id] => 394 ) [404] => Array ( [0] => 404 [id] => 404 [1] => 394 [parent_id] => 394 ) [405] => Array ( [0] => 405 [id] => 405 [1] => 394 [parent_id] => 394 ) [406] => Array ( [0] => 406 [id] => 406 [1] => 1739 [parent_id] => 1739 ) [407] => Array ( [0] => 407 [id] => 407 [1] => 394 [parent_id] => 394 ) [408] => Array ( [0] => 408 [id] => 408 [1] => 1730 [parent_id] => 1730 ) [409] => Array ( [0] => 409 [id] => 409 [1] => 1427 [parent_id] => 1427 ) [410] => Array ( [0] => 410 [id] => 410 [1] => 394 [parent_id] => 394 ) [411] => Array ( [0] => 411 [id] => 411 [1] => 394 [parent_id] => 394 ) [412] => Array ( [0] => 412 [id] => 412 [1] => 394 [parent_id] => 394 ) [413] => Array ( [0] => 413 [id] => 413 [1] => 1 [parent_id] => 1 ) [414] => Array ( [0] => 414 [id] => 414 [1] => 413 [parent_id] => 413 ) [415] => Array ( [0] => 415 [id] => 415 [1] => 413 [parent_id] => 413 ) [416] => Array ( [0] => 416 [id] => 416 [1] => 413 [parent_id] => 413 ) [417] => Array ( [0] => 417 [id] => 417 [1] => 413 [parent_id] => 413 ) [418] => Array ( [0] => 418 [id] => 418 [1] => 413 [parent_id] => 413 ) [419] => Array ( [0] => 419 [id] => 419 [1] => 413 [parent_id] => 413 ) [420] => Array ( [0] => 420 [id] => 420 [1] => 413 [parent_id] => 413 ) [421] => Array ( [0] => 421 [id] => 421 [1] => 413 [parent_id] => 413 ) [422] => Array ( [0] => 422 [id] => 422 [1] => 413 [parent_id] => 413 ) [423] => Array ( [0] => 423 [id] => 423 [1] => 413 [parent_id] => 413 ) [424] => Array ( [0] => 424 [id] => 424 [1] => 413 [parent_id] => 413 ) [425] => Array ( [0] => 425 [id] => 425 [1] => 413 [parent_id] => 413 ) [426] => Array ( [0] => 426 [id] => 426 [1] => 62 [parent_id] => 62 ) [427] => Array ( [0] => 427 [id] => 427 [1] => 76 [parent_id] => 76 ) [428] => Array ( [0] => 428 [id] => 428 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [429] => Array ( [0] => 429 [id] => 429 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [430] => Array ( [0] => 430 [id] => 430 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [431] => Array ( [0] => 431 [id] => 431 [1] => 65 [parent_id] => 65 ) [432] => Array ( [0] => 432 [id] => 432 [1] => 79 [parent_id] => 79 ) [433] => Array ( [0] => 433 [id] => 433 [1] => 79 [parent_id] => 79 ) [434] => Array ( [0] => 434 [id] => 434 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [435] => Array ( [0] => 435 [id] => 435 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [436] => Array ( [0] => 436 [id] => 436 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [437] => Array ( [0] => 437 [id] => 437 [1] => 413 [parent_id] => 413 ) [438] => Array ( [0] => 438 [id] => 438 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [439] => Array ( [0] => 439 [id] => 439 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [440] => Array ( [0] => 440 [id] => 440 [1] => 394 [parent_id] => 394 ) [441] => Array ( [0] => 441 [id] => 441 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [443] => Array ( [0] => 443 [id] => 443 [1] => 394 [parent_id] => 394 ) [445] => Array ( [0] => 445 [id] => 445 [1] => 81 [parent_id] => 81 ) [446] => Array ( [0] => 446 [id] => 446 [1] => 81 [parent_id] => 81 ) [447] => Array ( [0] => 447 [id] => 447 [1] => 133 [parent_id] => 133 ) [448] => Array ( [0] => 448 [id] => 448 [1] => 447 [parent_id] => 447 ) [449] => Array ( [0] => 449 [id] => 449 [1] => 447 [parent_id] => 447 ) [450] => Array ( [0] => 450 [id] => 450 [1] => 447 [parent_id] => 447 ) [451] => Array ( [0] => 451 [id] => 451 [1] => 447 [parent_id] => 447 ) [452] => Array ( [0] => 452 [id] => 452 [1] => 447 [parent_id] => 447 ) [453] => Array ( [0] => 453 [id] => 453 [1] => 447 [parent_id] => 447 ) [454] => Array ( [0] => 454 [id] => 454 [1] => 447 [parent_id] => 447 ) [455] => Array ( [0] => 455 [id] => 455 [1] => 447 [parent_id] => 447 ) [456] => Array ( [0] => 456 [id] => 456 [1] => 447 [parent_id] => 447 ) [457] => Array ( [0] => 457 [id] => 457 [1] => 447 [parent_id] => 447 ) [458] => Array ( [0] => 458 [id] => 458 [1] => 447 [parent_id] => 447 ) [459] => Array ( [0] => 459 [id] => 459 [1] => 133 [parent_id] => 133 ) [460] => Array ( [0] => 460 [id] => 460 [1] => 459 [parent_id] => 459 ) [461] => Array ( [0] => 461 [id] => 461 [1] => 459 [parent_id] => 459 ) [462] => Array ( [0] => 462 [id] => 462 [1] => 459 [parent_id] => 459 ) [463] => Array ( [0] => 463 [id] => 463 [1] => 459 [parent_id] => 459 ) [464] => Array ( [0] => 464 [id] => 464 [1] => 459 [parent_id] => 459 ) [465] => Array ( [0] => 465 [id] => 465 [1] => 133 [parent_id] => 133 ) [466] => Array ( [0] => 466 [id] => 466 [1] => 485 [parent_id] => 485 ) [467] => Array ( [0] => 467 [id] => 467 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [468] => Array ( [0] => 468 [id] => 468 [1] => 485 [parent_id] => 485 ) [469] => Array ( [0] => 469 [id] => 469 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [470] => Array ( [0] => 470 [id] => 470 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [471] => Array ( [0] => 471 [id] => 471 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [472] => Array ( [0] => 472 [id] => 472 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [473] => Array ( [0] => 473 [id] => 473 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [474] => Array ( [0] => 474 [id] => 474 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [475] => Array ( [0] => 475 [id] => 475 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [476] => Array ( [0] => 476 [id] => 476 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [477] => Array ( [0] => 477 [id] => 477 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [478] => Array ( [0] => 478 [id] => 478 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [479] => Array ( [0] => 479 [id] => 479 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [480] => Array ( [0] => 480 [id] => 480 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [481] => Array ( [0] => 481 [id] => 481 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [482] => Array ( [0] => 482 [id] => 482 [1] => 133 [parent_id] => 133 ) [483] => Array ( [0] => 483 [id] => 483 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [484] => Array ( [0] => 484 [id] => 484 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [485] => Array ( [0] => 485 [id] => 485 [1] => 133 [parent_id] => 133 ) [486] => Array ( [0] => 486 [id] => 486 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [487] => Array ( [0] => 487 [id] => 487 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [488] => Array ( [0] => 488 [id] => 488 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [489] => Array ( [0] => 489 [id] => 489 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [490] => Array ( [0] => 490 [id] => 490 [1] => 133 [parent_id] => 133 ) [491] => Array ( [0] => 491 [id] => 491 [1] => 490 [parent_id] => 490 ) [492] => Array ( [0] => 492 [id] => 492 [1] => 490 [parent_id] => 490 ) [493] => Array ( [0] => 493 [id] => 493 [1] => 490 [parent_id] => 490 ) [494] => Array ( [0] => 494 [id] => 494 [1] => 490 [parent_id] => 490 ) [495] => Array ( [0] => 495 [id] => 495 [1] => 490 [parent_id] => 490 ) [496] => Array ( [0] => 496 [id] => 496 [1] => 97 [parent_id] => 97 ) [497] => Array ( [0] => 497 [id] => 497 [1] => 97 [parent_id] => 97 ) [498] => Array ( [0] => 498 [id] => 498 [1] => 97 [parent_id] => 97 ) [499] => Array ( [0] => 499 [id] => 499 [1] => 97 [parent_id] => 97 ) [500] => Array ( [0] => 500 [id] => 500 [1] => 97 [parent_id] => 97 ) [501] => Array ( [0] => 501 [id] => 501 [1] => 97 [parent_id] => 97 ) [502] => Array ( [0] => 502 [id] => 502 [1] => 97 [parent_id] => 97 ) [503] => Array ( [0] => 503 [id] => 503 [1] => 97 [parent_id] => 97 ) [505] => Array ( [0] => 505 [id] => 505 [1] => 97 [parent_id] => 97 ) [506] => Array ( [0] => 506 [id] => 506 [1] => 97 [parent_id] => 97 ) [507] => Array ( [0] => 507 [id] => 507 [1] => 97 [parent_id] => 97 ) [508] => Array ( [0] => 508 [id] => 508 [1] => 97 [parent_id] => 97 ) [509] => Array ( [0] => 509 [id] => 509 [1] => 97 [parent_id] => 97 ) [510] => Array ( [0] => 510 [id] => 510 [1] => 133 [parent_id] => 133 ) [511] => Array ( [0] => 511 [id] => 511 [1] => 510 [parent_id] => 510 ) [512] => Array ( [0] => 512 [id] => 512 [1] => 1184 [parent_id] => 1184 ) [513] => Array ( [0] => 513 [id] => 513 [1] => 1184 [parent_id] => 1184 ) [515] => Array ( [0] => 515 [id] => 515 [1] => 510 [parent_id] => 510 ) [516] => Array ( [0] => 516 [id] => 516 [1] => 1184 [parent_id] => 1184 ) [517] => Array ( [0] => 517 [id] => 517 [1] => 510 [parent_id] => 510 ) [518] => Array ( [0] => 518 [id] => 518 [1] => 510 [parent_id] => 510 ) [519] => Array ( [0] => 519 [id] => 519 [1] => 510 [parent_id] => 510 ) [520] => Array ( [0] => 520 [id] => 520 [1] => 510 [parent_id] => 510 ) [521] => Array ( [0] => 521 [id] => 521 [1] => 510 [parent_id] => 510 ) [522] => Array ( [0] => 522 [id] => 522 [1] => 510 [parent_id] => 510 ) [523] => Array ( [0] => 523 [id] => 523 [1] => 133 [parent_id] => 133 ) [524] => Array ( [0] => 524 [id] => 524 [1] => 523 [parent_id] => 523 ) [525] => Array ( [0] => 525 [id] => 525 [1] => 523 [parent_id] => 523 ) [526] => Array ( [0] => 526 [id] => 526 [1] => 523 [parent_id] => 523 ) [527] => Array ( [0] => 527 [id] => 527 [1] => 523 [parent_id] => 523 ) [528] => Array ( [0] => 528 [id] => 528 [1] => 523 [parent_id] => 523 ) [529] => Array ( [0] => 529 [id] => 529 [1] => 523 [parent_id] => 523 ) [530] => Array ( [0] => 530 [id] => 530 [1] => 523 [parent_id] => 523 ) [531] => Array ( [0] => 531 [id] => 531 [1] => 523 [parent_id] => 523 ) [532] => Array ( [0] => 532 [id] => 532 [1] => 523 [parent_id] => 523 ) [533] => Array ( [0] => 533 [id] => 533 [1] => 523 [parent_id] => 523 ) [534] => Array ( [0] => 534 [id] => 534 [1] => 523 [parent_id] => 523 ) [535] => Array ( [0] => 535 [id] => 535 [1] => 523 [parent_id] => 523 ) [536] => Array ( [0] => 536 [id] => 536 [1] => 523 [parent_id] => 523 ) [537] => Array ( [0] => 537 [id] => 537 [1] => 523 [parent_id] => 523 ) [538] => Array ( [0] => 538 [id] => 538 [1] => 523 [parent_id] => 523 ) [539] => Array ( [0] => 539 [id] => 539 [1] => 523 [parent_id] => 523 ) [540] => Array ( [0] => 540 [id] => 540 [1] => 133 [parent_id] => 133 ) [541] => Array ( [0] => 541 [id] => 541 [1] => 540 [parent_id] => 540 ) [542] => Array ( [0] => 542 [id] => 542 [1] => 540 [parent_id] => 540 ) [543] => Array ( [0] => 543 [id] => 543 [1] => 540 [parent_id] => 540 ) [544] => Array ( [0] => 544 [id] => 544 [1] => 540 [parent_id] => 540 ) [545] => Array ( [0] => 545 [id] => 545 [1] => 540 [parent_id] => 540 ) [546] => Array ( [0] => 546 [id] => 546 [1] => 540 [parent_id] => 540 ) [547] => Array ( [0] => 547 [id] => 547 [1] => 540 [parent_id] => 540 ) [548] => Array ( [0] => 548 [id] => 548 [1] => 540 [parent_id] => 540 ) [549] => Array ( [0] => 549 [id] => 549 [1] => 540 [parent_id] => 540 ) [550] => Array ( [0] => 550 [id] => 550 [1] => 540 [parent_id] => 540 ) [551] => Array ( [0] => 551 [id] => 551 [1] => 540 [parent_id] => 540 ) [552] => Array ( [0] => 552 [id] => 552 [1] => 133 [parent_id] => 133 ) [553] => Array ( [0] => 553 [id] => 553 [1] => 552 [parent_id] => 552 ) [554] => Array ( [0] => 554 [id] => 554 [1] => 552 [parent_id] => 552 ) [555] => Array ( [0] => 555 [id] => 555 [1] => 552 [parent_id] => 552 ) [556] => Array ( [0] => 556 [id] => 556 [1] => 133 [parent_id] => 133 ) [557] => Array ( [0] => 557 [id] => 557 [1] => 133 [parent_id] => 133 ) [558] => Array ( [0] => 558 [id] => 558 [1] => 557 [parent_id] => 557 ) [559] => Array ( [0] => 559 [id] => 559 [1] => 557 [parent_id] => 557 ) [560] => Array ( [0] => 560 [id] => 560 [1] => 557 [parent_id] => 557 ) [561] => Array ( [0] => 561 [id] => 561 [1] => 557 [parent_id] => 557 ) [562] => Array ( [0] => 562 [id] => 562 [1] => 557 [parent_id] => 557 ) [563] => Array ( [0] => 563 [id] => 563 [1] => 133 [parent_id] => 133 ) [564] => Array ( [0] => 564 [id] => 564 [1] => 563 [parent_id] => 563 ) [565] => Array ( [0] => 565 [id] => 565 [1] => 563 [parent_id] => 563 ) [566] => Array ( [0] => 566 [id] => 566 [1] => 563 [parent_id] => 563 ) [567] => Array ( [0] => 567 [id] => 567 [1] => 563 [parent_id] => 563 ) [568] => Array ( [0] => 568 [id] => 568 [1] => 563 [parent_id] => 563 ) [569] => Array ( [0] => 569 [id] => 569 [1] => 563 [parent_id] => 563 ) [570] => Array ( [0] => 570 [id] => 570 [1] => 563 [parent_id] => 563 ) [571] => Array ( [0] => 571 [id] => 571 [1] => 133 [parent_id] => 133 ) [575] => Array ( [0] => 575 [id] => 575 [1] => 571 [parent_id] => 571 ) [576] => Array ( [0] => 576 [id] => 576 [1] => 571 [parent_id] => 571 ) [577] => Array ( [0] => 577 [id] => 577 [1] => 571 [parent_id] => 571 ) [578] => Array ( [0] => 578 [id] => 578 [1] => 571 [parent_id] => 571 ) [1956] => Array ( [0] => 1956 [id] => 1956 [1] => 45 [parent_id] => 45 ) [579] => Array ( [0] => 579 [id] => 579 [1] => 571 [parent_id] => 571 ) [580] => Array ( [0] => 580 [id] => 580 [1] => 571 [parent_id] => 571 ) [581] => Array ( [0] => 581 [id] => 581 [1] => 571 [parent_id] => 571 ) [582] => Array ( [0] => 582 [id] => 582 [1] => 133 [parent_id] => 133 ) [583] => Array ( [0] => 583 [id] => 583 [1] => 582 [parent_id] => 582 ) [584] => Array ( [0] => 584 [id] => 584 [1] => 609 [parent_id] => 609 ) [585] => Array ( [0] => 585 [id] => 585 [1] => 582 [parent_id] => 582 ) [586] => Array ( [0] => 586 [id] => 586 [1] => 582 [parent_id] => 582 ) [587] => Array ( [0] => 587 [id] => 587 [1] => 582 [parent_id] => 582 ) [588] => Array ( [0] => 588 [id] => 588 [1] => 582 [parent_id] => 582 ) [589] => Array ( [0] => 589 [id] => 589 [1] => 133 [parent_id] => 133 ) [590] => Array ( [0] => 590 [id] => 590 [1] => 589 [parent_id] => 589 ) [591] => Array ( [0] => 591 [id] => 591 [1] => 589 [parent_id] => 589 ) [592] => Array ( [0] => 592 [id] => 592 [1] => 589 [parent_id] => 589 ) [593] => Array ( [0] => 593 [id] => 593 [1] => 133 [parent_id] => 133 ) [594] => Array ( [0] => 594 [id] => 594 [1] => 133 [parent_id] => 133 ) [595] => Array ( [0] => 595 [id] => 595 [1] => 594 [parent_id] => 594 ) [596] => Array ( [0] => 596 [id] => 596 [1] => 594 [parent_id] => 594 ) [597] => Array ( [0] => 597 [id] => 597 [1] => 594 [parent_id] => 594 ) [598] => Array ( [0] => 598 [id] => 598 [1] => 594 [parent_id] => 594 ) [599] => Array ( [0] => 599 [id] => 599 [1] => 594 [parent_id] => 594 ) [600] => Array ( [0] => 600 [id] => 600 [1] => 594 [parent_id] => 594 ) [601] => Array ( [0] => 601 [id] => 601 [1] => 594 [parent_id] => 594 ) [602] => Array ( [0] => 602 [id] => 602 [1] => 594 [parent_id] => 594 ) [603] => Array ( [0] => 603 [id] => 603 [1] => 594 [parent_id] => 594 ) [604] => Array ( [0] => 604 [id] => 604 [1] => 594 [parent_id] => 594 ) [605] => Array ( [0] => 605 [id] => 605 [1] => 594 [parent_id] => 594 ) [606] => Array ( [0] => 606 [id] => 606 [1] => 594 [parent_id] => 594 ) [607] => Array ( [0] => 607 [id] => 607 [1] => 104 [parent_id] => 104 ) [608] => Array ( [0] => 608 [id] => 608 [1] => 104 [parent_id] => 104 ) [609] => Array ( [0] => 609 [id] => 609 [1] => 0 [parent_id] => 0 ) [611] => Array ( [0] => 611 [id] => 611 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [612] => Array ( [0] => 612 [id] => 612 [1] => 510 [parent_id] => 510 ) [613] => Array ( [0] => 613 [id] => 613 [1] => 490 [parent_id] => 490 ) [614] => Array ( [0] => 614 [id] => 614 [1] => 523 [parent_id] => 523 ) [615] => Array ( [0] => 615 [id] => 615 [1] => 556 [parent_id] => 556 ) [616] => Array ( [0] => 616 [id] => 616 [1] => 571 [parent_id] => 571 ) [617] => Array ( [0] => 617 [id] => 617 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [618] => Array ( [0] => 618 [id] => 618 [1] => 133 [parent_id] => 133 ) [619] => Array ( [0] => 619 [id] => 619 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [620] => Array ( [0] => 620 [id] => 620 [1] => 589 [parent_id] => 589 ) [621] => Array ( [0] => 621 [id] => 621 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [622] => Array ( [0] => 622 [id] => 622 [1] => 15 [parent_id] => 15 ) [623] => Array ( [0] => 623 [id] => 623 [1] => 15 [parent_id] => 15 ) [624] => Array ( [0] => 624 [id] => 624 [1] => 15 [parent_id] => 15 ) [625] => Array ( [0] => 625 [id] => 625 [1] => 15 [parent_id] => 15 ) [626] => Array ( [0] => 626 [id] => 626 [1] => 15 [parent_id] => 15 ) [627] => Array ( [0] => 627 [id] => 627 [1] => 15 [parent_id] => 15 ) [628] => Array ( [0] => 628 [id] => 628 [1] => 15 [parent_id] => 15 ) [629] => Array ( [0] => 629 [id] => 629 [1] => 15 [parent_id] => 15 ) [630] => Array ( [0] => 630 [id] => 630 [1] => 15 [parent_id] => 15 ) [631] => Array ( [0] => 631 [id] => 631 [1] => 15 [parent_id] => 15 ) [632] => Array ( [0] => 632 [id] => 632 [1] => 15 [parent_id] => 15 ) [633] => Array ( [0] => 633 [id] => 633 [1] => 15 [parent_id] => 15 ) [634] => Array ( [0] => 634 [id] => 634 [1] => 15 [parent_id] => 15 ) [635] => Array ( [0] => 635 [id] => 635 [1] => 15 [parent_id] => 15 ) [636] => Array ( [0] => 636 [id] => 636 [1] => 15 [parent_id] => 15 ) [637] => Array ( [0] => 637 [id] => 637 [1] => 15 [parent_id] => 15 ) [638] => Array ( [0] => 638 [id] => 638 [1] => 15 [parent_id] => 15 ) [639] => Array ( [0] => 639 [id] => 639 [1] => 80 [parent_id] => 80 ) [640] => Array ( [0] => 640 [id] => 640 [1] => 16 [parent_id] => 16 ) [641] => Array ( [0] => 641 [id] => 641 [1] => 16 [parent_id] => 16 ) [642] => Array ( [0] => 642 [id] => 642 [1] => 16 [parent_id] => 16 ) [643] => Array ( [0] => 643 [id] => 643 [1] => 16 [parent_id] => 16 ) [644] => Array ( [0] => 644 [id] => 644 [1] => 16 [parent_id] => 16 ) [645] => Array ( [0] => 645 [id] => 645 [1] => 16 [parent_id] => 16 ) [646] => Array ( [0] => 646 [id] => 646 [1] => 16 [parent_id] => 16 ) [647] => Array ( [0] => 647 [id] => 647 [1] => 16 [parent_id] => 16 ) [648] => Array ( [0] => 648 [id] => 648 [1] => 16 [parent_id] => 16 ) [649] => Array ( [0] => 649 [id] => 649 [1] => 16 [parent_id] => 16 ) [650] => Array ( [0] => 650 [id] => 650 [1] => 16 [parent_id] => 16 ) [651] => Array ( [0] => 651 [id] => 651 [1] => 16 [parent_id] => 16 ) [652] => Array ( [0] => 652 [id] => 652 [1] => 16 [parent_id] => 16 ) [653] => Array ( [0] => 653 [id] => 653 [1] => 16 [parent_id] => 16 ) [654] => Array ( [0] => 654 [id] => 654 [1] => 16 [parent_id] => 16 ) [655] => Array ( [0] => 655 [id] => 655 [1] => 16 [parent_id] => 16 ) [656] => Array ( [0] => 656 [id] => 656 [1] => 16 [parent_id] => 16 ) [657] => Array ( [0] => 657 [id] => 657 [1] => 17 [parent_id] => 17 ) [658] => Array ( [0] => 658 [id] => 658 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [659] => Array ( [0] => 659 [id] => 659 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [660] => Array ( [0] => 660 [id] => 660 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [661] => Array ( [0] => 661 [id] => 661 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [662] => Array ( [0] => 662 [id] => 662 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [663] => Array ( [0] => 663 [id] => 663 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [664] => Array ( [0] => 664 [id] => 664 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [665] => Array ( [0] => 665 [id] => 665 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [667] => Array ( [0] => 667 [id] => 667 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [1261] => Array ( [0] => 1261 [id] => 1261 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [1262] => Array ( [0] => 1262 [id] => 1262 [1] => 1261 [parent_id] => 1261 ) [1263] => Array ( [0] => 1263 [id] => 1263 [1] => 1261 [parent_id] => 1261 ) [1264] => Array ( [0] => 1264 [id] => 1264 [1] => 37 [parent_id] => 37 ) [673] => Array ( [0] => 673 [id] => 673 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [674] => Array ( [0] => 674 [id] => 674 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [675] => Array ( [0] => 675 [id] => 675 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [676] => Array ( [0] => 676 [id] => 676 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [677] => Array ( [0] => 677 [id] => 677 [1] => 17 [parent_id] => 17 ) [678] => Array ( [0] => 678 [id] => 678 [1] => 1358 [parent_id] => 1358 ) [679] => Array ( [0] => 679 [id] => 679 [1] => 1358 [parent_id] => 1358 ) [680] => Array ( [0] => 680 [id] => 680 [1] => 1358 [parent_id] => 1358 ) [681] => Array ( [0] => 681 [id] => 681 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [682] => Array ( [0] => 682 [id] => 682 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [683] => Array ( [0] => 683 [id] => 683 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [684] => Array ( [0] => 684 [id] => 684 [1] => 1358 [parent_id] => 1358 ) [685] => Array ( [0] => 685 [id] => 685 [1] => 1358 [parent_id] => 1358 ) [1361] => Array ( [0] => 1361 [id] => 1361 [1] => 73 [parent_id] => 73 ) [1360] => Array ( [0] => 1360 [id] => 1360 [1] => 1358 [parent_id] => 1358 ) [688] => Array ( [0] => 688 [id] => 688 [1] => 1358 [parent_id] => 1358 ) [689] => Array ( [0] => 689 [id] => 689 [1] => 1358 [parent_id] => 1358 ) [690] => Array ( [0] => 690 [id] => 690 [1] => 1601 [parent_id] => 1601 ) [691] => Array ( [0] => 691 [id] => 691 [1] => 1601 [parent_id] => 1601 ) [692] => Array ( [0] => 692 [id] => 692 [1] => 1601 [parent_id] => 1601 ) [693] => Array ( [0] => 693 [id] => 693 [1] => 1601 [parent_id] => 1601 ) [695] => Array ( [0] => 695 [id] => 695 [1] => 17 [parent_id] => 17 ) [696] => Array ( [0] => 696 [id] => 696 [1] => 1601 [parent_id] => 1601 ) [697] => Array ( [0] => 697 [id] => 697 [1] => 17 [parent_id] => 17 ) [698] => Array ( [0] => 698 [id] => 698 [1] => 2275 [parent_id] => 2275 ) [699] => Array ( [0] => 699 [id] => 699 [1] => 2275 [parent_id] => 2275 ) [700] => Array ( [0] => 700 [id] => 700 [1] => 1601 [parent_id] => 1601 ) [701] => Array ( [0] => 701 [id] => 701 [1] => 2275 [parent_id] => 2275 ) [702] => Array ( [0] => 702 [id] => 702 [1] => 2115 [parent_id] => 2115 ) [703] => Array ( [0] => 703 [id] => 703 [1] => 2115 [parent_id] => 2115 ) [704] => Array ( [0] => 704 [id] => 704 [1] => 2115 [parent_id] => 2115 ) [705] => Array ( [0] => 705 [id] => 705 [1] => 2115 [parent_id] => 2115 ) [706] => Array ( [0] => 706 [id] => 706 [1] => 2115 [parent_id] => 2115 ) [707] => Array ( [0] => 707 [id] => 707 [1] => 2115 [parent_id] => 2115 ) [708] => Array ( [0] => 708 [id] => 708 [1] => 17 [parent_id] => 17 ) [709] => Array ( [0] => 709 [id] => 709 [1] => 2275 [parent_id] => 2275 ) [710] => Array ( [0] => 710 [id] => 710 [1] => 1359 [parent_id] => 1359 ) [711] => Array ( [0] => 711 [id] => 711 [1] => 1359 [parent_id] => 1359 ) [712] => Array ( [0] => 712 [id] => 712 [1] => 1359 [parent_id] => 1359 ) [713] => Array ( [0] => 713 [id] => 713 [1] => 1359 [parent_id] => 1359 ) [714] => Array ( [0] => 714 [id] => 714 [1] => 1359 [parent_id] => 1359 ) [715] => Array ( [0] => 715 [id] => 715 [1] => 17 [parent_id] => 17 ) [716] => Array ( [0] => 716 [id] => 716 [1] => 17 [parent_id] => 17 ) [717] => Array ( [0] => 717 [id] => 717 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [718] => Array ( [0] => 718 [id] => 718 [1] => 16 [parent_id] => 16 ) [719] => Array ( [0] => 719 [id] => 719 [1] => 18 [parent_id] => 18 ) [720] => Array ( [0] => 720 [id] => 720 [1] => 18 [parent_id] => 18 ) [721] => Array ( [0] => 721 [id] => 721 [1] => 18 [parent_id] => 18 ) [2257] => Array ( [0] => 2257 [id] => 2257 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [724] => Array ( [0] => 724 [id] => 724 [1] => 18 [parent_id] => 18 ) [726] => Array ( [0] => 726 [id] => 726 [1] => 18 [parent_id] => 18 ) [727] => Array ( [0] => 727 [id] => 727 [1] => 18 [parent_id] => 18 ) [728] => Array ( [0] => 728 [id] => 728 [1] => 18 [parent_id] => 18 ) [729] => Array ( [0] => 729 [id] => 729 [1] => 74 [parent_id] => 74 ) [730] => Array ( [0] => 730 [id] => 730 [1] => 74 [parent_id] => 74 ) [731] => Array ( [0] => 731 [id] => 731 [1] => 74 [parent_id] => 74 ) [732] => Array ( [0] => 732 [id] => 732 [1] => 74 [parent_id] => 74 ) [733] => Array ( [0] => 733 [id] => 733 [1] => 74 [parent_id] => 74 ) [734] => Array ( [0] => 734 [id] => 734 [1] => 74 [parent_id] => 74 ) [735] => Array ( [0] => 735 [id] => 735 [1] => 74 [parent_id] => 74 ) [736] => Array ( [0] => 736 [id] => 736 [1] => 74 [parent_id] => 74 ) [737] => Array ( [0] => 737 [id] => 737 [1] => 74 [parent_id] => 74 ) [738] => Array ( [0] => 738 [id] => 738 [1] => 74 [parent_id] => 74 ) [739] => Array ( [0] => 739 [id] => 739 [1] => 74 [parent_id] => 74 ) [740] => Array ( [0] => 740 [id] => 740 [1] => 74 [parent_id] => 74 ) [741] => Array ( [0] => 741 [id] => 741 [1] => 74 [parent_id] => 74 ) [742] => Array ( [0] => 742 [id] => 742 [1] => 74 [parent_id] => 74 ) [743] => Array ( [0] => 743 [id] => 743 [1] => 74 [parent_id] => 74 ) [744] => Array ( [0] => 744 [id] => 744 [1] => 74 [parent_id] => 74 ) [745] => Array ( [0] => 745 [id] => 745 [1] => 74 [parent_id] => 74 ) [746] => Array ( [0] => 746 [id] => 746 [1] => 2 [parent_id] => 2 ) [747] => Array ( [0] => 747 [id] => 747 [1] => 746 [parent_id] => 746 ) [748] => Array ( [0] => 748 [id] => 748 [1] => 746 [parent_id] => 746 ) [750] => Array ( [0] => 750 [id] => 750 [1] => 746 [parent_id] => 746 ) [751] => Array ( [0] => 751 [id] => 751 [1] => 746 [parent_id] => 746 ) [752] => Array ( [0] => 752 [id] => 752 [1] => 746 [parent_id] => 746 ) [753] => Array ( [0] => 753 [id] => 753 [1] => 746 [parent_id] => 746 ) [754] => Array ( [0] => 754 [id] => 754 [1] => 746 [parent_id] => 746 ) [755] => Array ( [0] => 755 [id] => 755 [1] => 746 [parent_id] => 746 ) [756] => Array ( [0] => 756 [id] => 756 [1] => 746 [parent_id] => 746 ) [757] => Array ( [0] => 757 [id] => 757 [1] => 25 [parent_id] => 25 ) [758] => Array ( [0] => 758 [id] => 758 [1] => 25 [parent_id] => 25 ) [759] => Array ( [0] => 759 [id] => 759 [1] => 25 [parent_id] => 25 ) [760] => Array ( [0] => 760 [id] => 760 [1] => 25 [parent_id] => 25 ) [761] => Array ( [0] => 761 [id] => 761 [1] => 25 [parent_id] => 25 ) [762] => Array ( [0] => 762 [id] => 762 [1] => 25 [parent_id] => 25 ) [763] => Array ( [0] => 763 [id] => 763 [1] => 25 [parent_id] => 25 ) [1682] => Array ( [0] => 1682 [id] => 1682 [1] => 23 [parent_id] => 23 ) [765] => Array ( [0] => 765 [id] => 765 [1] => 23 [parent_id] => 23 ) [767] => Array ( [0] => 767 [id] => 767 [1] => 25 [parent_id] => 25 ) [768] => Array ( [0] => 768 [id] => 768 [1] => 25 [parent_id] => 25 ) [769] => Array ( [0] => 769 [id] => 769 [1] => 25 [parent_id] => 25 ) [770] => Array ( [0] => 770 [id] => 770 [1] => 25 [parent_id] => 25 ) [771] => Array ( [0] => 771 [id] => 771 [1] => 25 [parent_id] => 25 ) [772] => Array ( [0] => 772 [id] => 772 [1] => 25 [parent_id] => 25 ) [773] => Array ( [0] => 773 [id] => 773 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [774] => Array ( [0] => 774 [id] => 774 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [775] => Array ( [0] => 775 [id] => 775 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [776] => Array ( [0] => 776 [id] => 776 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [777] => Array ( [0] => 777 [id] => 777 [1] => 77 [parent_id] => 77 ) [778] => Array ( [0] => 778 [id] => 778 [1] => 2 [parent_id] => 2 ) [779] => Array ( [0] => 779 [id] => 779 [1] => 778 [parent_id] => 778 ) [780] => Array ( [0] => 780 [id] => 780 [1] => 778 [parent_id] => 778 ) [781] => Array ( [0] => 781 [id] => 781 [1] => 778 [parent_id] => 778 ) [782] => Array ( [0] => 782 [id] => 782 [1] => 778 [parent_id] => 778 ) [783] => Array ( [0] => 783 [id] => 783 [1] => 778 [parent_id] => 778 ) [784] => Array ( [0] => 784 [id] => 784 [1] => 778 [parent_id] => 778 ) [785] => Array ( [0] => 785 [id] => 785 [1] => 778 [parent_id] => 778 ) [786] => Array ( [0] => 786 [id] => 786 [1] => 778 [parent_id] => 778 ) [787] => Array ( [0] => 787 [id] => 787 [1] => 778 [parent_id] => 778 ) [788] => Array ( [0] => 788 [id] => 788 [1] => 778 [parent_id] => 778 ) [789] => Array ( [0] => 789 [id] => 789 [1] => 2 [parent_id] => 2 ) [790] => Array ( [0] => 790 [id] => 790 [1] => 789 [parent_id] => 789 ) [791] => Array ( [0] => 791 [id] => 791 [1] => 789 [parent_id] => 789 ) [792] => Array ( [0] => 792 [id] => 792 [1] => 789 [parent_id] => 789 ) [793] => Array ( [0] => 793 [id] => 793 [1] => 789 [parent_id] => 789 ) [794] => Array ( [0] => 794 [id] => 794 [1] => 789 [parent_id] => 789 ) [795] => Array ( [0] => 795 [id] => 795 [1] => 789 [parent_id] => 789 ) [796] => Array ( [0] => 796 [id] => 796 [1] => 789 [parent_id] => 789 ) [797] => Array ( [0] => 797 [id] => 797 [1] => 789 [parent_id] => 789 ) [798] => Array ( [0] => 798 [id] => 798 [1] => 789 [parent_id] => 789 ) [799] => Array ( [0] => 799 [id] => 799 [1] => 789 [parent_id] => 789 ) [800] => Array ( [0] => 800 [id] => 800 [1] => 17 [parent_id] => 17 ) [801] => Array ( [0] => 801 [id] => 801 [1] => 2 [parent_id] => 2 ) [802] => Array ( [0] => 802 [id] => 802 [1] => 801 [parent_id] => 801 ) [803] => Array ( [0] => 803 [id] => 803 [1] => 801 [parent_id] => 801 ) [804] => Array ( [0] => 804 [id] => 804 [1] => 2 [parent_id] => 2 ) [805] => Array ( [0] => 805 [id] => 805 [1] => 801 [parent_id] => 801 ) [806] => Array ( [0] => 806 [id] => 806 [1] => 801 [parent_id] => 801 ) [807] => Array ( [0] => 807 [id] => 807 [1] => 801 [parent_id] => 801 ) [808] => Array ( [0] => 808 [id] => 808 [1] => 801 [parent_id] => 801 ) [809] => Array ( [0] => 809 [id] => 809 [1] => 801 [parent_id] => 801 ) [810] => Array ( [0] => 810 [id] => 810 [1] => 801 [parent_id] => 801 ) [811] => Array ( [0] => 811 [id] => 811 [1] => 801 [parent_id] => 801 ) [812] => Array ( [0] => 812 [id] => 812 [1] => 2 [parent_id] => 2 ) [813] => Array ( [0] => 813 [id] => 813 [1] => 812 [parent_id] => 812 ) [814] => Array ( [0] => 814 [id] => 814 [1] => 812 [parent_id] => 812 ) [815] => Array ( [0] => 815 [id] => 815 [1] => 812 [parent_id] => 812 ) [816] => Array ( [0] => 816 [id] => 816 [1] => 812 [parent_id] => 812 ) [817] => Array ( [0] => 817 [id] => 817 [1] => 812 [parent_id] => 812 ) [818] => Array ( [0] => 818 [id] => 818 [1] => 812 [parent_id] => 812 ) [819] => Array ( [0] => 819 [id] => 819 [1] => 812 [parent_id] => 812 ) [820] => Array ( [0] => 820 [id] => 820 [1] => 812 [parent_id] => 812 ) [821] => Array ( [0] => 821 [id] => 821 [1] => 812 [parent_id] => 812 ) [822] => Array ( [0] => 822 [id] => 822 [1] => 25 [parent_id] => 25 ) [823] => Array ( [0] => 823 [id] => 823 [1] => 812 [parent_id] => 812 ) [824] => Array ( [0] => 824 [id] => 824 [1] => 2 [parent_id] => 2 ) [825] => Array ( [0] => 825 [id] => 825 [1] => 824 [parent_id] => 824 ) [826] => Array ( [0] => 826 [id] => 826 [1] => 824 [parent_id] => 824 ) [827] => Array ( [0] => 827 [id] => 827 [1] => 824 [parent_id] => 824 ) [828] => Array ( [0] => 828 [id] => 828 [1] => 824 [parent_id] => 824 ) [829] => Array ( [0] => 829 [id] => 829 [1] => 824 [parent_id] => 824 ) [830] => Array ( [0] => 830 [id] => 830 [1] => 25 [parent_id] => 25 ) [831] => Array ( [0] => 831 [id] => 831 [1] => 801 [parent_id] => 801 ) [832] => Array ( [0] => 832 [id] => 832 [1] => 15 [parent_id] => 15 ) [833] => Array ( [0] => 833 [id] => 833 [1] => 15 [parent_id] => 15 ) [834] => Array ( [0] => 834 [id] => 834 [1] => 2 [parent_id] => 2 ) [835] => Array ( [0] => 835 [id] => 835 [1] => 15 [parent_id] => 15 ) [836] => Array ( [0] => 836 [id] => 836 [1] => 76 [parent_id] => 76 ) [837] => Array ( [0] => 837 [id] => 837 [1] => 76 [parent_id] => 76 ) [838] => Array ( [0] => 838 [id] => 838 [1] => 17 [parent_id] => 17 ) [839] => Array ( [0] => 839 [id] => 839 [1] => 1216 [parent_id] => 1216 ) [840] => Array ( [0] => 840 [id] => 840 [1] => 80 [parent_id] => 80 ) [841] => Array ( [0] => 841 [id] => 841 [1] => 80 [parent_id] => 80 ) [842] => Array ( [0] => 842 [id] => 842 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [843] => Array ( [0] => 843 [id] => 843 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [844] => Array ( [0] => 844 [id] => 844 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [845] => Array ( [0] => 845 [id] => 845 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [846] => Array ( [0] => 846 [id] => 846 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [847] => Array ( [0] => 847 [id] => 847 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [848] => Array ( [0] => 848 [id] => 848 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [1222] => Array ( [0] => 1222 [id] => 1222 [1] => 155 [parent_id] => 155 ) [850] => Array ( [0] => 850 [id] => 850 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [851] => Array ( [0] => 851 [id] => 851 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [852] => Array ( [0] => 852 [id] => 852 [1] => 65 [parent_id] => 65 ) [853] => Array ( [0] => 853 [id] => 853 [1] => 91 [parent_id] => 91 ) [854] => Array ( [0] => 854 [id] => 854 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [855] => Array ( [0] => 855 [id] => 855 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [856] => Array ( [0] => 856 [id] => 856 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [857] => Array ( [0] => 857 [id] => 857 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [858] => Array ( [0] => 858 [id] => 858 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [859] => Array ( [0] => 859 [id] => 859 [1] => 64 [parent_id] => 64 ) [860] => Array ( [0] => 860 [id] => 860 [1] => 1269 [parent_id] => 1269 ) [861] => Array ( [0] => 861 [id] => 861 [1] => 82 [parent_id] => 82 ) [862] => Array ( [0] => 862 [id] => 862 [1] => 82 [parent_id] => 82 ) [863] => Array ( [0] => 863 [id] => 863 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [864] => Array ( [0] => 864 [id] => 864 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [865] => Array ( [0] => 865 [id] => 865 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [866] => Array ( [0] => 866 [id] => 866 [1] => 25 [parent_id] => 25 ) [867] => Array ( [0] => 867 [id] => 867 [1] => 394 [parent_id] => 394 ) [868] => Array ( [0] => 868 [id] => 868 [1] => 17 [parent_id] => 17 ) [869] => Array ( [0] => 869 [id] => 869 [1] => 17 [parent_id] => 17 ) [870] => Array ( [0] => 870 [id] => 870 [1] => 17 [parent_id] => 17 ) [871] => Array ( [0] => 871 [id] => 871 [1] => 17 [parent_id] => 17 ) [872] => Array ( [0] => 872 [id] => 872 [1] => 16 [parent_id] => 16 ) [873] => Array ( [0] => 873 [id] => 873 [1] => 16 [parent_id] => 16 ) [874] => Array ( [0] => 874 [id] => 874 [1] => 40 [parent_id] => 40 ) [875] => Array ( [0] => 875 [id] => 875 [1] => 40 [parent_id] => 40 ) [876] => Array ( [0] => 876 [id] => 876 [1] => 40 [parent_id] => 40 ) [877] => Array ( [0] => 877 [id] => 877 [1] => 40 [parent_id] => 40 ) [878] => Array ( [0] => 878 [id] => 878 [1] => 40 [parent_id] => 40 ) [879] => Array ( [0] => 879 [id] => 879 [1] => 40 [parent_id] => 40 ) [880] => Array ( [0] => 880 [id] => 880 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [881] => Array ( [0] => 881 [id] => 881 [1] => 60 [parent_id] => 60 ) [882] => Array ( [0] => 882 [id] => 882 [1] => 60 [parent_id] => 60 ) [883] => Array ( [0] => 883 [id] => 883 [1] => 60 [parent_id] => 60 ) [884] => Array ( [0] => 884 [id] => 884 [1] => 60 [parent_id] => 60 ) [885] => Array ( [0] => 885 [id] => 885 [1] => 87 [parent_id] => 87 ) [886] => Array ( [0] => 886 [id] => 886 [1] => 60 [parent_id] => 60 ) [887] => Array ( [0] => 887 [id] => 887 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [888] => Array ( [0] => 888 [id] => 888 [1] => 887 [parent_id] => 887 ) [889] => Array ( [0] => 889 [id] => 889 [1] => 887 [parent_id] => 887 ) [893] => Array ( [0] => 893 [id] => 893 [1] => 887 [parent_id] => 887 ) [891] => Array ( [0] => 891 [id] => 891 [1] => 887 [parent_id] => 887 ) [892] => Array ( [0] => 892 [id] => 892 [1] => 887 [parent_id] => 887 ) [894] => Array ( [0] => 894 [id] => 894 [1] => 1425 [parent_id] => 1425 ) [895] => Array ( [0] => 895 [id] => 895 [1] => 894 [parent_id] => 894 ) [896] => Array ( [0] => 896 [id] => 896 [1] => 894 [parent_id] => 894 ) [897] => Array ( [0] => 897 [id] => 897 [1] => 894 [parent_id] => 894 ) [898] => Array ( [0] => 898 [id] => 898 [1] => 894 [parent_id] => 894 ) [899] => Array ( [0] => 899 [id] => 899 [1] => 894 [parent_id] => 894 ) [900] => Array ( [0] => 900 [id] => 900 [1] => 894 [parent_id] => 894 ) [901] => Array ( [0] => 901 [id] => 901 [1] => 86 [parent_id] => 86 ) [902] => Array ( [0] => 902 [id] => 902 [1] => 86 [parent_id] => 86 ) [903] => Array ( [0] => 903 [id] => 903 [1] => 86 [parent_id] => 86 ) [904] => Array ( [0] => 904 [id] => 904 [1] => 86 [parent_id] => 86 ) [905] => Array ( [0] => 905 [id] => 905 [1] => 87 [parent_id] => 87 ) [906] => Array ( [0] => 906 [id] => 906 [1] => 87 [parent_id] => 87 ) [907] => Array ( [0] => 907 [id] => 907 [1] => 87 [parent_id] => 87 ) [908] => Array ( [0] => 908 [id] => 908 [1] => 87 [parent_id] => 87 ) [909] => Array ( [0] => 909 [id] => 909 [1] => 87 [parent_id] => 87 ) [910] => Array ( [0] => 910 [id] => 910 [1] => 87 [parent_id] => 87 ) [911] => Array ( [0] => 911 [id] => 911 [1] => 87 [parent_id] => 87 ) [912] => Array ( [0] => 912 [id] => 912 [1] => 894 [parent_id] => 894 ) [913] => Array ( [0] => 913 [id] => 913 [1] => 894 [parent_id] => 894 ) [914] => Array ( [0] => 914 [id] => 914 [1] => 894 [parent_id] => 894 ) [915] => Array ( [0] => 915 [id] => 915 [1] => 894 [parent_id] => 894 ) [916] => Array ( [0] => 916 [id] => 916 [1] => 894 [parent_id] => 894 ) [2224] => Array ( [0] => 2224 [id] => 2224 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [918] => Array ( [0] => 918 [id] => 918 [1] => 894 [parent_id] => 894 ) [919] => Array ( [0] => 919 [id] => 919 [1] => 894 [parent_id] => 894 ) [920] => Array ( [0] => 920 [id] => 920 [1] => 894 [parent_id] => 894 ) [921] => Array ( [0] => 921 [id] => 921 [1] => 894 [parent_id] => 894 ) [922] => Array ( [0] => 922 [id] => 922 [1] => 87 [parent_id] => 87 ) [923] => Array ( [0] => 923 [id] => 923 [1] => 4 [parent_id] => 4 ) [924] => Array ( [0] => 924 [id] => 924 [1] => 923 [parent_id] => 923 ) [1806] => Array ( [0] => 1806 [id] => 1806 [1] => 56 [parent_id] => 56 ) [926] => Array ( [0] => 926 [id] => 926 [1] => 923 [parent_id] => 923 ) [927] => Array ( [0] => 927 [id] => 927 [1] => 923 [parent_id] => 923 ) [928] => Array ( [0] => 928 [id] => 928 [1] => 923 [parent_id] => 923 ) [929] => Array ( [0] => 929 [id] => 929 [1] => 923 [parent_id] => 923 ) [930] => Array ( [0] => 930 [id] => 930 [1] => 923 [parent_id] => 923 ) [931] => Array ( [0] => 931 [id] => 931 [1] => 923 [parent_id] => 923 ) [932] => Array ( [0] => 932 [id] => 932 [1] => 923 [parent_id] => 923 ) [933] => Array ( [0] => 933 [id] => 933 [1] => 923 [parent_id] => 923 ) [934] => Array ( [0] => 934 [id] => 934 [1] => 3 [parent_id] => 3 ) [935] => Array ( [0] => 935 [id] => 935 [1] => 923 [parent_id] => 923 ) [936] => Array ( [0] => 936 [id] => 936 [1] => 923 [parent_id] => 923 ) [937] => Array ( [0] => 937 [id] => 937 [1] => 4 [parent_id] => 4 ) [938] => Array ( [0] => 938 [id] => 938 [1] => 37 [parent_id] => 37 ) [939] => Array ( [0] => 939 [id] => 939 [1] => 37 [parent_id] => 37 ) [940] => Array ( [0] => 940 [id] => 940 [1] => 37 [parent_id] => 37 ) [941] => Array ( [0] => 941 [id] => 941 [1] => 37 [parent_id] => 37 ) [942] => Array ( [0] => 942 [id] => 942 [1] => 37 [parent_id] => 37 ) [943] => Array ( [0] => 943 [id] => 943 [1] => 37 [parent_id] => 37 ) [944] => Array ( [0] => 944 [id] => 944 [1] => 37 [parent_id] => 37 ) [945] => Array ( [0] => 945 [id] => 945 [1] => 37 [parent_id] => 37 ) [946] => Array ( [0] => 946 [id] => 946 [1] => 37 [parent_id] => 37 ) [947] => Array ( [0] => 947 [id] => 947 [1] => 37 [parent_id] => 37 ) [948] => Array ( [0] => 948 [id] => 948 [1] => 37 [parent_id] => 37 ) [949] => Array ( [0] => 949 [id] => 949 [1] => 37 [parent_id] => 37 ) [951] => Array ( [0] => 951 [id] => 951 [1] => 37 [parent_id] => 37 ) [952] => Array ( [0] => 952 [id] => 952 [1] => 37 [parent_id] => 37 ) [953] => Array ( [0] => 953 [id] => 953 [1] => 960 [parent_id] => 960 ) [954] => Array ( [0] => 954 [id] => 954 [1] => 960 [parent_id] => 960 ) [955] => Array ( [0] => 955 [id] => 955 [1] => 923 [parent_id] => 923 ) [956] => Array ( [0] => 956 [id] => 956 [1] => 87 [parent_id] => 87 ) [957] => Array ( [0] => 957 [id] => 957 [1] => 894 [parent_id] => 894 ) [958] => Array ( [0] => 958 [id] => 958 [1] => 887 [parent_id] => 887 ) [959] => Array ( [0] => 959 [id] => 959 [1] => 64 [parent_id] => 64 ) [961] => Array ( [0] => 961 [id] => 961 [1] => 960 [parent_id] => 960 ) [960] => Array ( [0] => 960 [id] => 960 [1] => 4 [parent_id] => 4 ) [962] => Array ( [0] => 962 [id] => 962 [1] => 960 [parent_id] => 960 ) [963] => Array ( [0] => 963 [id] => 963 [1] => 394 [parent_id] => 394 ) [964] => Array ( [0] => 964 [id] => 964 [1] => 79 [parent_id] => 79 ) [965] => Array ( [0] => 965 [id] => 965 [1] => 79 [parent_id] => 79 ) [966] => Array ( [0] => 966 [id] => 966 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [967] => Array ( [0] => 967 [id] => 967 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [968] => Array ( [0] => 968 [id] => 968 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [970] => Array ( [0] => 970 [id] => 970 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [972] => Array ( [0] => 972 [id] => 972 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [973] => Array ( [0] => 973 [id] => 973 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [982] => Array ( [0] => 982 [id] => 982 [1] => 967 [parent_id] => 967 ) [1888] => Array ( [0] => 1888 [id] => 1888 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [978] => Array ( [0] => 978 [id] => 978 [1] => 1888 [parent_id] => 1888 ) [979] => Array ( [0] => 979 [id] => 979 [1] => 1888 [parent_id] => 1888 ) [980] => Array ( [0] => 980 [id] => 980 [1] => 1888 [parent_id] => 1888 ) [981] => Array ( [0] => 981 [id] => 981 [1] => 1888 [parent_id] => 1888 ) [983] => Array ( [0] => 983 [id] => 983 [1] => 967 [parent_id] => 967 ) [985] => Array ( [0] => 985 [id] => 985 [1] => 967 [parent_id] => 967 ) [1418] => Array ( [0] => 1418 [id] => 1418 [1] => 62 [parent_id] => 62 ) [990] => Array ( [0] => 990 [id] => 990 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [991] => Array ( [0] => 991 [id] => 991 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [992] => Array ( [0] => 992 [id] => 992 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [2285] => Array ( [0] => 2285 [id] => 2285 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2284] => Array ( [0] => 2284 [id] => 2284 [1] => 609 [parent_id] => 609 ) [999] => Array ( [0] => 999 [id] => 999 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [1000] => Array ( [0] => 1000 [id] => 1000 [1] => 999 [parent_id] => 999 ) [1001] => Array ( [0] => 1001 [id] => 1001 [1] => 999 [parent_id] => 999 ) [1002] => Array ( [0] => 1002 [id] => 1002 [1] => 999 [parent_id] => 999 ) [1003] => Array ( [0] => 1003 [id] => 1003 [1] => 999 [parent_id] => 999 ) [1004] => Array ( [0] => 1004 [id] => 1004 [1] => 999 [parent_id] => 999 ) [1007] => Array ( [0] => 1007 [id] => 1007 [1] => 563 [parent_id] => 563 ) [1008] => Array ( [0] => 1008 [id] => 1008 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [1009] => Array ( [0] => 1009 [id] => 1009 [1] => 1008 [parent_id] => 1008 ) [1010] => Array ( [0] => 1010 [id] => 1010 [1] => 1008 [parent_id] => 1008 ) [1011] => Array ( [0] => 1011 [id] => 1011 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [1012] => Array ( [0] => 1012 [id] => 1012 [1] => 1011 [parent_id] => 1011 ) [1013] => Array ( [0] => 1013 [id] => 1013 [1] => 1011 [parent_id] => 1011 ) [1014] => Array ( [0] => 1014 [id] => 1014 [1] => 1011 [parent_id] => 1011 ) [1015] => Array ( [0] => 1015 [id] => 1015 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [1016] => Array ( [0] => 1016 [id] => 1016 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [1017] => Array ( [0] => 1017 [id] => 1017 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [1018] => Array ( [0] => 1018 [id] => 1018 [1] => 1017 [parent_id] => 1017 ) [1019] => Array ( [0] => 1019 [id] => 1019 [1] => 1017 [parent_id] => 1017 ) [1020] => Array ( [0] => 1020 [id] => 1020 [1] => 1017 [parent_id] => 1017 ) [1021] => Array ( [0] => 1021 [id] => 1021 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [1022] => Array ( [0] => 1022 [id] => 1022 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [1023] => Array ( [0] => 1023 [id] => 1023 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [1024] => Array ( [0] => 1024 [id] => 1024 [1] => 1026 [parent_id] => 1026 ) [1025] => Array ( [0] => 1025 [id] => 1025 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [1026] => Array ( [0] => 1026 [id] => 1026 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [1027] => Array ( [0] => 1027 [id] => 1027 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [1028] => Array ( [0] => 1028 [id] => 1028 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [1029] => Array ( [0] => 1029 [id] => 1029 [1] => 923 [parent_id] => 923 ) [1030] => Array ( [0] => 1030 [id] => 1030 [1] => 960 [parent_id] => 960 ) [1031] => Array ( [0] => 1031 [id] => 1031 [1] => 65 [parent_id] => 65 ) [1032] => Array ( [0] => 1032 [id] => 1032 [1] => 3 [parent_id] => 3 ) [1033] => Array ( [0] => 1033 [id] => 1033 [1] => 34 [parent_id] => 34 ) [1034] => Array ( [0] => 1034 [id] => 1034 [1] => 1033 [parent_id] => 1033 ) [1035] => Array ( [0] => 1035 [id] => 1035 [1] => 1033 [parent_id] => 1033 ) [1036] => Array ( [0] => 1036 [id] => 1036 [1] => 1033 [parent_id] => 1033 ) [1037] => Array ( [0] => 1037 [id] => 1037 [1] => 1033 [parent_id] => 1033 ) [1038] => Array ( [0] => 1038 [id] => 1038 [1] => 1033 [parent_id] => 1033 ) [1039] => Array ( [0] => 1039 [id] => 1039 [1] => 1033 [parent_id] => 1033 ) [1040] => Array ( [0] => 1040 [id] => 1040 [1] => 1033 [parent_id] => 1033 ) [1041] => Array ( [0] => 1041 [id] => 1041 [1] => 1033 [parent_id] => 1033 ) [1042] => Array ( [0] => 1042 [id] => 1042 [1] => 1033 [parent_id] => 1033 ) [1043] => Array ( [0] => 1043 [id] => 1043 [1] => 1033 [parent_id] => 1033 ) [1044] => Array ( [0] => 1044 [id] => 1044 [1] => 1033 [parent_id] => 1033 ) [1045] => Array ( [0] => 1045 [id] => 1045 [1] => 34 [parent_id] => 34 ) [1046] => Array ( [0] => 1046 [id] => 1046 [1] => 1045 [parent_id] => 1045 ) [1047] => Array ( [0] => 1047 [id] => 1047 [1] => 1045 [parent_id] => 1045 ) [1048] => Array ( [0] => 1048 [id] => 1048 [1] => 1045 [parent_id] => 1045 ) [1049] => Array ( [0] => 1049 [id] => 1049 [1] => 1045 [parent_id] => 1045 ) [1050] => Array ( [0] => 1050 [id] => 1050 [1] => 1045 [parent_id] => 1045 ) [1051] => Array ( [0] => 1051 [id] => 1051 [1] => 1045 [parent_id] => 1045 ) [1052] => Array ( [0] => 1052 [id] => 1052 [1] => 1045 [parent_id] => 1045 ) [1053] => Array ( [0] => 1053 [id] => 1053 [1] => 34 [parent_id] => 34 ) [1054] => Array ( [0] => 1054 [id] => 1054 [1] => 1053 [parent_id] => 1053 ) [1055] => Array ( [0] => 1055 [id] => 1055 [1] => 1053 [parent_id] => 1053 ) [1056] => Array ( [0] => 1056 [id] => 1056 [1] => 1053 [parent_id] => 1053 ) [1057] => Array ( [0] => 1057 [id] => 1057 [1] => 1053 [parent_id] => 1053 ) [1058] => Array ( [0] => 1058 [id] => 1058 [1] => 34 [parent_id] => 34 ) [1059] => Array ( [0] => 1059 [id] => 1059 [1] => 1058 [parent_id] => 1058 ) [1060] => Array ( [0] => 1060 [id] => 1060 [1] => 1058 [parent_id] => 1058 ) [1061] => Array ( [0] => 1061 [id] => 1061 [1] => 1058 [parent_id] => 1058 ) [1062] => Array ( [0] => 1062 [id] => 1062 [1] => 1058 [parent_id] => 1058 ) [1063] => Array ( [0] => 1063 [id] => 1063 [1] => 1058 [parent_id] => 1058 ) [1064] => Array ( [0] => 1064 [id] => 1064 [1] => 1058 [parent_id] => 1058 ) [1065] => Array ( [0] => 1065 [id] => 1065 [1] => 1058 [parent_id] => 1058 ) [1066] => Array ( [0] => 1066 [id] => 1066 [1] => 1058 [parent_id] => 1058 ) [1067] => Array ( [0] => 1067 [id] => 1067 [1] => 1058 [parent_id] => 1058 ) [1068] => Array ( [0] => 1068 [id] => 1068 [1] => 34 [parent_id] => 34 ) [1069] => Array ( [0] => 1069 [id] => 1069 [1] => 34 [parent_id] => 34 ) [1070] => Array ( [0] => 1070 [id] => 1070 [1] => 34 [parent_id] => 34 ) [1071] => Array ( [0] => 1071 [id] => 1071 [1] => 34 [parent_id] => 34 ) [1073] => Array ( [0] => 1073 [id] => 1073 [1] => 1071 [parent_id] => 1071 ) [1074] => Array ( [0] => 1074 [id] => 1074 [1] => 1071 [parent_id] => 1071 ) [1076] => Array ( [0] => 1076 [id] => 1076 [1] => 1071 [parent_id] => 1071 ) [1077] => Array ( [0] => 1077 [id] => 1077 [1] => 1071 [parent_id] => 1071 ) [1078] => Array ( [0] => 1078 [id] => 1078 [1] => 34 [parent_id] => 34 ) [1079] => Array ( [0] => 1079 [id] => 1079 [1] => 1078 [parent_id] => 1078 ) [1080] => Array ( [0] => 1080 [id] => 1080 [1] => 1078 [parent_id] => 1078 ) [1081] => Array ( [0] => 1081 [id] => 1081 [1] => 1078 [parent_id] => 1078 ) [1082] => Array ( [0] => 1082 [id] => 1082 [1] => 1078 [parent_id] => 1078 ) [1083] => Array ( [0] => 1083 [id] => 1083 [1] => 34 [parent_id] => 34 ) [1084] => Array ( [0] => 1084 [id] => 1084 [1] => 1083 [parent_id] => 1083 ) [1085] => Array ( [0] => 1085 [id] => 1085 [1] => 1083 [parent_id] => 1083 ) [1086] => Array ( [0] => 1086 [id] => 1086 [1] => 1083 [parent_id] => 1083 ) [1087] => Array ( [0] => 1087 [id] => 1087 [1] => 1083 [parent_id] => 1083 ) [1088] => Array ( [0] => 1088 [id] => 1088 [1] => 1083 [parent_id] => 1083 ) [1089] => Array ( [0] => 1089 [id] => 1089 [1] => 1083 [parent_id] => 1083 ) [1090] => Array ( [0] => 1090 [id] => 1090 [1] => 34 [parent_id] => 34 ) [1768] => Array ( [0] => 1768 [id] => 1768 [1] => 42 [parent_id] => 42 ) [1092] => Array ( [0] => 1092 [id] => 1092 [1] => 1090 [parent_id] => 1090 ) [1093] => Array ( [0] => 1093 [id] => 1093 [1] => 1090 [parent_id] => 1090 ) [1094] => Array ( [0] => 1094 [id] => 1094 [1] => 1090 [parent_id] => 1090 ) [1095] => Array ( [0] => 1095 [id] => 1095 [1] => 1090 [parent_id] => 1090 ) [1096] => Array ( [0] => 1096 [id] => 1096 [1] => 1090 [parent_id] => 1090 ) [1097] => Array ( [0] => 1097 [id] => 1097 [1] => 34 [parent_id] => 34 ) [1098] => Array ( [0] => 1098 [id] => 1098 [1] => 1097 [parent_id] => 1097 ) [1099] => Array ( [0] => 1099 [id] => 1099 [1] => 1097 [parent_id] => 1097 ) [1100] => Array ( [0] => 1100 [id] => 1100 [1] => 1097 [parent_id] => 1097 ) [1101] => Array ( [0] => 1101 [id] => 1101 [1] => 1097 [parent_id] => 1097 ) [1102] => Array ( [0] => 1102 [id] => 1102 [1] => 1097 [parent_id] => 1097 ) [1103] => Array ( [0] => 1103 [id] => 1103 [1] => 34 [parent_id] => 34 ) [1104] => Array ( [0] => 1104 [id] => 1104 [1] => 1103 [parent_id] => 1103 ) [1105] => Array ( [0] => 1105 [id] => 1105 [1] => 1103 [parent_id] => 1103 ) [1106] => Array ( [0] => 1106 [id] => 1106 [1] => 1103 [parent_id] => 1103 ) [1107] => Array ( [0] => 1107 [id] => 1107 [1] => 85 [parent_id] => 85 ) [1108] => Array ( [0] => 1108 [id] => 1108 [1] => 1103 [parent_id] => 1103 ) [1109] => Array ( [0] => 1109 [id] => 1109 [1] => 34 [parent_id] => 34 ) [1110] => Array ( [0] => 1110 [id] => 1110 [1] => 34 [parent_id] => 34 ) [1111] => Array ( [0] => 1111 [id] => 1111 [1] => 34 [parent_id] => 34 ) [1112] => Array ( [0] => 1112 [id] => 1112 [1] => 34 [parent_id] => 34 ) [1113] => Array ( [0] => 1113 [id] => 1113 [1] => 34 [parent_id] => 34 ) [1114] => Array ( [0] => 1114 [id] => 1114 [1] => 34 [parent_id] => 34 ) [1115] => Array ( [0] => 1115 [id] => 1115 [1] => 1058 [parent_id] => 1058 ) [1116] => Array ( [0] => 1116 [id] => 1116 [1] => 1053 [parent_id] => 1053 ) [1117] => Array ( [0] => 1117 [id] => 1117 [1] => 1053 [parent_id] => 1053 ) [1118] => Array ( [0] => 1118 [id] => 1118 [1] => 132 [parent_id] => 132 ) [1119] => Array ( [0] => 1119 [id] => 1119 [1] => 1103 [parent_id] => 1103 ) [1120] => Array ( [0] => 1120 [id] => 1120 [1] => 1103 [parent_id] => 1103 ) [1121] => Array ( [0] => 1121 [id] => 1121 [1] => 34 [parent_id] => 34 ) [1122] => Array ( [0] => 1122 [id] => 1122 [1] => 16 [parent_id] => 16 ) [1123] => Array ( [0] => 1123 [id] => 1123 [1] => 923 [parent_id] => 923 ) [1124] => Array ( [0] => 1124 [id] => 1124 [1] => 1 [parent_id] => 1 ) [1125] => Array ( [0] => 1125 [id] => 1125 [1] => 1124 [parent_id] => 1124 ) [1126] => Array ( [0] => 1126 [id] => 1126 [1] => 1124 [parent_id] => 1124 ) [1129] => Array ( [0] => 1129 [id] => 1129 [1] => 8 [parent_id] => 8 ) [1130] => Array ( [0] => 1130 [id] => 1130 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [1131] => Array ( [0] => 1131 [id] => 1131 [1] => 80 [parent_id] => 80 ) [1132] => Array ( [0] => 1132 [id] => 1132 [1] => 2275 [parent_id] => 2275 ) [1133] => Array ( [0] => 1133 [id] => 1133 [1] => 394 [parent_id] => 394 ) [1134] => Array ( [0] => 1134 [id] => 1134 [1] => 132 [parent_id] => 132 ) [1135] => Array ( [0] => 1135 [id] => 1135 [1] => 132 [parent_id] => 132 ) [1136] => Array ( [0] => 1136 [id] => 1136 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [1137] => Array ( [0] => 1137 [id] => 1137 [1] => 1136 [parent_id] => 1136 ) [1138] => Array ( [0] => 1138 [id] => 1138 [1] => 1136 [parent_id] => 1136 ) [1139] => Array ( [0] => 1139 [id] => 1139 [1] => 1136 [parent_id] => 1136 ) [1140] => Array ( [0] => 1140 [id] => 1140 [1] => 1136 [parent_id] => 1136 ) [1141] => Array ( [0] => 1141 [id] => 1141 [1] => 1136 [parent_id] => 1136 ) [1142] => Array ( [0] => 1142 [id] => 1142 [1] => 1136 [parent_id] => 1136 ) [1143] => Array ( [0] => 1143 [id] => 1143 [1] => 1136 [parent_id] => 1136 ) [1144] => Array ( [0] => 1144 [id] => 1144 [1] => 34 [parent_id] => 34 ) [1145] => Array ( [0] => 1145 [id] => 1145 [1] => 1144 [parent_id] => 1144 ) [1146] => Array ( [0] => 1146 [id] => 1146 [1] => 1144 [parent_id] => 1144 ) [1147] => Array ( [0] => 1147 [id] => 1147 [1] => 1144 [parent_id] => 1144 ) [1148] => Array ( [0] => 1148 [id] => 1148 [1] => 1144 [parent_id] => 1144 ) [1149] => Array ( [0] => 1149 [id] => 1149 [1] => 1144 [parent_id] => 1144 ) [1150] => Array ( [0] => 1150 [id] => 1150 [1] => 1144 [parent_id] => 1144 ) [1151] => Array ( [0] => 1151 [id] => 1151 [1] => 1144 [parent_id] => 1144 ) [1152] => Array ( [0] => 1152 [id] => 1152 [1] => 1144 [parent_id] => 1144 ) [1153] => Array ( [0] => 1153 [id] => 1153 [1] => 1144 [parent_id] => 1144 ) [1154] => Array ( [0] => 1154 [id] => 1154 [1] => 1144 [parent_id] => 1144 ) [1155] => Array ( [0] => 1155 [id] => 1155 [1] => 1144 [parent_id] => 1144 ) [1156] => Array ( [0] => 1156 [id] => 1156 [1] => 1144 [parent_id] => 1144 ) [1157] => Array ( [0] => 1157 [id] => 1157 [1] => 1144 [parent_id] => 1144 ) [1158] => Array ( [0] => 1158 [id] => 1158 [1] => 1144 [parent_id] => 1144 ) [1159] => Array ( [0] => 1159 [id] => 1159 [1] => 1083 [parent_id] => 1083 ) [1160] => Array ( [0] => 1160 [id] => 1160 [1] => 812 [parent_id] => 812 ) [1161] => Array ( [0] => 1161 [id] => 1161 [1] => 104 [parent_id] => 104 ) [1162] => Array ( [0] => 1162 [id] => 1162 [1] => 132 [parent_id] => 132 ) [1163] => Array ( [0] => 1163 [id] => 1163 [1] => 256 [parent_id] => 256 ) [1164] => Array ( [0] => 1164 [id] => 1164 [1] => 288 [parent_id] => 288 ) [1165] => Array ( [0] => 1165 [id] => 1165 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [1166] => Array ( [0] => 1166 [id] => 1166 [1] => 1884 [parent_id] => 1884 ) [1167] => Array ( [0] => 1167 [id] => 1167 [1] => 1750 [parent_id] => 1750 ) [1168] => Array ( [0] => 1168 [id] => 1168 [1] => 1008 [parent_id] => 1008 ) [1169] => Array ( [0] => 1169 [id] => 1169 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [1170] => Array ( [0] => 1170 [id] => 1170 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [1171] => Array ( [0] => 1171 [id] => 1171 [1] => 76 [parent_id] => 76 ) [1172] => Array ( [0] => 1172 [id] => 1172 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [1173] => Array ( [0] => 1173 [id] => 1173 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [1174] => Array ( [0] => 1174 [id] => 1174 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [1189] => Array ( [0] => 1189 [id] => 1189 [1] => 459 [parent_id] => 459 ) [1176] => Array ( [0] => 1176 [id] => 1176 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [1177] => Array ( [0] => 1177 [id] => 1177 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [1178] => Array ( [0] => 1178 [id] => 1178 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [1179] => Array ( [0] => 1179 [id] => 1179 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [1180] => Array ( [0] => 1180 [id] => 1180 [1] => 589 [parent_id] => 589 ) [1181] => Array ( [0] => 1181 [id] => 1181 [1] => 589 [parent_id] => 589 ) [1182] => Array ( [0] => 1182 [id] => 1182 [1] => 97 [parent_id] => 97 ) [1183] => Array ( [0] => 1183 [id] => 1183 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [1184] => Array ( [0] => 1184 [id] => 1184 [1] => 133 [parent_id] => 133 ) [1185] => Array ( [0] => 1185 [id] => 1185 [1] => 1184 [parent_id] => 1184 ) [1186] => Array ( [0] => 1186 [id] => 1186 [1] => 1184 [parent_id] => 1184 ) [1187] => Array ( [0] => 1187 [id] => 1187 [1] => 1184 [parent_id] => 1184 ) [2265] => Array ( [0] => 2265 [id] => 2265 [1] => 1184 [parent_id] => 1184 ) [1190] => Array ( [0] => 1190 [id] => 1190 [1] => 394 [parent_id] => 394 ) [1267] => Array ( [0] => 1267 [id] => 1267 [1] => 85 [parent_id] => 85 ) [1265] => Array ( [0] => 1265 [id] => 1265 [1] => 894 [parent_id] => 894 ) [1216] => Array ( [0] => 1216 [id] => 1216 [1] => 80 [parent_id] => 80 ) [1221] => Array ( [0] => 1221 [id] => 1221 [1] => 76 [parent_id] => 76 ) [1230] => Array ( [0] => 1230 [id] => 1230 [1] => 85 [parent_id] => 85 ) [1231] => Array ( [0] => 1231 [id] => 1231 [1] => 85 [parent_id] => 85 ) [1224] => Array ( [0] => 1224 [id] => 1224 [1] => 155 [parent_id] => 155 ) [1225] => Array ( [0] => 1225 [id] => 1225 [1] => 155 [parent_id] => 155 ) [1226] => Array ( [0] => 1226 [id] => 1226 [1] => 155 [parent_id] => 155 ) [1227] => Array ( [0] => 1227 [id] => 1227 [1] => 155 [parent_id] => 155 ) [1228] => Array ( [0] => 1228 [id] => 1228 [1] => 155 [parent_id] => 155 ) [1229] => Array ( [0] => 1229 [id] => 1229 [1] => 155 [parent_id] => 155 ) [1232] => Array ( [0] => 1232 [id] => 1232 [1] => 85 [parent_id] => 85 ) [1243] => Array ( [0] => 1243 [id] => 1243 [1] => 1231 [parent_id] => 1231 ) [1234] => Array ( [0] => 1234 [id] => 1234 [1] => 85 [parent_id] => 85 ) [1235] => Array ( [0] => 1235 [id] => 1235 [1] => 85 [parent_id] => 85 ) [1236] => Array ( [0] => 1236 [id] => 1236 [1] => 85 [parent_id] => 85 ) [1244] => Array ( [0] => 1244 [id] => 1244 [1] => 1231 [parent_id] => 1231 ) [1238] => Array ( [0] => 1238 [id] => 1238 [1] => 1231 [parent_id] => 1231 ) [1242] => Array ( [0] => 1242 [id] => 1242 [1] => 1231 [parent_id] => 1231 ) [1245] => Array ( [0] => 1245 [id] => 1245 [1] => 85 [parent_id] => 85 ) [1246] => Array ( [0] => 1246 [id] => 1246 [1] => 85 [parent_id] => 85 ) [1247] => Array ( [0] => 1247 [id] => 1247 [1] => 1232 [parent_id] => 1232 ) [1248] => Array ( [0] => 1248 [id] => 1248 [1] => 1232 [parent_id] => 1232 ) [1249] => Array ( [0] => 1249 [id] => 1249 [1] => 1232 [parent_id] => 1232 ) [1250] => Array ( [0] => 1250 [id] => 1250 [1] => 1232 [parent_id] => 1232 ) [1251] => Array ( [0] => 1251 [id] => 1251 [1] => 1232 [parent_id] => 1232 ) [1252] => Array ( [0] => 1252 [id] => 1252 [1] => 1232 [parent_id] => 1232 ) [1253] => Array ( [0] => 1253 [id] => 1253 [1] => 30 [parent_id] => 30 ) [1254] => Array ( [0] => 1254 [id] => 1254 [1] => 85 [parent_id] => 85 ) [1270] => Array ( [0] => 1270 [id] => 1270 [1] => 89 [parent_id] => 89 ) [1271] => Array ( [0] => 1271 [id] => 1271 [1] => 89 [parent_id] => 89 ) [1272] => Array ( [0] => 1272 [id] => 1272 [1] => 2249 [parent_id] => 2249 ) [1273] => Array ( [0] => 1273 [id] => 1273 [1] => 89 [parent_id] => 89 ) [1274] => Array ( [0] => 1274 [id] => 1274 [1] => 89 [parent_id] => 89 ) [1284] => Array ( [0] => 1284 [id] => 1284 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [1276] => Array ( [0] => 1276 [id] => 1276 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [1277] => Array ( [0] => 1277 [id] => 1277 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [1278] => Array ( [0] => 1278 [id] => 1278 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [1279] => Array ( [0] => 1279 [id] => 1279 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [1280] => Array ( [0] => 1280 [id] => 1280 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [1281] => Array ( [0] => 1281 [id] => 1281 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [2148] => Array ( [0] => 2148 [id] => 2148 [1] => 2118 [parent_id] => 2118 ) [2149] => Array ( [0] => 2149 [id] => 2149 [1] => 89 [parent_id] => 89 ) [1283] => Array ( [0] => 1283 [id] => 1283 [1] => 1281 [parent_id] => 1281 ) [1285] => Array ( [0] => 1285 [id] => 1285 [1] => 89 [parent_id] => 89 ) [1286] => Array ( [0] => 1286 [id] => 1286 [1] => 89 [parent_id] => 89 ) [1287] => Array ( [0] => 1287 [id] => 1287 [1] => 102 [parent_id] => 102 ) [1288] => Array ( [0] => 1288 [id] => 1288 [1] => 89 [parent_id] => 89 ) [1289] => Array ( [0] => 1289 [id] => 1289 [1] => 1276 [parent_id] => 1276 ) [1290] => Array ( [0] => 1290 [id] => 1290 [1] => 1280 [parent_id] => 1280 ) [1291] => Array ( [0] => 1291 [id] => 1291 [1] => 1280 [parent_id] => 1280 ) [1292] => Array ( [0] => 1292 [id] => 1292 [1] => 1276 [parent_id] => 1276 ) [1293] => Array ( [0] => 1293 [id] => 1293 [1] => 1276 [parent_id] => 1276 ) [1294] => Array ( [0] => 1294 [id] => 1294 [1] => 1276 [parent_id] => 1276 ) [1295] => Array ( [0] => 1295 [id] => 1295 [1] => 1276 [parent_id] => 1276 ) [1296] => Array ( [0] => 1296 [id] => 1296 [1] => 1276 [parent_id] => 1276 ) [1297] => Array ( [0] => 1297 [id] => 1297 [1] => 1276 [parent_id] => 1276 ) [1298] => Array ( [0] => 1298 [id] => 1298 [1] => 1276 [parent_id] => 1276 ) [1299] => Array ( [0] => 1299 [id] => 1299 [1] => 1276 [parent_id] => 1276 ) [1300] => Array ( [0] => 1300 [id] => 1300 [1] => 1279 [parent_id] => 1279 ) [1301] => Array ( [0] => 1301 [id] => 1301 [1] => 89 [parent_id] => 89 ) [1314] => Array ( [0] => 1314 [id] => 1314 [1] => 101 [parent_id] => 101 ) [1302] => Array ( [0] => 1302 [id] => 1302 [1] => 89 [parent_id] => 89 ) [1303] => Array ( [0] => 1303 [id] => 1303 [1] => 89 [parent_id] => 89 ) [1305] => Array ( [0] => 1305 [id] => 1305 [1] => 1306 [parent_id] => 1306 ) [1306] => Array ( [0] => 1306 [id] => 1306 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [1307] => Array ( [0] => 1307 [id] => 1307 [1] => 1306 [parent_id] => 1306 ) [1309] => Array ( [0] => 1309 [id] => 1309 [1] => 89 [parent_id] => 89 ) [1310] => Array ( [0] => 1310 [id] => 1310 [1] => 1306 [parent_id] => 1306 ) [1311] => Array ( [0] => 1311 [id] => 1311 [1] => 1306 [parent_id] => 1306 ) [1312] => Array ( [0] => 1312 [id] => 1312 [1] => 1306 [parent_id] => 1306 ) [1313] => Array ( [0] => 1313 [id] => 1313 [1] => 89 [parent_id] => 89 ) [1315] => Array ( [0] => 1315 [id] => 1315 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [1316] => Array ( [0] => 1316 [id] => 1316 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [1317] => Array ( [0] => 1317 [id] => 1317 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [1318] => Array ( [0] => 1318 [id] => 1318 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [1319] => Array ( [0] => 1319 [id] => 1319 [1] => 2259 [parent_id] => 2259 ) [1320] => Array ( [0] => 1320 [id] => 1320 [1] => 1318 [parent_id] => 1318 ) [1321] => Array ( [0] => 1321 [id] => 1321 [1] => 1352 [parent_id] => 1352 ) [1322] => Array ( [0] => 1322 [id] => 1322 [1] => 34 [parent_id] => 34 ) [1323] => Array ( [0] => 1323 [id] => 1323 [1] => 1281 [parent_id] => 1281 ) [1324] => Array ( [0] => 1324 [id] => 1324 [1] => 1278 [parent_id] => 1278 ) [1326] => Array ( [0] => 1326 [id] => 1326 [1] => 1278 [parent_id] => 1278 ) [1327] => Array ( [0] => 1327 [id] => 1327 [1] => 89 [parent_id] => 89 ) [1328] => Array ( [0] => 1328 [id] => 1328 [1] => 1280 [parent_id] => 1280 ) [1329] => Array ( [0] => 1329 [id] => 1329 [1] => 2087 [parent_id] => 2087 ) [1330] => Array ( [0] => 1330 [id] => 1330 [1] => 1331 [parent_id] => 1331 ) [1331] => Array ( [0] => 1331 [id] => 1331 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [1332] => Array ( [0] => 1332 [id] => 1332 [1] => 1278 [parent_id] => 1278 ) [1333] => Array ( [0] => 1333 [id] => 1333 [1] => 1278 [parent_id] => 1278 ) [1334] => Array ( [0] => 1334 [id] => 1334 [1] => 101 [parent_id] => 101 ) [1335] => Array ( [0] => 1335 [id] => 1335 [1] => 1279 [parent_id] => 1279 ) [1336] => Array ( [0] => 1336 [id] => 1336 [1] => 1279 [parent_id] => 1279 ) [1337] => Array ( [0] => 1337 [id] => 1337 [1] => 1279 [parent_id] => 1279 ) [1338] => Array ( [0] => 1338 [id] => 1338 [1] => 1279 [parent_id] => 1279 ) [1339] => Array ( [0] => 1339 [id] => 1339 [1] => 1279 [parent_id] => 1279 ) [1340] => Array ( [0] => 1340 [id] => 1340 [1] => 1279 [parent_id] => 1279 ) [1341] => Array ( [0] => 1341 [id] => 1341 [1] => 1331 [parent_id] => 1331 ) [1342] => Array ( [0] => 1342 [id] => 1342 [1] => 1279 [parent_id] => 1279 ) [2267] => Array ( [0] => 2267 [id] => 2267 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [1344] => Array ( [0] => 1344 [id] => 1344 [1] => 1279 [parent_id] => 1279 ) [1345] => Array ( [0] => 1345 [id] => 1345 [1] => 1279 [parent_id] => 1279 ) [1346] => Array ( [0] => 1346 [id] => 1346 [1] => 1352 [parent_id] => 1352 ) [1347] => Array ( [0] => 1347 [id] => 1347 [1] => 1306 [parent_id] => 1306 ) [1348] => Array ( [0] => 1348 [id] => 1348 [1] => 45 [parent_id] => 45 ) [1349] => Array ( [0] => 1349 [id] => 1349 [1] => 1279 [parent_id] => 1279 ) [1350] => Array ( [0] => 1350 [id] => 1350 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [1351] => Array ( [0] => 1351 [id] => 1351 [1] => 1352 [parent_id] => 1352 ) [1352] => Array ( [0] => 1352 [id] => 1352 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [1353] => Array ( [0] => 1353 [id] => 1353 [1] => 1352 [parent_id] => 1352 ) [1354] => Array ( [0] => 1354 [id] => 1354 [1] => 1279 [parent_id] => 1279 ) [1355] => Array ( [0] => 1355 [id] => 1355 [1] => 1354 [parent_id] => 1354 ) [1356] => Array ( [0] => 1356 [id] => 1356 [1] => 1930 [parent_id] => 1930 ) [1357] => Array ( [0] => 1357 [id] => 1357 [1] => 1354 [parent_id] => 1354 ) [1358] => Array ( [0] => 1358 [id] => 1358 [1] => 17 [parent_id] => 17 ) [1359] => Array ( [0] => 1359 [id] => 1359 [1] => 17 [parent_id] => 17 ) [1362] => Array ( [0] => 1362 [id] => 1362 [1] => 73 [parent_id] => 73 ) [1363] => Array ( [0] => 1363 [id] => 1363 [1] => 1362 [parent_id] => 1362 ) [1364] => Array ( [0] => 1364 [id] => 1364 [1] => 1362 [parent_id] => 1362 ) [1370] => Array ( [0] => 1370 [id] => 1370 [1] => 73 [parent_id] => 73 ) [1369] => Array ( [0] => 1369 [id] => 1369 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [1368] => Array ( [0] => 1368 [id] => 1368 [1] => 1362 [parent_id] => 1362 ) [1371] => Array ( [0] => 1371 [id] => 1371 [1] => 1381 [parent_id] => 1381 ) [1372] => Array ( [0] => 1372 [id] => 1372 [1] => 1362 [parent_id] => 1362 ) [1373] => Array ( [0] => 1373 [id] => 1373 [1] => 1362 [parent_id] => 1362 ) [1374] => Array ( [0] => 1374 [id] => 1374 [1] => 73 [parent_id] => 73 ) [1375] => Array ( [0] => 1375 [id] => 1375 [1] => 1370 [parent_id] => 1370 ) [1376] => Array ( [0] => 1376 [id] => 1376 [1] => 1370 [parent_id] => 1370 ) [1377] => Array ( [0] => 1377 [id] => 1377 [1] => 1370 [parent_id] => 1370 ) [1378] => Array ( [0] => 1378 [id] => 1378 [1] => 1370 [parent_id] => 1370 ) [1379] => Array ( [0] => 1379 [id] => 1379 [1] => 73 [parent_id] => 73 ) [1380] => Array ( [0] => 1380 [id] => 1380 [1] => 1362 [parent_id] => 1362 ) [1381] => Array ( [0] => 1381 [id] => 1381 [1] => 73 [parent_id] => 73 ) [1382] => Array ( [0] => 1382 [id] => 1382 [1] => 1381 [parent_id] => 1381 ) [1383] => Array ( [0] => 1383 [id] => 1383 [1] => 73 [parent_id] => 73 ) [1384] => Array ( [0] => 1384 [id] => 1384 [1] => 73 [parent_id] => 73 ) [1385] => Array ( [0] => 1385 [id] => 1385 [1] => 1362 [parent_id] => 1362 ) [1386] => Array ( [0] => 1386 [id] => 1386 [1] => 1362 [parent_id] => 1362 ) [1387] => Array ( [0] => 1387 [id] => 1387 [1] => 73 [parent_id] => 73 ) [1388] => Array ( [0] => 1388 [id] => 1388 [1] => 30 [parent_id] => 30 ) [1389] => Array ( [0] => 1389 [id] => 1389 [1] => 36 [parent_id] => 36 ) [1390] => Array ( [0] => 1390 [id] => 1390 [1] => 36 [parent_id] => 36 ) [1391] => Array ( [0] => 1391 [id] => 1391 [1] => 36 [parent_id] => 36 ) [1392] => Array ( [0] => 1392 [id] => 1392 [1] => 1391 [parent_id] => 1391 ) [1393] => Array ( [0] => 1393 [id] => 1393 [1] => 40 [parent_id] => 40 ) [1394] => Array ( [0] => 1394 [id] => 1394 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1395] => Array ( [0] => 1395 [id] => 1395 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1396] => Array ( [0] => 1396 [id] => 1396 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1397] => Array ( [0] => 1397 [id] => 1397 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1398] => Array ( [0] => 1398 [id] => 1398 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1399] => Array ( [0] => 1399 [id] => 1399 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1400] => Array ( [0] => 1400 [id] => 1400 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1401] => Array ( [0] => 1401 [id] => 1401 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1402] => Array ( [0] => 1402 [id] => 1402 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1403] => Array ( [0] => 1403 [id] => 1403 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1404] => Array ( [0] => 1404 [id] => 1404 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1405] => Array ( [0] => 1405 [id] => 1405 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1406] => Array ( [0] => 1406 [id] => 1406 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1407] => Array ( [0] => 1407 [id] => 1407 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1408] => Array ( [0] => 1408 [id] => 1408 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1409] => Array ( [0] => 1409 [id] => 1409 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1410] => Array ( [0] => 1410 [id] => 1410 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1411] => Array ( [0] => 1411 [id] => 1411 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [2572] => Array ( [0] => 2572 [id] => 2572 [1] => 47 [parent_id] => 47 ) [2573] => Array ( [0] => 2573 [id] => 2573 [1] => 47 [parent_id] => 47 ) [1415] => Array ( [0] => 1415 [id] => 1415 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [1416] => Array ( [0] => 1416 [id] => 1416 [1] => 1415 [parent_id] => 1415 ) [1417] => Array ( [0] => 1417 [id] => 1417 [1] => 1261 [parent_id] => 1261 ) [1419] => Array ( [0] => 1419 [id] => 1419 [1] => 62 [parent_id] => 62 ) [1420] => Array ( [0] => 1420 [id] => 1420 [1] => 83 [parent_id] => 83 ) [1421] => Array ( [0] => 1421 [id] => 1421 [1] => 83 [parent_id] => 83 ) [1422] => Array ( [0] => 1422 [id] => 1422 [1] => 83 [parent_id] => 83 ) [1423] => Array ( [0] => 1423 [id] => 1423 [1] => 83 [parent_id] => 83 ) [1424] => Array ( [0] => 1424 [id] => 1424 [1] => 6 [parent_id] => 6 ) [1425] => Array ( [0] => 1425 [id] => 1425 [1] => 0 [parent_id] => 0 ) [1426] => Array ( [0] => 1426 [id] => 1426 [1] => 2243 [parent_id] => 2243 ) [1427] => Array ( [0] => 1427 [id] => 1427 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1428] => Array ( [0] => 1428 [id] => 1428 [1] => 1427 [parent_id] => 1427 ) [1429] => Array ( [0] => 1429 [id] => 1429 [1] => 86 [parent_id] => 86 ) [1430] => Array ( [0] => 1430 [id] => 1430 [1] => 42 [parent_id] => 42 ) [1431] => Array ( [0] => 1431 [id] => 1431 [1] => 1276 [parent_id] => 1276 ) [1432] => Array ( [0] => 1432 [id] => 1432 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1433] => Array ( [0] => 1433 [id] => 1433 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1434] => Array ( [0] => 1434 [id] => 1434 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1435] => Array ( [0] => 1435 [id] => 1435 [1] => 108 [parent_id] => 108 ) [1436] => Array ( [0] => 1436 [id] => 1436 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1437] => Array ( [0] => 1437 [id] => 1437 [1] => 42 [parent_id] => 42 ) [1438] => Array ( [0] => 1438 [id] => 1438 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1439] => Array ( [0] => 1439 [id] => 1439 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1440] => Array ( [0] => 1440 [id] => 1440 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1441] => Array ( [0] => 1441 [id] => 1441 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1442] => Array ( [0] => 1442 [id] => 1442 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1443] => Array ( [0] => 1443 [id] => 1443 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1444] => Array ( [0] => 1444 [id] => 1444 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1445] => Array ( [0] => 1445 [id] => 1445 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1446] => Array ( [0] => 1446 [id] => 1446 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1447] => Array ( [0] => 1447 [id] => 1447 [1] => 609 [parent_id] => 609 ) [1448] => Array ( [0] => 1448 [id] => 1448 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1449] => Array ( [0] => 1449 [id] => 1449 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1451] => Array ( [0] => 1451 [id] => 1451 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1452] => Array ( [0] => 1452 [id] => 1452 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1453] => Array ( [0] => 1453 [id] => 1453 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1454] => Array ( [0] => 1454 [id] => 1454 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1455] => Array ( [0] => 1455 [id] => 1455 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1456] => Array ( [0] => 1456 [id] => 1456 [1] => 6 [parent_id] => 6 ) [1457] => Array ( [0] => 1457 [id] => 1457 [1] => 1427 [parent_id] => 1427 ) [1458] => Array ( [0] => 1458 [id] => 1458 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1459] => Array ( [0] => 1459 [id] => 1459 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1460] => Array ( [0] => 1460 [id] => 1460 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1461] => Array ( [0] => 1461 [id] => 1461 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1462] => Array ( [0] => 1462 [id] => 1462 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1463] => Array ( [0] => 1463 [id] => 1463 [1] => 1427 [parent_id] => 1427 ) [1477] => Array ( [0] => 1477 [id] => 1477 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1478] => Array ( [0] => 1478 [id] => 1478 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1465] => Array ( [0] => 1465 [id] => 1465 [1] => 57 [parent_id] => 57 ) [1466] => Array ( [0] => 1466 [id] => 1466 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1467] => Array ( [0] => 1467 [id] => 1467 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [1468] => Array ( [0] => 1468 [id] => 1468 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1469] => Array ( [0] => 1469 [id] => 1469 [1] => 1467 [parent_id] => 1467 ) [1470] => Array ( [0] => 1470 [id] => 1470 [1] => 1467 [parent_id] => 1467 ) [1471] => Array ( [0] => 1471 [id] => 1471 [1] => 1467 [parent_id] => 1467 ) [1472] => Array ( [0] => 1472 [id] => 1472 [1] => 1467 [parent_id] => 1467 ) [1473] => Array ( [0] => 1473 [id] => 1473 [1] => 30 [parent_id] => 30 ) [1474] => Array ( [0] => 1474 [id] => 1474 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [1475] => Array ( [0] => 1475 [id] => 1475 [1] => 1467 [parent_id] => 1467 ) [1476] => Array ( [0] => 1476 [id] => 1476 [1] => 1467 [parent_id] => 1467 ) [1479] => Array ( [0] => 1479 [id] => 1479 [1] => 6 [parent_id] => 6 ) [1480] => Array ( [0] => 1480 [id] => 1480 [1] => 42 [parent_id] => 42 ) [1481] => Array ( [0] => 1481 [id] => 1481 [1] => 6 [parent_id] => 6 ) [1482] => Array ( [0] => 1482 [id] => 1482 [1] => 1467 [parent_id] => 1467 ) [1483] => Array ( [0] => 1483 [id] => 1483 [1] => 108 [parent_id] => 108 ) [1484] => Array ( [0] => 1484 [id] => 1484 [1] => 52 [parent_id] => 52 ) [1485] => Array ( [0] => 1485 [id] => 1485 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1486] => Array ( [0] => 1486 [id] => 1486 [1] => 52 [parent_id] => 52 ) [1487] => Array ( [0] => 1487 [id] => 1487 [1] => 56 [parent_id] => 56 ) [1488] => Array ( [0] => 1488 [id] => 1488 [1] => 52 [parent_id] => 52 ) [1489] => Array ( [0] => 1489 [id] => 1489 [1] => 52 [parent_id] => 52 ) [1490] => Array ( [0] => 1490 [id] => 1490 [1] => 52 [parent_id] => 52 ) [1491] => Array ( [0] => 1491 [id] => 1491 [1] => 52 [parent_id] => 52 ) [1492] => Array ( [0] => 1492 [id] => 1492 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1915] => Array ( [0] => 1915 [id] => 1915 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1493] => Array ( [0] => 1493 [id] => 1493 [1] => 1492 [parent_id] => 1492 ) [1494] => Array ( [0] => 1494 [id] => 1494 [1] => 1492 [parent_id] => 1492 ) [1562] => Array ( [0] => 1562 [id] => 1562 [1] => 1516 [parent_id] => 1516 ) [1495] => Array ( [0] => 1495 [id] => 1495 [1] => 1492 [parent_id] => 1492 ) [1496] => Array ( [0] => 1496 [id] => 1496 [1] => 1492 [parent_id] => 1492 ) [1497] => Array ( [0] => 1497 [id] => 1497 [1] => 1492 [parent_id] => 1492 ) [1498] => Array ( [0] => 1498 [id] => 1498 [1] => 53 [parent_id] => 53 ) [1499] => Array ( [0] => 1499 [id] => 1499 [1] => 53 [parent_id] => 53 ) [1500] => Array ( [0] => 1500 [id] => 1500 [1] => 53 [parent_id] => 53 ) [1501] => Array ( [0] => 1501 [id] => 1501 [1] => 53 [parent_id] => 53 ) [1502] => Array ( [0] => 1502 [id] => 1502 [1] => 53 [parent_id] => 53 ) [1503] => Array ( [0] => 1503 [id] => 1503 [1] => 53 [parent_id] => 53 ) [1504] => Array ( [0] => 1504 [id] => 1504 [1] => 53 [parent_id] => 53 ) [1505] => Array ( [0] => 1505 [id] => 1505 [1] => 53 [parent_id] => 53 ) [1506] => Array ( [0] => 1506 [id] => 1506 [1] => 53 [parent_id] => 53 ) [1507] => Array ( [0] => 1507 [id] => 1507 [1] => 53 [parent_id] => 53 ) [1508] => Array ( [0] => 1508 [id] => 1508 [1] => 53 [parent_id] => 53 ) [1509] => Array ( [0] => 1509 [id] => 1509 [1] => 53 [parent_id] => 53 ) [1510] => Array ( [0] => 1510 [id] => 1510 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1511] => Array ( [0] => 1511 [id] => 1511 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1512] => Array ( [0] => 1512 [id] => 1512 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [1513] => Array ( [0] => 1513 [id] => 1513 [1] => 53 [parent_id] => 53 ) [1514] => Array ( [0] => 1514 [id] => 1514 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1515] => Array ( [0] => 1515 [id] => 1515 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1516] => Array ( [0] => 1516 [id] => 1516 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1517] => Array ( [0] => 1517 [id] => 1517 [1] => 1516 [parent_id] => 1516 ) [1518] => Array ( [0] => 1518 [id] => 1518 [1] => 1516 [parent_id] => 1516 ) [1519] => Array ( [0] => 1519 [id] => 1519 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1520] => Array ( [0] => 1520 [id] => 1520 [1] => 1519 [parent_id] => 1519 ) [1521] => Array ( [0] => 1521 [id] => 1521 [1] => 1519 [parent_id] => 1519 ) [1522] => Array ( [0] => 1522 [id] => 1522 [1] => 1519 [parent_id] => 1519 ) [1523] => Array ( [0] => 1523 [id] => 1523 [1] => 1519 [parent_id] => 1519 ) [1524] => Array ( [0] => 1524 [id] => 1524 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1525] => Array ( [0] => 1525 [id] => 1525 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1526] => Array ( [0] => 1526 [id] => 1526 [1] => 1516 [parent_id] => 1516 ) [1527] => Array ( [0] => 1527 [id] => 1527 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1528] => Array ( [0] => 1528 [id] => 1528 [1] => 1492 [parent_id] => 1492 ) [1529] => Array ( [0] => 1529 [id] => 1529 [1] => 55 [parent_id] => 55 ) [1530] => Array ( [0] => 1530 [id] => 1530 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1531] => Array ( [0] => 1531 [id] => 1531 [1] => 56 [parent_id] => 56 ) [1532] => Array ( [0] => 1532 [id] => 1532 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1533] => Array ( [0] => 1533 [id] => 1533 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [1534] => Array ( [0] => 1534 [id] => 1534 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1535] => Array ( [0] => 1535 [id] => 1535 [1] => 57 [parent_id] => 57 ) [1536] => Array ( [0] => 1536 [id] => 1536 [1] => 132 [parent_id] => 132 ) [1537] => Array ( [0] => 1537 [id] => 1537 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1538] => Array ( [0] => 1538 [id] => 1538 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1539] => Array ( [0] => 1539 [id] => 1539 [1] => 1538 [parent_id] => 1538 ) [1540] => Array ( [0] => 1540 [id] => 1540 [1] => 1538 [parent_id] => 1538 ) [1541] => Array ( [0] => 1541 [id] => 1541 [1] => 40 [parent_id] => 40 ) [1542] => Array ( [0] => 1542 [id] => 1542 [1] => 40 [parent_id] => 40 ) [1543] => Array ( [0] => 1543 [id] => 1543 [1] => 1538 [parent_id] => 1538 ) [1544] => Array ( [0] => 1544 [id] => 1544 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [1545] => Array ( [0] => 1545 [id] => 1545 [1] => 1544 [parent_id] => 1544 ) [1546] => Array ( [0] => 1546 [id] => 1546 [1] => 1544 [parent_id] => 1544 ) [1547] => Array ( [0] => 1547 [id] => 1547 [1] => 1544 [parent_id] => 1544 ) [1548] => Array ( [0] => 1548 [id] => 1548 [1] => 1544 [parent_id] => 1544 ) [1549] => Array ( [0] => 1549 [id] => 1549 [1] => 1544 [parent_id] => 1544 ) [1550] => Array ( [0] => 1550 [id] => 1550 [1] => 1544 [parent_id] => 1544 ) [1551] => Array ( [0] => 1551 [id] => 1551 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1552] => Array ( [0] => 1552 [id] => 1552 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1553] => Array ( [0] => 1553 [id] => 1553 [1] => 1552 [parent_id] => 1552 ) [1554] => Array ( [0] => 1554 [id] => 1554 [1] => 1552 [parent_id] => 1552 ) [1555] => Array ( [0] => 1555 [id] => 1555 [1] => 1552 [parent_id] => 1552 ) [1558] => Array ( [0] => 1558 [id] => 1558 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [1557] => Array ( [0] => 1557 [id] => 1557 [1] => 1552 [parent_id] => 1552 ) [1559] => Array ( [0] => 1559 [id] => 1559 [1] => 1544 [parent_id] => 1544 ) [1560] => Array ( [0] => 1560 [id] => 1560 [1] => 1544 [parent_id] => 1544 ) [1561] => Array ( [0] => 1561 [id] => 1561 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1563] => Array ( [0] => 1563 [id] => 1563 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1564] => Array ( [0] => 1564 [id] => 1564 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1565] => Array ( [0] => 1565 [id] => 1565 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1566] => Array ( [0] => 1566 [id] => 1566 [1] => 1544 [parent_id] => 1544 ) [1567] => Array ( [0] => 1567 [id] => 1567 [1] => 923 [parent_id] => 923 ) [1568] => Array ( [0] => 1568 [id] => 1568 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1569] => Array ( [0] => 1569 [id] => 1569 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [1570] => Array ( [0] => 1570 [id] => 1570 [1] => 1516 [parent_id] => 1516 ) [1571] => Array ( [0] => 1571 [id] => 1571 [1] => 57 [parent_id] => 57 ) [1572] => Array ( [0] => 1572 [id] => 1572 [1] => 34 [parent_id] => 34 ) [1573] => Array ( [0] => 1573 [id] => 1573 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1574] => Array ( [0] => 1574 [id] => 1574 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1575] => Array ( [0] => 1575 [id] => 1575 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [1576] => Array ( [0] => 1576 [id] => 1576 [1] => 1544 [parent_id] => 1544 ) [1577] => Array ( [0] => 1577 [id] => 1577 [1] => 50 [parent_id] => 50 ) [1578] => Array ( [0] => 1578 [id] => 1578 [1] => 50 [parent_id] => 50 ) [1579] => Array ( [0] => 1579 [id] => 1579 [1] => 50 [parent_id] => 50 ) [1580] => Array ( [0] => 1580 [id] => 1580 [1] => 50 [parent_id] => 50 ) [1581] => Array ( [0] => 1581 [id] => 1581 [1] => 50 [parent_id] => 50 ) [1582] => Array ( [0] => 1582 [id] => 1582 [1] => 50 [parent_id] => 50 ) [1583] => Array ( [0] => 1583 [id] => 1583 [1] => 50 [parent_id] => 50 ) [1584] => Array ( [0] => 1584 [id] => 1584 [1] => 50 [parent_id] => 50 ) [1585] => Array ( [0] => 1585 [id] => 1585 [1] => 1544 [parent_id] => 1544 ) [1586] => Array ( [0] => 1586 [id] => 1586 [1] => 40 [parent_id] => 40 ) [1587] => Array ( [0] => 1587 [id] => 1587 [1] => 69 [parent_id] => 69 ) [1591] => Array ( [0] => 1591 [id] => 1591 [1] => 69 [parent_id] => 69 ) [1588] => Array ( [0] => 1588 [id] => 1588 [1] => 69 [parent_id] => 69 ) [1589] => Array ( [0] => 1589 [id] => 1589 [1] => 69 [parent_id] => 69 ) [1590] => Array ( [0] => 1590 [id] => 1590 [1] => 69 [parent_id] => 69 ) [1592] => Array ( [0] => 1592 [id] => 1592 [1] => 57 [parent_id] => 57 ) [1593] => Array ( [0] => 1593 [id] => 1593 [1] => 68 [parent_id] => 68 ) [1594] => Array ( [0] => 1594 [id] => 1594 [1] => 68 [parent_id] => 68 ) [1595] => Array ( [0] => 1595 [id] => 1595 [1] => 68 [parent_id] => 68 ) [1596] => Array ( [0] => 1596 [id] => 1596 [1] => 68 [parent_id] => 68 ) [1597] => Array ( [0] => 1597 [id] => 1597 [1] => 68 [parent_id] => 68 ) [1598] => Array ( [0] => 1598 [id] => 1598 [1] => 637 [parent_id] => 637 ) [1599] => Array ( [0] => 1599 [id] => 1599 [1] => 57 [parent_id] => 57 ) [1600] => Array ( [0] => 1600 [id] => 1600 [1] => 637 [parent_id] => 637 ) [1601] => Array ( [0] => 1601 [id] => 1601 [1] => 17 [parent_id] => 17 ) [1602] => Array ( [0] => 1602 [id] => 1602 [1] => 789 [parent_id] => 789 ) [1603] => Array ( [0] => 1603 [id] => 1603 [1] => 789 [parent_id] => 789 ) [1604] => Array ( [0] => 1604 [id] => 1604 [1] => 789 [parent_id] => 789 ) [1605] => Array ( [0] => 1605 [id] => 1605 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [1606] => Array ( [0] => 1606 [id] => 1606 [1] => 87 [parent_id] => 87 ) [1607] => Array ( [0] => 1607 [id] => 1607 [1] => 2275 [parent_id] => 2275 ) [1608] => Array ( [0] => 1608 [id] => 1608 [1] => 696 [parent_id] => 696 ) [1609] => Array ( [0] => 1609 [id] => 1609 [1] => 696 [parent_id] => 696 ) [1610] => Array ( [0] => 1610 [id] => 1610 [1] => 696 [parent_id] => 696 ) [1611] => Array ( [0] => 1611 [id] => 1611 [1] => 696 [parent_id] => 696 ) [1612] => Array ( [0] => 1612 [id] => 1612 [1] => 696 [parent_id] => 696 ) [1613] => Array ( [0] => 1613 [id] => 1613 [1] => 696 [parent_id] => 696 ) [1619] => Array ( [0] => 1619 [id] => 1619 [1] => 696 [parent_id] => 696 ) [1615] => Array ( [0] => 1615 [id] => 1615 [1] => 696 [parent_id] => 696 ) [1616] => Array ( [0] => 1616 [id] => 1616 [1] => 696 [parent_id] => 696 ) [1617] => Array ( [0] => 1617 [id] => 1617 [1] => 696 [parent_id] => 696 ) [1618] => Array ( [0] => 1618 [id] => 1618 [1] => 696 [parent_id] => 696 ) [1620] => Array ( [0] => 1620 [id] => 1620 [1] => 696 [parent_id] => 696 ) [1621] => Array ( [0] => 1621 [id] => 1621 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [1622] => Array ( [0] => 1622 [id] => 1622 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [1623] => Array ( [0] => 1623 [id] => 1623 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [1624] => Array ( [0] => 1624 [id] => 1624 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [1625] => Array ( [0] => 1625 [id] => 1625 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [1627] => Array ( [0] => 1627 [id] => 1627 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [1628] => Array ( [0] => 1628 [id] => 1628 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [1629] => Array ( [0] => 1629 [id] => 1629 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [1630] => Array ( [0] => 1630 [id] => 1630 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [1631] => Array ( [0] => 1631 [id] => 1631 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [1632] => Array ( [0] => 1632 [id] => 1632 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [1633] => Array ( [0] => 1633 [id] => 1633 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [1634] => Array ( [0] => 1634 [id] => 1634 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [1635] => Array ( [0] => 1635 [id] => 1635 [1] => 1634 [parent_id] => 1634 ) [1636] => Array ( [0] => 1636 [id] => 1636 [1] => 1634 [parent_id] => 1634 ) [1637] => Array ( [0] => 1637 [id] => 1637 [1] => 1634 [parent_id] => 1634 ) [1638] => Array ( [0] => 1638 [id] => 1638 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [1639] => Array ( [0] => 1639 [id] => 1639 [1] => 1638 [parent_id] => 1638 ) [1640] => Array ( [0] => 1640 [id] => 1640 [1] => 1638 [parent_id] => 1638 ) [1641] => Array ( [0] => 1641 [id] => 1641 [1] => 1642 [parent_id] => 1642 ) [1642] => Array ( [0] => 1642 [id] => 1642 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [1643] => Array ( [0] => 1643 [id] => 1643 [1] => 1642 [parent_id] => 1642 ) [1644] => Array ( [0] => 1644 [id] => 1644 [1] => 1642 [parent_id] => 1642 ) [1645] => Array ( [0] => 1645 [id] => 1645 [1] => 6 [parent_id] => 6 ) [1646] => Array ( [0] => 1646 [id] => 1646 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [1647] => Array ( [0] => 1647 [id] => 1647 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [1649] => Array ( [0] => 1649 [id] => 1649 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [2270] => Array ( [0] => 2270 [id] => 2270 [1] => 804 [parent_id] => 804 ) [2271] => Array ( [0] => 2271 [id] => 2271 [1] => 804 [parent_id] => 804 ) [2272] => Array ( [0] => 2272 [id] => 2272 [1] => 804 [parent_id] => 804 ) [2273] => Array ( [0] => 2273 [id] => 2273 [1] => 804 [parent_id] => 804 ) [2286] => Array ( [0] => 2286 [id] => 2286 [1] => 59 [parent_id] => 59 ) [1656] => Array ( [0] => 1656 [id] => 1656 [1] => 6 [parent_id] => 6 ) [2275] => Array ( [0] => 2275 [id] => 2275 [1] => 17 [parent_id] => 17 ) [1658] => Array ( [0] => 1658 [id] => 1658 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [2269] => Array ( [0] => 2269 [id] => 2269 [1] => 804 [parent_id] => 804 ) [1662] => Array ( [0] => 1662 [id] => 1662 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [1663] => Array ( [0] => 1663 [id] => 1663 [1] => 1662 [parent_id] => 1662 ) [1664] => Array ( [0] => 1664 [id] => 1664 [1] => 1662 [parent_id] => 1662 ) [1665] => Array ( [0] => 1665 [id] => 1665 [1] => 1662 [parent_id] => 1662 ) [1666] => Array ( [0] => 1666 [id] => 1666 [1] => 1662 [parent_id] => 1662 ) [1667] => Array ( [0] => 1667 [id] => 1667 [1] => 1662 [parent_id] => 1662 ) [2276] => Array ( [0] => 2276 [id] => 2276 [1] => 102 [parent_id] => 102 ) [1669] => Array ( [0] => 1669 [id] => 1669 [1] => 1662 [parent_id] => 1662 ) [1670] => Array ( [0] => 1670 [id] => 1670 [1] => 23 [parent_id] => 23 ) [1673] => Array ( [0] => 1673 [id] => 1673 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [1674] => Array ( [0] => 1674 [id] => 1674 [1] => 4 [parent_id] => 4 ) [1675] => Array ( [0] => 1675 [id] => 1675 [1] => 1674 [parent_id] => 1674 ) [1676] => Array ( [0] => 1676 [id] => 1676 [1] => 1674 [parent_id] => 1674 ) [1677] => Array ( [0] => 1677 [id] => 1677 [1] => 1674 [parent_id] => 1674 ) [1678] => Array ( [0] => 1678 [id] => 1678 [1] => 1674 [parent_id] => 1674 ) [1679] => Array ( [0] => 1679 [id] => 1679 [1] => 1674 [parent_id] => 1674 ) [1686] => Array ( [0] => 1686 [id] => 1686 [1] => 23 [parent_id] => 23 ) [1687] => Array ( [0] => 1687 [id] => 1687 [1] => 23 [parent_id] => 23 ) [1688] => Array ( [0] => 1688 [id] => 1688 [1] => 1686 [parent_id] => 1686 ) [1680] => Array ( [0] => 1680 [id] => 1680 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [1681] => Array ( [0] => 1681 [id] => 1681 [1] => 23 [parent_id] => 23 ) [1685] => Array ( [0] => 1685 [id] => 1685 [1] => 1674 [parent_id] => 1674 ) [1683] => Array ( [0] => 1683 [id] => 1683 [1] => 1682 [parent_id] => 1682 ) [1684] => Array ( [0] => 1684 [id] => 1684 [1] => 23 [parent_id] => 23 ) [1689] => Array ( [0] => 1689 [id] => 1689 [1] => 1686 [parent_id] => 1686 ) [1690] => Array ( [0] => 1690 [id] => 1690 [1] => 1686 [parent_id] => 1686 ) [1691] => Array ( [0] => 1691 [id] => 1691 [1] => 1686 [parent_id] => 1686 ) [1692] => Array ( [0] => 1692 [id] => 1692 [1] => 1686 [parent_id] => 1686 ) [1693] => Array ( [0] => 1693 [id] => 1693 [1] => 23 [parent_id] => 23 ) [1695] => Array ( [0] => 1695 [id] => 1695 [1] => 1674 [parent_id] => 1674 ) [1696] => Array ( [0] => 1696 [id] => 1696 [1] => 1674 [parent_id] => 1674 ) [1697] => Array ( [0] => 1697 [id] => 1697 [1] => 1686 [parent_id] => 1686 ) [1698] => Array ( [0] => 1698 [id] => 1698 [1] => 23 [parent_id] => 23 ) [1699] => Array ( [0] => 1699 [id] => 1699 [1] => 1674 [parent_id] => 1674 ) [1700] => Array ( [0] => 1700 [id] => 1700 [1] => 23 [parent_id] => 23 ) [1701] => Array ( [0] => 1701 [id] => 1701 [1] => 1674 [parent_id] => 1674 ) [1702] => Array ( [0] => 1702 [id] => 1702 [1] => 1701 [parent_id] => 1701 ) [1703] => Array ( [0] => 1703 [id] => 1703 [1] => 1701 [parent_id] => 1701 ) [1704] => Array ( [0] => 1704 [id] => 1704 [1] => 1701 [parent_id] => 1701 ) [1705] => Array ( [0] => 1705 [id] => 1705 [1] => 1701 [parent_id] => 1701 ) [1706] => Array ( [0] => 1706 [id] => 1706 [1] => 1701 [parent_id] => 1701 ) [1707] => Array ( [0] => 1707 [id] => 1707 [1] => 1701 [parent_id] => 1701 ) [1708] => Array ( [0] => 1708 [id] => 1708 [1] => 1674 [parent_id] => 1674 ) [1709] => Array ( [0] => 1709 [id] => 1709 [1] => 1674 [parent_id] => 1674 ) [1710] => Array ( [0] => 1710 [id] => 1710 [1] => 1674 [parent_id] => 1674 ) [1711] => Array ( [0] => 1711 [id] => 1711 [1] => 1701 [parent_id] => 1701 ) [1712] => Array ( [0] => 1712 [id] => 1712 [1] => 1674 [parent_id] => 1674 ) [1713] => Array ( [0] => 1713 [id] => 1713 [1] => 1701 [parent_id] => 1701 ) [1714] => Array ( [0] => 1714 [id] => 1714 [1] => 23 [parent_id] => 23 ) [1715] => Array ( [0] => 1715 [id] => 1715 [1] => 1701 [parent_id] => 1701 ) [1716] => Array ( [0] => 1716 [id] => 1716 [1] => 1674 [parent_id] => 1674 ) [1717] => Array ( [0] => 1717 [id] => 1717 [1] => 1674 [parent_id] => 1674 ) [1718] => Array ( [0] => 1718 [id] => 1718 [1] => 1717 [parent_id] => 1717 ) [1719] => Array ( [0] => 1719 [id] => 1719 [1] => 1717 [parent_id] => 1717 ) [1720] => Array ( [0] => 1720 [id] => 1720 [1] => 1717 [parent_id] => 1717 ) [1722] => Array ( [0] => 1722 [id] => 1722 [1] => 27 [parent_id] => 27 ) [1723] => Array ( [0] => 1723 [id] => 1723 [1] => 27 [parent_id] => 27 ) [1724] => Array ( [0] => 1724 [id] => 1724 [1] => 27 [parent_id] => 27 ) [1725] => Array ( [0] => 1725 [id] => 1725 [1] => 27 [parent_id] => 27 ) [1726] => Array ( [0] => 1726 [id] => 1726 [1] => 27 [parent_id] => 27 ) [1727] => Array ( [0] => 1727 [id] => 1727 [1] => 27 [parent_id] => 27 ) [1728] => Array ( [0] => 1728 [id] => 1728 [1] => 27 [parent_id] => 27 ) [1729] => Array ( [0] => 1729 [id] => 1729 [1] => 27 [parent_id] => 27 ) [1730] => Array ( [0] => 1730 [id] => 1730 [1] => 27 [parent_id] => 27 ) [1731] => Array ( [0] => 1731 [id] => 1731 [1] => 1729 [parent_id] => 1729 ) [1732] => Array ( [0] => 1732 [id] => 1732 [1] => 1729 [parent_id] => 1729 ) [1733] => Array ( [0] => 1733 [id] => 1733 [1] => 1729 [parent_id] => 1729 ) [1734] => Array ( [0] => 1734 [id] => 1734 [1] => 1729 [parent_id] => 1729 ) [1735] => Array ( [0] => 1735 [id] => 1735 [1] => 1729 [parent_id] => 1729 ) [1736] => Array ( [0] => 1736 [id] => 1736 [1] => 1729 [parent_id] => 1729 ) [1737] => Array ( [0] => 1737 [id] => 1737 [1] => 1729 [parent_id] => 1729 ) [1738] => Array ( [0] => 1738 [id] => 1738 [1] => 1730 [parent_id] => 1730 ) [1739] => Array ( [0] => 1739 [id] => 1739 [1] => 27 [parent_id] => 27 ) [1740] => Array ( [0] => 1740 [id] => 1740 [1] => 1739 [parent_id] => 1739 ) [1741] => Array ( [0] => 1741 [id] => 1741 [1] => 1739 [parent_id] => 1739 ) [1742] => Array ( [0] => 1742 [id] => 1742 [1] => 27 [parent_id] => 27 ) [1743] => Array ( [0] => 1743 [id] => 1743 [1] => 27 [parent_id] => 27 ) [1744] => Array ( [0] => 1744 [id] => 1744 [1] => 1729 [parent_id] => 1729 ) [1745] => Array ( [0] => 1745 [id] => 1745 [1] => 1730 [parent_id] => 1730 ) [1746] => Array ( [0] => 1746 [id] => 1746 [1] => 1730 [parent_id] => 1730 ) [1747] => Array ( [0] => 1747 [id] => 1747 [1] => 4 [parent_id] => 4 ) [1748] => Array ( [0] => 1748 [id] => 1748 [1] => 1747 [parent_id] => 1747 ) [1755] => Array ( [0] => 1755 [id] => 1755 [1] => 1747 [parent_id] => 1747 ) [1750] => Array ( [0] => 1750 [id] => 1750 [1] => 1747 [parent_id] => 1747 ) [1751] => Array ( [0] => 1751 [id] => 1751 [1] => 1750 [parent_id] => 1750 ) [1752] => Array ( [0] => 1752 [id] => 1752 [1] => 1750 [parent_id] => 1750 ) [1754] => Array ( [0] => 1754 [id] => 1754 [1] => 1747 [parent_id] => 1747 ) [1756] => Array ( [0] => 1756 [id] => 1756 [1] => 1747 [parent_id] => 1747 ) [1757] => Array ( [0] => 1757 [id] => 1757 [1] => 1747 [parent_id] => 1747 ) [1758] => Array ( [0] => 1758 [id] => 1758 [1] => 1747 [parent_id] => 1747 ) [1759] => Array ( [0] => 1759 [id] => 1759 [1] => 42 [parent_id] => 42 ) [1760] => Array ( [0] => 1760 [id] => 1760 [1] => 1747 [parent_id] => 1747 ) [1761] => Array ( [0] => 1761 [id] => 1761 [1] => 72 [parent_id] => 72 ) [1762] => Array ( [0] => 1762 [id] => 1762 [1] => 1747 [parent_id] => 1747 ) [1763] => Array ( [0] => 1763 [id] => 1763 [1] => 1762 [parent_id] => 1762 ) [1781] => Array ( [0] => 1781 [id] => 1781 [1] => 1762 [parent_id] => 1762 ) [1765] => Array ( [0] => 1765 [id] => 1765 [1] => 1090 [parent_id] => 1090 ) [1766] => Array ( [0] => 1766 [id] => 1766 [1] => 1090 [parent_id] => 1090 ) [1767] => Array ( [0] => 1767 [id] => 1767 [1] => 1090 [parent_id] => 1090 ) [1769] => Array ( [0] => 1769 [id] => 1769 [1] => 1747 [parent_id] => 1747 ) [1770] => Array ( [0] => 1770 [id] => 1770 [1] => 1747 [parent_id] => 1747 ) [1771] => Array ( [0] => 1771 [id] => 1771 [1] => 1747 [parent_id] => 1747 ) [1772] => Array ( [0] => 1772 [id] => 1772 [1] => 1771 [parent_id] => 1771 ) [1773] => Array ( [0] => 1773 [id] => 1773 [1] => 1771 [parent_id] => 1771 ) [1774] => Array ( [0] => 1774 [id] => 1774 [1] => 1747 [parent_id] => 1747 ) [1775] => Array ( [0] => 1775 [id] => 1775 [1] => 7 [parent_id] => 7 ) [1776] => Array ( [0] => 1776 [id] => 1776 [1] => 1775 [parent_id] => 1775 ) [1777] => Array ( [0] => 1777 [id] => 1777 [1] => 1775 [parent_id] => 1775 ) [1778] => Array ( [0] => 1778 [id] => 1778 [1] => 1775 [parent_id] => 1775 ) [1779] => Array ( [0] => 1779 [id] => 1779 [1] => 1747 [parent_id] => 1747 ) [1780] => Array ( [0] => 1780 [id] => 1780 [1] => 51 [parent_id] => 51 ) [1782] => Array ( [0] => 1782 [id] => 1782 [1] => 1762 [parent_id] => 1762 ) [1783] => Array ( [0] => 1783 [id] => 1783 [1] => 1762 [parent_id] => 1762 ) [1784] => Array ( [0] => 1784 [id] => 1784 [1] => 42 [parent_id] => 42 ) [1785] => Array ( [0] => 1785 [id] => 1785 [1] => 1798 [parent_id] => 1798 ) [1786] => Array ( [0] => 1786 [id] => 1786 [1] => 1785 [parent_id] => 1785 ) [1787] => Array ( [0] => 1787 [id] => 1787 [1] => 1785 [parent_id] => 1785 ) [1788] => Array ( [0] => 1788 [id] => 1788 [1] => 1785 [parent_id] => 1785 ) [1789] => Array ( [0] => 1789 [id] => 1789 [1] => 1747 [parent_id] => 1747 ) [1790] => Array ( [0] => 1790 [id] => 1790 [1] => 4 [parent_id] => 4 ) [1791] => Array ( [0] => 1791 [id] => 1791 [1] => 1747 [parent_id] => 1747 ) [1793] => Array ( [0] => 1793 [id] => 1793 [1] => 1884 [parent_id] => 1884 ) [1794] => Array ( [0] => 1794 [id] => 1794 [1] => 1762 [parent_id] => 1762 ) [1795] => Array ( [0] => 1795 [id] => 1795 [1] => 1762 [parent_id] => 1762 ) [1796] => Array ( [0] => 1796 [id] => 1796 [1] => 1747 [parent_id] => 1747 ) [1797] => Array ( [0] => 1797 [id] => 1797 [1] => 186 [parent_id] => 186 ) [1798] => Array ( [0] => 1798 [id] => 1798 [1] => 1747 [parent_id] => 1747 ) [1799] => Array ( [0] => 1799 [id] => 1799 [1] => 1798 [parent_id] => 1798 ) [1800] => Array ( [0] => 1800 [id] => 1800 [1] => 186 [parent_id] => 186 ) [1801] => Array ( [0] => 1801 [id] => 1801 [1] => 186 [parent_id] => 186 ) [1802] => Array ( [0] => 1802 [id] => 1802 [1] => 186 [parent_id] => 186 ) [1803] => Array ( [0] => 1803 [id] => 1803 [1] => 48 [parent_id] => 48 ) [1804] => Array ( [0] => 1804 [id] => 1804 [1] => 186 [parent_id] => 186 ) [1805] => Array ( [0] => 1805 [id] => 1805 [1] => 186 [parent_id] => 186 ) [1807] => Array ( [0] => 1807 [id] => 1807 [1] => 56 [parent_id] => 56 ) [1809] => Array ( [0] => 1809 [id] => 1809 [1] => 56 [parent_id] => 56 ) [1810] => Array ( [0] => 1810 [id] => 1810 [1] => 56 [parent_id] => 56 ) [1811] => Array ( [0] => 1811 [id] => 1811 [1] => 56 [parent_id] => 56 ) [1812] => Array ( [0] => 1812 [id] => 1812 [1] => 91 [parent_id] => 91 ) [1813] => Array ( [0] => 1813 [id] => 1813 [1] => 91 [parent_id] => 91 ) [1814] => Array ( [0] => 1814 [id] => 1814 [1] => 91 [parent_id] => 91 ) [1815] => Array ( [0] => 1815 [id] => 1815 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1816] => Array ( [0] => 1816 [id] => 1816 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1817] => Array ( [0] => 1817 [id] => 1817 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1818] => Array ( [0] => 1818 [id] => 1818 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1819] => Array ( [0] => 1819 [id] => 1819 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1820] => Array ( [0] => 1820 [id] => 1820 [1] => 91 [parent_id] => 91 ) [1821] => Array ( [0] => 1821 [id] => 1821 [1] => 91 [parent_id] => 91 ) [1822] => Array ( [0] => 1822 [id] => 1822 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1823] => Array ( [0] => 1823 [id] => 1823 [1] => 91 [parent_id] => 91 ) [1824] => Array ( [0] => 1824 [id] => 1824 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1825] => Array ( [0] => 1825 [id] => 1825 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1826] => Array ( [0] => 1826 [id] => 1826 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1827] => Array ( [0] => 1827 [id] => 1827 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1828] => Array ( [0] => 1828 [id] => 1828 [1] => 91 [parent_id] => 91 ) [1829] => Array ( [0] => 1829 [id] => 1829 [1] => 45 [parent_id] => 45 ) [1830] => Array ( [0] => 1830 [id] => 1830 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1833] => Array ( [0] => 1833 [id] => 1833 [1] => 91 [parent_id] => 91 ) [1834] => Array ( [0] => 1834 [id] => 1834 [1] => 91 [parent_id] => 91 ) [1835] => Array ( [0] => 1835 [id] => 1835 [1] => 1835 [parent_id] => 1835 ) [1836] => Array ( [0] => 1836 [id] => 1836 [1] => 91 [parent_id] => 91 ) [1837] => Array ( [0] => 1837 [id] => 1837 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1838] => Array ( [0] => 1838 [id] => 1838 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1839] => Array ( [0] => 1839 [id] => 1839 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1840] => Array ( [0] => 1840 [id] => 1840 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1841] => Array ( [0] => 1841 [id] => 1841 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1842] => Array ( [0] => 1842 [id] => 1842 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1843] => Array ( [0] => 1843 [id] => 1843 [1] => 91 [parent_id] => 91 ) [1844] => Array ( [0] => 1844 [id] => 1844 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1845] => Array ( [0] => 1845 [id] => 1845 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1846] => Array ( [0] => 1846 [id] => 1846 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1847] => Array ( [0] => 1847 [id] => 1847 [1] => 55 [parent_id] => 55 ) [1848] => Array ( [0] => 1848 [id] => 1848 [1] => 55 [parent_id] => 55 ) [1849] => Array ( [0] => 1849 [id] => 1849 [1] => 55 [parent_id] => 55 ) [1850] => Array ( [0] => 1850 [id] => 1850 [1] => 55 [parent_id] => 55 ) [1851] => Array ( [0] => 1851 [id] => 1851 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1852] => Array ( [0] => 1852 [id] => 1852 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1853] => Array ( [0] => 1853 [id] => 1853 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1854] => Array ( [0] => 1854 [id] => 1854 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1855] => Array ( [0] => 1855 [id] => 1855 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1856] => Array ( [0] => 1856 [id] => 1856 [1] => 1855 [parent_id] => 1855 ) [1857] => Array ( [0] => 1857 [id] => 1857 [1] => 1855 [parent_id] => 1855 ) [1858] => Array ( [0] => 1858 [id] => 1858 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1859] => Array ( [0] => 1859 [id] => 1859 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1860] => Array ( [0] => 1860 [id] => 1860 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1861] => Array ( [0] => 1861 [id] => 1861 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1862] => Array ( [0] => 1862 [id] => 1862 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1863] => Array ( [0] => 1863 [id] => 1863 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1864] => Array ( [0] => 1864 [id] => 1864 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1865] => Array ( [0] => 1865 [id] => 1865 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1866] => Array ( [0] => 1866 [id] => 1866 [1] => 54 [parent_id] => 54 ) [1867] => Array ( [0] => 1867 [id] => 1867 [1] => 55 [parent_id] => 55 ) [1868] => Array ( [0] => 1868 [id] => 1868 [1] => 55 [parent_id] => 55 ) [1869] => Array ( [0] => 1869 [id] => 1869 [1] => 90 [parent_id] => 90 ) [1870] => Array ( [0] => 1870 [id] => 1870 [1] => 91 [parent_id] => 91 ) [1872] => Array ( [0] => 1872 [id] => 1872 [1] => 91 [parent_id] => 91 ) [1873] => Array ( [0] => 1873 [id] => 1873 [1] => 91 [parent_id] => 91 ) [1874] => Array ( [0] => 1874 [id] => 1874 [1] => 55 [parent_id] => 55 ) [1875] => Array ( [0] => 1875 [id] => 1875 [1] => 55 [parent_id] => 55 ) [1876] => Array ( [0] => 1876 [id] => 1876 [1] => 55 [parent_id] => 55 ) [1877] => Array ( [0] => 1877 [id] => 1877 [1] => 1869 [parent_id] => 1869 ) [1878] => Array ( [0] => 1878 [id] => 1878 [1] => 1869 [parent_id] => 1869 ) [1879] => Array ( [0] => 1879 [id] => 1879 [1] => 1869 [parent_id] => 1869 ) [1880] => Array ( [0] => 1880 [id] => 1880 [1] => 1869 [parent_id] => 1869 ) [1881] => Array ( [0] => 1881 [id] => 1881 [1] => 55 [parent_id] => 55 ) [1882] => Array ( [0] => 1882 [id] => 1882 [1] => 55 [parent_id] => 55 ) [1883] => Array ( [0] => 1883 [id] => 1883 [1] => 55 [parent_id] => 55 ) [1884] => Array ( [0] => 1884 [id] => 1884 [1] => 1747 [parent_id] => 1747 ) [1885] => Array ( [0] => 1885 [id] => 1885 [1] => 1884 [parent_id] => 1884 ) [1886] => Array ( [0] => 1886 [id] => 1886 [1] => 1884 [parent_id] => 1884 ) [1887] => Array ( [0] => 1887 [id] => 1887 [1] => 746 [parent_id] => 746 ) [2281] => Array ( [0] => 2281 [id] => 2281 [1] => 804 [parent_id] => 804 ) [2282] => Array ( [0] => 2282 [id] => 2282 [1] => 18 [parent_id] => 18 ) [2283] => Array ( [0] => 2283 [id] => 2283 [1] => 17 [parent_id] => 17 ) [1893] => Array ( [0] => 1893 [id] => 1893 [1] => 1899 [parent_id] => 1899 ) [1894] => Array ( [0] => 1894 [id] => 1894 [1] => 45 [parent_id] => 45 ) [1895] => Array ( [0] => 1895 [id] => 1895 [1] => 45 [parent_id] => 45 ) [1896] => Array ( [0] => 1896 [id] => 1896 [1] => 571 [parent_id] => 571 ) [1897] => Array ( [0] => 1897 [id] => 1897 [1] => 45 [parent_id] => 45 ) [1898] => Array ( [0] => 1898 [id] => 1898 [1] => 45 [parent_id] => 45 ) [1899] => Array ( [0] => 1899 [id] => 1899 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [1900] => Array ( [0] => 1900 [id] => 1900 [1] => 1899 [parent_id] => 1899 ) [1901] => Array ( [0] => 1901 [id] => 1901 [1] => 1899 [parent_id] => 1899 ) [1902] => Array ( [0] => 1902 [id] => 1902 [1] => 1899 [parent_id] => 1899 ) [1903] => Array ( [0] => 1903 [id] => 1903 [1] => 1899 [parent_id] => 1899 ) [1904] => Array ( [0] => 1904 [id] => 1904 [1] => 1279 [parent_id] => 1279 ) [1905] => Array ( [0] => 1905 [id] => 1905 [1] => 45 [parent_id] => 45 ) [1906] => Array ( [0] => 1906 [id] => 1906 [1] => 1899 [parent_id] => 1899 ) [1907] => Array ( [0] => 1907 [id] => 1907 [1] => 1899 [parent_id] => 1899 ) [1908] => Array ( [0] => 1908 [id] => 1908 [1] => 1899 [parent_id] => 1899 ) [1909] => Array ( [0] => 1909 [id] => 1909 [1] => 1318 [parent_id] => 1318 ) [1910] => Array ( [0] => 1910 [id] => 1910 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [1911] => Array ( [0] => 1911 [id] => 1911 [1] => 1910 [parent_id] => 1910 ) [1912] => Array ( [0] => 1912 [id] => 1912 [1] => 1910 [parent_id] => 1910 ) [1913] => Array ( [0] => 1913 [id] => 1913 [1] => 1910 [parent_id] => 1910 ) [1914] => Array ( [0] => 1914 [id] => 1914 [1] => 1910 [parent_id] => 1910 ) [1916] => Array ( [0] => 1916 [id] => 1916 [1] => 90 [parent_id] => 90 ) [1917] => Array ( [0] => 1917 [id] => 1917 [1] => 1165 [parent_id] => 1165 ) [1918] => Array ( [0] => 1918 [id] => 1918 [1] => 1899 [parent_id] => 1899 ) [1919] => Array ( [0] => 1919 [id] => 1919 [1] => 45 [parent_id] => 45 ) [1920] => Array ( [0] => 1920 [id] => 1920 [1] => 45 [parent_id] => 45 ) [1921] => Array ( [0] => 1921 [id] => 1921 [1] => 45 [parent_id] => 45 ) [1922] => Array ( [0] => 1922 [id] => 1922 [1] => 90 [parent_id] => 90 ) [1923] => Array ( [0] => 1923 [id] => 1923 [1] => 90 [parent_id] => 90 ) [1924] => Array ( [0] => 1924 [id] => 1924 [1] => 1899 [parent_id] => 1899 ) [1925] => Array ( [0] => 1925 [id] => 1925 [1] => 2046 [parent_id] => 2046 ) [1926] => Array ( [0] => 1926 [id] => 1926 [1] => 1869 [parent_id] => 1869 ) [1927] => Array ( [0] => 1927 [id] => 1927 [1] => 1869 [parent_id] => 1869 ) [1928] => Array ( [0] => 1928 [id] => 1928 [1] => 45 [parent_id] => 45 ) [1929] => Array ( [0] => 1929 [id] => 1929 [1] => 1899 [parent_id] => 1899 ) [1930] => Array ( [0] => 1930 [id] => 1930 [1] => 1997 [parent_id] => 1997 ) [1931] => Array ( [0] => 1931 [id] => 1931 [1] => 90 [parent_id] => 90 ) [1932] => Array ( [0] => 1932 [id] => 1932 [1] => 45 [parent_id] => 45 ) [1933] => Array ( [0] => 1933 [id] => 1933 [1] => 1352 [parent_id] => 1352 ) [1934] => Array ( [0] => 1934 [id] => 1934 [1] => 105 [parent_id] => 105 ) [1935] => Array ( [0] => 1935 [id] => 1935 [1] => 1934 [parent_id] => 1934 ) [1936] => Array ( [0] => 1936 [id] => 1936 [1] => 1934 [parent_id] => 1934 ) [1937] => Array ( [0] => 1937 [id] => 1937 [1] => 1934 [parent_id] => 1934 ) [1938] => Array ( [0] => 1938 [id] => 1938 [1] => 1934 [parent_id] => 1934 ) [1939] => Array ( [0] => 1939 [id] => 1939 [1] => 105 [parent_id] => 105 ) [1940] => Array ( [0] => 1940 [id] => 1940 [1] => 105 [parent_id] => 105 ) [1941] => Array ( [0] => 1941 [id] => 1941 [1] => 1934 [parent_id] => 1934 ) [1942] => Array ( [0] => 1942 [id] => 1942 [1] => 101 [parent_id] => 101 ) [1943] => Array ( [0] => 1943 [id] => 1943 [1] => 1352 [parent_id] => 1352 ) [1944] => Array ( [0] => 1944 [id] => 1944 [1] => 1899 [parent_id] => 1899 ) [1945] => Array ( [0] => 1945 [id] => 1945 [1] => 45 [parent_id] => 45 ) [1946] => Array ( [0] => 1946 [id] => 1946 [1] => 1278 [parent_id] => 1278 ) [1947] => Array ( [0] => 1947 [id] => 1947 [1] => 2073 [parent_id] => 2073 ) [1948] => Array ( [0] => 1948 [id] => 1948 [1] => 1280 [parent_id] => 1280 ) [1949] => Array ( [0] => 1949 [id] => 1949 [1] => 1948 [parent_id] => 1948 ) [1950] => Array ( [0] => 1950 [id] => 1950 [1] => 1948 [parent_id] => 1948 ) [1951] => Array ( [0] => 1951 [id] => 1951 [1] => 105 [parent_id] => 105 ) [1952] => Array ( [0] => 1952 [id] => 1952 [1] => 1899 [parent_id] => 1899 ) [1953] => Array ( [0] => 1953 [id] => 1953 [1] => 1352 [parent_id] => 1352 ) [1954] => Array ( [0] => 1954 [id] => 1954 [1] => 101 [parent_id] => 101 ) [1955] => Array ( [0] => 1955 [id] => 1955 [1] => 37 [parent_id] => 37 ) [1957] => Array ( [0] => 1957 [id] => 1957 [1] => 1467 [parent_id] => 1467 ) [1958] => Array ( [0] => 1958 [id] => 1958 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [1959] => Array ( [0] => 1959 [id] => 1959 [1] => 105 [parent_id] => 105 ) [1960] => Array ( [0] => 1960 [id] => 1960 [1] => 699 [parent_id] => 699 ) [1961] => Array ( [0] => 1961 [id] => 1961 [1] => 699 [parent_id] => 699 ) [1962] => Array ( [0] => 1962 [id] => 1962 [1] => 699 [parent_id] => 699 ) [2155] => Array ( [0] => 2155 [id] => 2155 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [1964] => Array ( [0] => 1964 [id] => 1964 [1] => 45 [parent_id] => 45 ) [1965] => Array ( [0] => 1965 [id] => 1965 [1] => 1967 [parent_id] => 1967 ) [1966] => Array ( [0] => 1966 [id] => 1966 [1] => 45 [parent_id] => 45 ) [1967] => Array ( [0] => 1967 [id] => 1967 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [1968] => Array ( [0] => 1968 [id] => 1968 [1] => 1967 [parent_id] => 1967 ) [1969] => Array ( [0] => 1969 [id] => 1969 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [1970] => Array ( [0] => 1970 [id] => 1970 [1] => 1899 [parent_id] => 1899 ) [1971] => Array ( [0] => 1971 [id] => 1971 [1] => 1352 [parent_id] => 1352 ) [1972] => Array ( [0] => 1972 [id] => 1972 [1] => 45 [parent_id] => 45 ) [1973] => Array ( [0] => 1973 [id] => 1973 [1] => 1899 [parent_id] => 1899 ) [1974] => Array ( [0] => 1974 [id] => 1974 [1] => 45 [parent_id] => 45 ) [1975] => Array ( [0] => 1975 [id] => 1975 [1] => 1331 [parent_id] => 1331 ) [1976] => Array ( [0] => 1976 [id] => 1976 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [1977] => Array ( [0] => 1977 [id] => 1977 [1] => 1976 [parent_id] => 1976 ) [1978] => Array ( [0] => 1978 [id] => 1978 [1] => 1976 [parent_id] => 1976 ) [1979] => Array ( [0] => 1979 [id] => 1979 [1] => 1976 [parent_id] => 1976 ) [1980] => Array ( [0] => 1980 [id] => 1980 [1] => 1976 [parent_id] => 1976 ) [1981] => Array ( [0] => 1981 [id] => 1981 [1] => 45 [parent_id] => 45 ) [1982] => Array ( [0] => 1982 [id] => 1982 [1] => 90 [parent_id] => 90 ) [1983] => Array ( [0] => 1983 [id] => 1983 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [1984] => Array ( [0] => 1984 [id] => 1984 [1] => 45 [parent_id] => 45 ) [1985] => Array ( [0] => 1985 [id] => 1985 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [1986] => Array ( [0] => 1986 [id] => 1986 [1] => 105 [parent_id] => 105 ) [1987] => Array ( [0] => 1987 [id] => 1987 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [1988] => Array ( [0] => 1988 [id] => 1988 [1] => 105 [parent_id] => 105 ) [1989] => Array ( [0] => 1989 [id] => 1989 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [2023] => Array ( [0] => 2023 [id] => 2023 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2024] => Array ( [0] => 2024 [id] => 2024 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2025] => Array ( [0] => 2025 [id] => 2025 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [1991] => Array ( [0] => 1991 [id] => 1991 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2274] => Array ( [0] => 2274 [id] => 2274 [1] => 86 [parent_id] => 86 ) [2278] => Array ( [0] => 2278 [id] => 2278 [1] => 1352 [parent_id] => 1352 ) [1996] => Array ( [0] => 1996 [id] => 1996 [1] => 1331 [parent_id] => 1331 ) [1997] => Array ( [0] => 1997 [id] => 1997 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [1998] => Array ( [0] => 1998 [id] => 1998 [1] => 1997 [parent_id] => 1997 ) [1999] => Array ( [0] => 1999 [id] => 1999 [1] => 1997 [parent_id] => 1997 ) [2000] => Array ( [0] => 2000 [id] => 2000 [1] => 1930 [parent_id] => 1930 ) [2001] => Array ( [0] => 2001 [id] => 2001 [1] => 1930 [parent_id] => 1930 ) [2002] => Array ( [0] => 2002 [id] => 2002 [1] => 1930 [parent_id] => 1930 ) [2003] => Array ( [0] => 2003 [id] => 2003 [1] => 1930 [parent_id] => 1930 ) [2004] => Array ( [0] => 2004 [id] => 2004 [1] => 1930 [parent_id] => 1930 ) [2005] => Array ( [0] => 2005 [id] => 2005 [1] => 1930 [parent_id] => 1930 ) [2006] => Array ( [0] => 2006 [id] => 2006 [1] => 1354 [parent_id] => 1354 ) [2007] => Array ( [0] => 2007 [id] => 2007 [1] => 102 [parent_id] => 102 ) [2008] => Array ( [0] => 2008 [id] => 2008 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2009] => Array ( [0] => 2009 [id] => 2009 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2010] => Array ( [0] => 2010 [id] => 2010 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2011] => Array ( [0] => 2011 [id] => 2011 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2012] => Array ( [0] => 2012 [id] => 2012 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2013] => Array ( [0] => 2013 [id] => 2013 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2014] => Array ( [0] => 2014 [id] => 2014 [1] => 2073 [parent_id] => 2073 ) [2216] => Array ( [0] => 2216 [id] => 2216 [1] => 23 [parent_id] => 23 ) [2218] => Array ( [0] => 2218 [id] => 2218 [1] => 2219 [parent_id] => 2219 ) [2016] => Array ( [0] => 2016 [id] => 2016 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2017] => Array ( [0] => 2017 [id] => 2017 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2018] => Array ( [0] => 2018 [id] => 2018 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2019] => Array ( [0] => 2019 [id] => 2019 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2020] => Array ( [0] => 2020 [id] => 2020 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2021] => Array ( [0] => 2021 [id] => 2021 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2022] => Array ( [0] => 2022 [id] => 2022 [1] => 1331 [parent_id] => 1331 ) [2026] => Array ( [0] => 2026 [id] => 2026 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2027] => Array ( [0] => 2027 [id] => 2027 [1] => 1165 [parent_id] => 1165 ) [2028] => Array ( [0] => 2028 [id] => 2028 [1] => 1165 [parent_id] => 1165 ) [2029] => Array ( [0] => 2029 [id] => 2029 [1] => 1165 [parent_id] => 1165 ) [2030] => Array ( [0] => 2030 [id] => 2030 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [2031] => Array ( [0] => 2031 [id] => 2031 [1] => 1281 [parent_id] => 1281 ) [2032] => Array ( [0] => 2032 [id] => 2032 [1] => 1281 [parent_id] => 1281 ) [2033] => Array ( [0] => 2033 [id] => 2033 [1] => 1281 [parent_id] => 1281 ) [2034] => Array ( [0] => 2034 [id] => 2034 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2035] => Array ( [0] => 2035 [id] => 2035 [1] => 1331 [parent_id] => 1331 ) [2036] => Array ( [0] => 2036 [id] => 2036 [1] => 1331 [parent_id] => 1331 ) [2037] => Array ( [0] => 2037 [id] => 2037 [1] => 1331 [parent_id] => 1331 ) [2038] => Array ( [0] => 2038 [id] => 2038 [1] => 1299 [parent_id] => 1299 ) [2039] => Array ( [0] => 2039 [id] => 2039 [1] => 1299 [parent_id] => 1299 ) [2040] => Array ( [0] => 2040 [id] => 2040 [1] => 1299 [parent_id] => 1299 ) [2041] => Array ( [0] => 2041 [id] => 2041 [1] => 1299 [parent_id] => 1299 ) [2042] => Array ( [0] => 2042 [id] => 2042 [1] => 1299 [parent_id] => 1299 ) [2043] => Array ( [0] => 2043 [id] => 2043 [1] => 1299 [parent_id] => 1299 ) [2044] => Array ( [0] => 2044 [id] => 2044 [1] => 1299 [parent_id] => 1299 ) [2045] => Array ( [0] => 2045 [id] => 2045 [1] => 1331 [parent_id] => 1331 ) [2046] => Array ( [0] => 2046 [id] => 2046 [1] => 101 [parent_id] => 101 ) [2047] => Array ( [0] => 2047 [id] => 2047 [1] => 101 [parent_id] => 101 ) [2048] => Array ( [0] => 2048 [id] => 2048 [1] => 102 [parent_id] => 102 ) [2051] => Array ( [0] => 2051 [id] => 2051 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2052] => Array ( [0] => 2052 [id] => 2052 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2053] => Array ( [0] => 2053 [id] => 2053 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2054] => Array ( [0] => 2054 [id] => 2054 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2055] => Array ( [0] => 2055 [id] => 2055 [1] => 105 [parent_id] => 105 ) [2056] => Array ( [0] => 2056 [id] => 2056 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2057] => Array ( [0] => 2057 [id] => 2057 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2058] => Array ( [0] => 2058 [id] => 2058 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2059] => Array ( [0] => 2059 [id] => 2059 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2060] => Array ( [0] => 2060 [id] => 2060 [1] => 1276 [parent_id] => 1276 ) [2061] => Array ( [0] => 2061 [id] => 2061 [1] => 101 [parent_id] => 101 ) [2062] => Array ( [0] => 2062 [id] => 2062 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2063] => Array ( [0] => 2063 [id] => 2063 [1] => 1747 [parent_id] => 1747 ) [2064] => Array ( [0] => 2064 [id] => 2064 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2065] => Array ( [0] => 2065 [id] => 2065 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2066] => Array ( [0] => 2066 [id] => 2066 [1] => 102 [parent_id] => 102 ) [2067] => Array ( [0] => 2067 [id] => 2067 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [2068] => Array ( [0] => 2068 [id] => 2068 [1] => 2067 [parent_id] => 2067 ) [2069] => Array ( [0] => 2069 [id] => 2069 [1] => 2067 [parent_id] => 2067 ) [2070] => Array ( [0] => 2070 [id] => 2070 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2071] => Array ( [0] => 2071 [id] => 2071 [1] => 102 [parent_id] => 102 ) [2072] => Array ( [0] => 2072 [id] => 2072 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2073] => Array ( [0] => 2073 [id] => 2073 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [2074] => Array ( [0] => 2074 [id] => 2074 [1] => 2073 [parent_id] => 2073 ) [2075] => Array ( [0] => 2075 [id] => 2075 [1] => 2073 [parent_id] => 2073 ) [2076] => Array ( [0] => 2076 [id] => 2076 [1] => 2073 [parent_id] => 2073 ) [2077] => Array ( [0] => 2077 [id] => 2077 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2078] => Array ( [0] => 2078 [id] => 2078 [1] => 2073 [parent_id] => 2073 ) [2079] => Array ( [0] => 2079 [id] => 2079 [1] => 1352 [parent_id] => 1352 ) [2080] => Array ( [0] => 2080 [id] => 2080 [1] => 102 [parent_id] => 102 ) [2081] => Array ( [0] => 2081 [id] => 2081 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2082] => Array ( [0] => 2082 [id] => 2082 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2083] => Array ( [0] => 2083 [id] => 2083 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2084] => Array ( [0] => 2084 [id] => 2084 [1] => 1352 [parent_id] => 1352 ) [2085] => Array ( [0] => 2085 [id] => 2085 [1] => 47 [parent_id] => 47 ) [2087] => Array ( [0] => 2087 [id] => 2087 [1] => 1165 [parent_id] => 1165 ) [2088] => Array ( [0] => 2088 [id] => 2088 [1] => 2087 [parent_id] => 2087 ) [2089] => Array ( [0] => 2089 [id] => 2089 [1] => 1165 [parent_id] => 1165 ) [2090] => Array ( [0] => 2090 [id] => 2090 [1] => 1165 [parent_id] => 1165 ) [2091] => Array ( [0] => 2091 [id] => 2091 [1] => 1165 [parent_id] => 1165 ) [2092] => Array ( [0] => 2092 [id] => 2092 [1] => 1165 [parent_id] => 1165 ) [2093] => Array ( [0] => 2093 [id] => 2093 [1] => 1165 [parent_id] => 1165 ) [2094] => Array ( [0] => 2094 [id] => 2094 [1] => 1165 [parent_id] => 1165 ) [2095] => Array ( [0] => 2095 [id] => 2095 [1] => 1165 [parent_id] => 1165 ) [2096] => Array ( [0] => 2096 [id] => 2096 [1] => 1165 [parent_id] => 1165 ) [2097] => Array ( [0] => 2097 [id] => 2097 [1] => 1165 [parent_id] => 1165 ) [2098] => Array ( [0] => 2098 [id] => 2098 [1] => 2087 [parent_id] => 2087 ) [2099] => Array ( [0] => 2099 [id] => 2099 [1] => 1165 [parent_id] => 1165 ) [2100] => Array ( [0] => 2100 [id] => 2100 [1] => 1165 [parent_id] => 1165 ) [2101] => Array ( [0] => 2101 [id] => 2101 [1] => 2087 [parent_id] => 2087 ) [2102] => Array ( [0] => 2102 [id] => 2102 [1] => 2099 [parent_id] => 2099 ) [2103] => Array ( [0] => 2103 [id] => 2103 [1] => 2099 [parent_id] => 2099 ) [2104] => Array ( [0] => 2104 [id] => 2104 [1] => 2100 [parent_id] => 2100 ) [2105] => Array ( [0] => 2105 [id] => 2105 [1] => 2100 [parent_id] => 2100 ) [2106] => Array ( [0] => 2106 [id] => 2106 [1] => 2100 [parent_id] => 2100 ) [2107] => Array ( [0] => 2107 [id] => 2107 [1] => 2100 [parent_id] => 2100 ) [2108] => Array ( [0] => 2108 [id] => 2108 [1] => 2099 [parent_id] => 2099 ) [2109] => Array ( [0] => 2109 [id] => 2109 [1] => 2099 [parent_id] => 2099 ) [2110] => Array ( [0] => 2110 [id] => 2110 [1] => 2099 [parent_id] => 2099 ) [2111] => Array ( [0] => 2111 [id] => 2111 [1] => 2099 [parent_id] => 2099 ) [2251] => Array ( [0] => 2251 [id] => 2251 [1] => 1447 [parent_id] => 1447 ) [2114] => Array ( [0] => 2114 [id] => 2114 [1] => 89 [parent_id] => 89 ) [2115] => Array ( [0] => 2115 [id] => 2115 [1] => 17 [parent_id] => 17 ) [2117] => Array ( [0] => 2117 [id] => 2117 [1] => 2118 [parent_id] => 2118 ) [2118] => Array ( [0] => 2118 [id] => 2118 [1] => 6 [parent_id] => 6 ) [2119] => Array ( [0] => 2119 [id] => 2119 [1] => 1415 [parent_id] => 1415 ) [2116] => Array ( [0] => 2116 [id] => 2116 [1] => 2115 [parent_id] => 2115 ) [2121] => Array ( [0] => 2121 [id] => 2121 [1] => 1279 [parent_id] => 1279 ) [2122] => Array ( [0] => 2122 [id] => 2122 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [2123] => Array ( [0] => 2123 [id] => 2123 [1] => 2122 [parent_id] => 2122 ) [2124] => Array ( [0] => 2124 [id] => 2124 [1] => 2122 [parent_id] => 2122 ) [2125] => Array ( [0] => 2125 [id] => 2125 [1] => 2122 [parent_id] => 2122 ) [2126] => Array ( [0] => 2126 [id] => 2126 [1] => 2122 [parent_id] => 2122 ) [2127] => Array ( [0] => 2127 [id] => 2127 [1] => 1447 [parent_id] => 1447 ) [2128] => Array ( [0] => 2128 [id] => 2128 [1] => 1447 [parent_id] => 1447 ) [2129] => Array ( [0] => 2129 [id] => 2129 [1] => 1447 [parent_id] => 1447 ) [2130] => Array ( [0] => 2130 [id] => 2130 [1] => 1447 [parent_id] => 1447 ) [2131] => Array ( [0] => 2131 [id] => 2131 [1] => 1447 [parent_id] => 1447 ) [2132] => Array ( [0] => 2132 [id] => 2132 [1] => 49 [parent_id] => 49 ) [2133] => Array ( [0] => 2133 [id] => 2133 [1] => 49 [parent_id] => 49 ) [2134] => Array ( [0] => 2134 [id] => 2134 [1] => 1447 [parent_id] => 1447 ) [2135] => Array ( [0] => 2135 [id] => 2135 [1] => 49 [parent_id] => 49 ) [2136] => Array ( [0] => 2136 [id] => 2136 [1] => 2122 [parent_id] => 2122 ) [2137] => Array ( [0] => 2137 [id] => 2137 [1] => 1467 [parent_id] => 1467 ) [2138] => Array ( [0] => 2138 [id] => 2138 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [2139] => Array ( [0] => 2139 [id] => 2139 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [2140] => Array ( [0] => 2140 [id] => 2140 [1] => 2118 [parent_id] => 2118 ) [2141] => Array ( [0] => 2141 [id] => 2141 [1] => 2118 [parent_id] => 2118 ) [2142] => Array ( [0] => 2142 [id] => 2142 [1] => 65 [parent_id] => 65 ) [2143] => Array ( [0] => 2143 [id] => 2143 [1] => 999 [parent_id] => 999 ) [2144] => Array ( [0] => 2144 [id] => 2144 [1] => 49 [parent_id] => 49 ) [2145] => Array ( [0] => 2145 [id] => 2145 [1] => 49 [parent_id] => 49 ) [2146] => Array ( [0] => 2146 [id] => 2146 [1] => 79 [parent_id] => 79 ) [2147] => Array ( [0] => 2147 [id] => 2147 [1] => 1216 [parent_id] => 1216 ) [2150] => Array ( [0] => 2150 [id] => 2150 [1] => 1281 [parent_id] => 1281 ) [2151] => Array ( [0] => 2151 [id] => 2151 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2152] => Array ( [0] => 2152 [id] => 2152 [1] => 2259 [parent_id] => 2259 ) [2153] => Array ( [0] => 2153 [id] => 2153 [1] => 18 [parent_id] => 18 ) [2156] => Array ( [0] => 2156 [id] => 2156 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2157] => Array ( [0] => 2157 [id] => 2157 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2158] => Array ( [0] => 2158 [id] => 2158 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2159] => Array ( [0] => 2159 [id] => 2159 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2160] => Array ( [0] => 2160 [id] => 2160 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2161] => Array ( [0] => 2161 [id] => 2161 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2162] => Array ( [0] => 2162 [id] => 2162 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2163] => Array ( [0] => 2163 [id] => 2163 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [2164] => Array ( [0] => 2164 [id] => 2164 [1] => 1750 [parent_id] => 1750 ) [2165] => Array ( [0] => 2165 [id] => 2165 [1] => 1747 [parent_id] => 1747 ) [2166] => Array ( [0] => 2166 [id] => 2166 [1] => 4 [parent_id] => 4 ) [2167] => Array ( [0] => 2167 [id] => 2167 [1] => 2166 [parent_id] => 2166 ) [2168] => Array ( [0] => 2168 [id] => 2168 [1] => 2166 [parent_id] => 2166 ) [2169] => Array ( [0] => 2169 [id] => 2169 [1] => 2166 [parent_id] => 2166 ) [2170] => Array ( [0] => 2170 [id] => 2170 [1] => 2166 [parent_id] => 2166 ) [2171] => Array ( [0] => 2171 [id] => 2171 [1] => 2166 [parent_id] => 2166 ) [2172] => Array ( [0] => 2172 [id] => 2172 [1] => 2166 [parent_id] => 2166 ) [2173] => Array ( [0] => 2173 [id] => 2173 [1] => 1762 [parent_id] => 1762 ) [2174] => Array ( [0] => 2174 [id] => 2174 [1] => 1447 [parent_id] => 1447 ) [2175] => Array ( [0] => 2175 [id] => 2175 [1] => 1165 [parent_id] => 1165 ) [2176] => Array ( [0] => 2176 [id] => 2176 [1] => 1165 [parent_id] => 1165 ) [2177] => Array ( [0] => 2177 [id] => 2177 [1] => 1165 [parent_id] => 1165 ) [2178] => Array ( [0] => 2178 [id] => 2178 [1] => 2118 [parent_id] => 2118 ) [2179] => Array ( [0] => 2179 [id] => 2179 [1] => 2118 [parent_id] => 2118 ) [2180] => Array ( [0] => 2180 [id] => 2180 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2181] => Array ( [0] => 2181 [id] => 2181 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2182] => Array ( [0] => 2182 [id] => 2182 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2183] => Array ( [0] => 2183 [id] => 2183 [1] => 0 [parent_id] => 0 ) [2184] => Array ( [0] => 2184 [id] => 2184 [1] => 2183 [parent_id] => 2183 ) [2185] => Array ( [0] => 2185 [id] => 2185 [1] => 2184 [parent_id] => 2184 ) [2186] => Array ( [0] => 2186 [id] => 2186 [1] => 2184 [parent_id] => 2184 ) [2187] => Array ( [0] => 2187 [id] => 2187 [1] => 2184 [parent_id] => 2184 ) [2188] => Array ( [0] => 2188 [id] => 2188 [1] => 2184 [parent_id] => 2184 ) [2189] => Array ( [0] => 2189 [id] => 2189 [1] => 2184 [parent_id] => 2184 ) [2190] => Array ( [0] => 2190 [id] => 2190 [1] => 2184 [parent_id] => 2184 ) [2191] => Array ( [0] => 2191 [id] => 2191 [1] => 2184 [parent_id] => 2184 ) [2192] => Array ( [0] => 2192 [id] => 2192 [1] => 2184 [parent_id] => 2184 ) [2193] => Array ( [0] => 2193 [id] => 2193 [1] => 2184 [parent_id] => 2184 ) [2194] => Array ( [0] => 2194 [id] => 2194 [1] => 2184 [parent_id] => 2184 ) [2196] => Array ( [0] => 2196 [id] => 2196 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2197] => Array ( [0] => 2197 [id] => 2197 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2198] => Array ( [0] => 2198 [id] => 2198 [1] => 1165 [parent_id] => 1165 ) [2199] => Array ( [0] => 2199 [id] => 2199 [1] => 89 [parent_id] => 89 ) [2200] => Array ( [0] => 2200 [id] => 2200 [1] => 2249 [parent_id] => 2249 ) [2201] => Array ( [0] => 2201 [id] => 2201 [1] => 89 [parent_id] => 89 ) [2203] => Array ( [0] => 2203 [id] => 2203 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2204] => Array ( [0] => 2204 [id] => 2204 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2205] => Array ( [0] => 2205 [id] => 2205 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2206] => Array ( [0] => 2206 [id] => 2206 [1] => 1281 [parent_id] => 1281 ) [2207] => Array ( [0] => 2207 [id] => 2207 [1] => 1281 [parent_id] => 1281 ) [2208] => Array ( [0] => 2208 [id] => 2208 [1] => 1281 [parent_id] => 1281 ) [2209] => Array ( [0] => 2209 [id] => 2209 [1] => 1281 [parent_id] => 1281 ) [2210] => Array ( [0] => 2210 [id] => 2210 [1] => 1645 [parent_id] => 1645 ) [2211] => Array ( [0] => 2211 [id] => 2211 [1] => 1645 [parent_id] => 1645 ) [2212] => Array ( [0] => 2212 [id] => 2212 [1] => 1645 [parent_id] => 1645 ) [2213] => Array ( [0] => 2213 [id] => 2213 [1] => 1645 [parent_id] => 1645 ) [2214] => Array ( [0] => 2214 [id] => 2214 [1] => 1645 [parent_id] => 1645 ) [2215] => Array ( [0] => 2215 [id] => 2215 [1] => 1645 [parent_id] => 1645 ) [2219] => Array ( [0] => 2219 [id] => 2219 [1] => 1425 [parent_id] => 1425 ) [2220] => Array ( [0] => 2220 [id] => 2220 [1] => 2219 [parent_id] => 2219 ) [2221] => Array ( [0] => 2221 [id] => 2221 [1] => 2219 [parent_id] => 2219 ) [2222] => Array ( [0] => 2222 [id] => 2222 [1] => 21 [parent_id] => 21 ) [2223] => Array ( [0] => 2223 [id] => 2223 [1] => 894 [parent_id] => 894 ) [2225] => Array ( [0] => 2225 [id] => 2225 [1] => 2184 [parent_id] => 2184 ) [2226] => Array ( [0] => 2226 [id] => 2226 [1] => 2184 [parent_id] => 2184 ) [2227] => Array ( [0] => 2227 [id] => 2227 [1] => 2184 [parent_id] => 2184 ) [2228] => Array ( [0] => 2228 [id] => 2228 [1] => 8 [parent_id] => 8 ) [2229] => Array ( [0] => 2229 [id] => 2229 [1] => 73 [parent_id] => 73 ) [2230] => Array ( [0] => 2230 [id] => 2230 [1] => 1165 [parent_id] => 1165 ) [2231] => Array ( [0] => 2231 [id] => 2231 [1] => 1184 [parent_id] => 1184 ) [2235] => Array ( [0] => 2235 [id] => 2235 [1] => 96 [parent_id] => 96 ) [2233] => Array ( [0] => 2233 [id] => 2233 [1] => 413 [parent_id] => 413 ) [2234] => Array ( [0] => 2234 [id] => 2234 [1] => 413 [parent_id] => 413 ) [2236] => Array ( [0] => 2236 [id] => 2236 [1] => 96 [parent_id] => 96 ) [2237] => Array ( [0] => 2237 [id] => 2237 [1] => 96 [parent_id] => 96 ) [2238] => Array ( [0] => 2238 [id] => 2238 [1] => 96 [parent_id] => 96 ) [2239] => Array ( [0] => 2239 [id] => 2239 [1] => 96 [parent_id] => 96 ) [2240] => Array ( [0] => 2240 [id] => 2240 [1] => 96 [parent_id] => 96 ) [2241] => Array ( [0] => 2241 [id] => 2241 [1] => 96 [parent_id] => 96 ) [2242] => Array ( [0] => 2242 [id] => 2242 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2243] => Array ( [0] => 2243 [id] => 2243 [1] => 2183 [parent_id] => 2183 ) [2244] => Array ( [0] => 2244 [id] => 2244 [1] => 2243 [parent_id] => 2243 ) [2245] => Array ( [0] => 2245 [id] => 2245 [1] => 96 [parent_id] => 96 ) [2246] => Array ( [0] => 2246 [id] => 2246 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [2247] => Array ( [0] => 2247 [id] => 2247 [1] => 9 [parent_id] => 9 ) [2248] => Array ( [0] => 2248 [id] => 2248 [1] => 2184 [parent_id] => 2184 ) [2249] => Array ( [0] => 2249 [id] => 2249 [1] => 89 [parent_id] => 89 ) [2250] => Array ( [0] => 2250 [id] => 2250 [1] => 89 [parent_id] => 89 ) [2252] => Array ( [0] => 2252 [id] => 2252 [1] => 1352 [parent_id] => 1352 ) [2253] => Array ( [0] => 2253 [id] => 2253 [1] => 18 [parent_id] => 18 ) [2254] => Array ( [0] => 2254 [id] => 2254 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2255] => Array ( [0] => 2255 [id] => 2255 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2256] => Array ( [0] => 2256 [id] => 2256 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2259] => Array ( [0] => 2259 [id] => 2259 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2260] => Array ( [0] => 2260 [id] => 2260 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [2261] => Array ( [0] => 2261 [id] => 2261 [1] => 1302 [parent_id] => 1302 ) [2262] => Array ( [0] => 2262 [id] => 2262 [1] => 1302 [parent_id] => 1302 ) [2263] => Array ( [0] => 2263 [id] => 2263 [1] => 1302 [parent_id] => 1302 ) [2264] => Array ( [0] => 2264 [id] => 2264 [1] => 1302 [parent_id] => 1302 ) [2266] => Array ( [0] => 2266 [id] => 2266 [1] => 89 [parent_id] => 89 ) [2268] => Array ( [0] => 2268 [id] => 2268 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [2287] => Array ( [0] => 2287 [id] => 2287 [1] => 298 [parent_id] => 298 ) [2288] => Array ( [0] => 2288 [id] => 2288 [1] => 298 [parent_id] => 298 ) [2289] => Array ( [0] => 2289 [id] => 2289 [1] => 298 [parent_id] => 298 ) [2290] => Array ( [0] => 2290 [id] => 2290 [1] => 42 [parent_id] => 42 ) [2292] => Array ( [0] => 2292 [id] => 2292 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [2293] => Array ( [0] => 2293 [id] => 2293 [1] => 18 [parent_id] => 18 ) [2294] => Array ( [0] => 2294 [id] => 2294 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [2295] => Array ( [0] => 2295 [id] => 2295 [1] => 1674 [parent_id] => 1674 ) [2296] => Array ( [0] => 2296 [id] => 2296 [1] => 288 [parent_id] => 288 ) [2297] => Array ( [0] => 2297 [id] => 2297 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [2298] => Array ( [0] => 2298 [id] => 2298 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [2299] => Array ( [0] => 2299 [id] => 2299 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [2300] => Array ( [0] => 2300 [id] => 2300 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [2301] => Array ( [0] => 2301 [id] => 2301 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [2302] => Array ( [0] => 2302 [id] => 2302 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [2303] => Array ( [0] => 2303 [id] => 2303 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [2304] => Array ( [0] => 2304 [id] => 2304 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [2305] => Array ( [0] => 2305 [id] => 2305 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [2306] => Array ( [0] => 2306 [id] => 2306 [1] => 108 [parent_id] => 108 ) [2307] => Array ( [0] => 2307 [id] => 2307 [1] => 22 [parent_id] => 22 ) [2308] => Array ( [0] => 2308 [id] => 2308 [1] => 2157 [parent_id] => 2157 ) [2310] => Array ( [0] => 2310 [id] => 2310 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2309] => Array ( [0] => 2309 [id] => 2309 [1] => 2157 [parent_id] => 2157 ) [2311] => Array ( [0] => 2311 [id] => 2311 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2312] => Array ( [0] => 2312 [id] => 2312 [1] => 2311 [parent_id] => 2311 ) [2313] => Array ( [0] => 2313 [id] => 2313 [1] => 2311 [parent_id] => 2311 ) [2318] => Array ( [0] => 2318 [id] => 2318 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2315] => Array ( [0] => 2315 [id] => 2315 [1] => 2157 [parent_id] => 2157 ) [2317] => Array ( [0] => 2317 [id] => 2317 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2319] => Array ( [0] => 2319 [id] => 2319 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2320] => Array ( [0] => 2320 [id] => 2320 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2321] => Array ( [0] => 2321 [id] => 2321 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2322] => Array ( [0] => 2322 [id] => 2322 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2324] => Array ( [0] => 2324 [id] => 2324 [1] => 243 [parent_id] => 243 ) [2325] => Array ( [0] => 2325 [id] => 2325 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2326] => Array ( [0] => 2326 [id] => 2326 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2327] => Array ( [0] => 2327 [id] => 2327 [1] => 2339 [parent_id] => 2339 ) [2328] => Array ( [0] => 2328 [id] => 2328 [1] => 1352 [parent_id] => 1352 ) [2329] => Array ( [0] => 2329 [id] => 2329 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2330] => Array ( [0] => 2330 [id] => 2330 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2331] => Array ( [0] => 2331 [id] => 2331 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2332] => Array ( [0] => 2332 [id] => 2332 [1] => 103 [parent_id] => 103 ) [2333] => Array ( [0] => 2333 [id] => 2333 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2334] => Array ( [0] => 2334 [id] => 2334 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2435] => Array ( [0] => 2435 [id] => 2435 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2335] => Array ( [0] => 2335 [id] => 2335 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2336] => Array ( [0] => 2336 [id] => 2336 [1] => 175 [parent_id] => 175 ) [2337] => Array ( [0] => 2337 [id] => 2337 [1] => 175 [parent_id] => 175 ) [2338] => Array ( [0] => 2338 [id] => 2338 [1] => 175 [parent_id] => 175 ) [2339] => Array ( [0] => 2339 [id] => 2339 [1] => 105 [parent_id] => 105 ) [2340] => Array ( [0] => 2340 [id] => 2340 [1] => 101 [parent_id] => 101 ) [2341] => Array ( [0] => 2341 [id] => 2341 [1] => 105 [parent_id] => 105 ) [2342] => Array ( [0] => 2342 [id] => 2342 [1] => 105 [parent_id] => 105 ) [2343] => Array ( [0] => 2343 [id] => 2343 [1] => 97 [parent_id] => 97 ) [2344] => Array ( [0] => 2344 [id] => 2344 [1] => 97 [parent_id] => 97 ) [2346] => Array ( [0] => 2346 [id] => 2346 [1] => 804 [parent_id] => 804 ) [2347] => Array ( [0] => 2347 [id] => 2347 [1] => 778 [parent_id] => 778 ) [2348] => Array ( [0] => 2348 [id] => 2348 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2349] => Array ( [0] => 2349 [id] => 2349 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2350] => Array ( [0] => 2350 [id] => 2350 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2351] => Array ( [0] => 2351 [id] => 2351 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2352] => Array ( [0] => 2352 [id] => 2352 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2353] => Array ( [0] => 2353 [id] => 2353 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2354] => Array ( [0] => 2354 [id] => 2354 [1] => 1281 [parent_id] => 1281 ) [2355] => Array ( [0] => 2355 [id] => 2355 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2356] => Array ( [0] => 2356 [id] => 2356 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2357] => Array ( [0] => 2357 [id] => 2357 [1] => 103 [parent_id] => 103 ) [2358] => Array ( [0] => 2358 [id] => 2358 [1] => 1279 [parent_id] => 1279 ) [2359] => Array ( [0] => 2359 [id] => 2359 [1] => 1279 [parent_id] => 1279 ) [2360] => Array ( [0] => 2360 [id] => 2360 [1] => 99 [parent_id] => 99 ) [2363] => Array ( [0] => 2363 [id] => 2363 [1] => 103 [parent_id] => 103 ) [2362] => Array ( [0] => 2362 [id] => 2362 [1] => 2361 [parent_id] => 2361 ) [2364] => Array ( [0] => 2364 [id] => 2364 [1] => 103 [parent_id] => 103 ) [2365] => Array ( [0] => 2365 [id] => 2365 [1] => 103 [parent_id] => 103 ) [2366] => Array ( [0] => 2366 [id] => 2366 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2367] => Array ( [0] => 2367 [id] => 2367 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2368] => Array ( [0] => 2368 [id] => 2368 [1] => 102 [parent_id] => 102 ) [2369] => Array ( [0] => 2369 [id] => 2369 [1] => 102 [parent_id] => 102 ) [2370] => Array ( [0] => 2370 [id] => 2370 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2371] => Array ( [0] => 2371 [id] => 2371 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2372] => Array ( [0] => 2372 [id] => 2372 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2373] => Array ( [0] => 2373 [id] => 2373 [1] => 47 [parent_id] => 47 ) [2376] => Array ( [0] => 2376 [id] => 2376 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [2377] => Array ( [0] => 2377 [id] => 2377 [1] => 2376 [parent_id] => 2376 ) [2375] => Array ( [0] => 2375 [id] => 2375 [1] => 47 [parent_id] => 47 ) [2378] => Array ( [0] => 2378 [id] => 2378 [1] => 2376 [parent_id] => 2376 ) [2379] => Array ( [0] => 2379 [id] => 2379 [1] => 2376 [parent_id] => 2376 ) [2380] => Array ( [0] => 2380 [id] => 2380 [1] => 2376 [parent_id] => 2376 ) [2381] => Array ( [0] => 2381 [id] => 2381 [1] => 2376 [parent_id] => 2376 ) [2382] => Array ( [0] => 2382 [id] => 2382 [1] => 2376 [parent_id] => 2376 ) [2383] => Array ( [0] => 2383 [id] => 2383 [1] => 2376 [parent_id] => 2376 ) [2384] => Array ( [0] => 2384 [id] => 2384 [1] => 2376 [parent_id] => 2376 ) [2385] => Array ( [0] => 2385 [id] => 2385 [1] => 2376 [parent_id] => 2376 ) [2386] => Array ( [0] => 2386 [id] => 2386 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2387] => Array ( [0] => 2387 [id] => 2387 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2388] => Array ( [0] => 2388 [id] => 2388 [1] => 731 [parent_id] => 731 ) [2389] => Array ( [0] => 2389 [id] => 2389 [1] => 74 [parent_id] => 74 ) [2390] => Array ( [0] => 2390 [id] => 2390 [1] => 101 [parent_id] => 101 ) [2396] => Array ( [0] => 2396 [id] => 2396 [1] => 101 [parent_id] => 101 ) [2392] => Array ( [0] => 2392 [id] => 2392 [1] => 47 [parent_id] => 47 ) [2394] => Array ( [0] => 2394 [id] => 2394 [1] => 1279 [parent_id] => 1279 ) [2395] => Array ( [0] => 2395 [id] => 2395 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2397] => Array ( [0] => 2397 [id] => 2397 [1] => 101 [parent_id] => 101 ) [2399] => Array ( [0] => 2399 [id] => 2399 [1] => 1762 [parent_id] => 1762 ) [2400] => Array ( [0] => 2400 [id] => 2400 [1] => 101 [parent_id] => 101 ) [2401] => Array ( [0] => 2401 [id] => 2401 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2402] => Array ( [0] => 2402 [id] => 2402 [1] => 2401 [parent_id] => 2401 ) [2403] => Array ( [0] => 2403 [id] => 2403 [1] => 2401 [parent_id] => 2401 ) [2404] => Array ( [0] => 2404 [id] => 2404 [1] => 2401 [parent_id] => 2401 ) [2405] => Array ( [0] => 2405 [id] => 2405 [1] => 2401 [parent_id] => 2401 ) [2406] => Array ( [0] => 2406 [id] => 2406 [1] => 2401 [parent_id] => 2401 ) [2407] => Array ( [0] => 2407 [id] => 2407 [1] => 2401 [parent_id] => 2401 ) [2408] => Array ( [0] => 2408 [id] => 2408 [1] => 101 [parent_id] => 101 ) [2409] => Array ( [0] => 2409 [id] => 2409 [1] => 101 [parent_id] => 101 ) [2410] => Array ( [0] => 2410 [id] => 2410 [1] => 47 [parent_id] => 47 ) [2411] => Array ( [0] => 2411 [id] => 2411 [1] => 47 [parent_id] => 47 ) [2412] => Array ( [0] => 2412 [id] => 2412 [1] => 47 [parent_id] => 47 ) [2413] => Array ( [0] => 2413 [id] => 2413 [1] => 1299 [parent_id] => 1299 ) [2414] => Array ( [0] => 2414 [id] => 2414 [1] => 1299 [parent_id] => 1299 ) [2415] => Array ( [0] => 2415 [id] => 2415 [1] => 2046 [parent_id] => 2046 ) [2416] => Array ( [0] => 2416 [id] => 2416 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2417] => Array ( [0] => 2417 [id] => 2417 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2418] => Array ( [0] => 2418 [id] => 2418 [1] => 101 [parent_id] => 101 ) [2419] => Array ( [0] => 2419 [id] => 2419 [1] => 101 [parent_id] => 101 ) [2420] => Array ( [0] => 2420 [id] => 2420 [1] => 89 [parent_id] => 89 ) [2421] => Array ( [0] => 2421 [id] => 2421 [1] => 103 [parent_id] => 103 ) [2422] => Array ( [0] => 2422 [id] => 2422 [1] => 101 [parent_id] => 101 ) [2423] => Array ( [0] => 2423 [id] => 2423 [1] => 101 [parent_id] => 101 ) [2424] => Array ( [0] => 2424 [id] => 2424 [1] => 101 [parent_id] => 101 ) [2425] => Array ( [0] => 2425 [id] => 2425 [1] => 101 [parent_id] => 101 ) [2426] => Array ( [0] => 2426 [id] => 2426 [1] => 101 [parent_id] => 101 ) [2427] => Array ( [0] => 2427 [id] => 2427 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2428] => Array ( [0] => 2428 [id] => 2428 [1] => 1279 [parent_id] => 1279 ) [2429] => Array ( [0] => 2429 [id] => 2429 [1] => 1279 [parent_id] => 1279 ) [2430] => Array ( [0] => 2430 [id] => 2430 [1] => 1279 [parent_id] => 1279 ) [2431] => Array ( [0] => 2431 [id] => 2431 [1] => 99 [parent_id] => 99 ) [2432] => Array ( [0] => 2432 [id] => 2432 [1] => 99 [parent_id] => 99 ) [2433] => Array ( [0] => 2433 [id] => 2433 [1] => 1762 [parent_id] => 1762 ) [2434] => Array ( [0] => 2434 [id] => 2434 [1] => 88 [parent_id] => 88 ) [2436] => Array ( [0] => 2436 [id] => 2436 [1] => 89 [parent_id] => 89 ) [2437] => Array ( [0] => 2437 [id] => 2437 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2438] => Array ( [0] => 2438 [id] => 2438 [1] => 2376 [parent_id] => 2376 ) [2439] => Array ( [0] => 2439 [id] => 2439 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2440] => Array ( [0] => 2440 [id] => 2440 [1] => 1762 [parent_id] => 1762 ) [2441] => Array ( [0] => 2441 [id] => 2441 [1] => 1762 [parent_id] => 1762 ) [2442] => Array ( [0] => 2442 [id] => 2442 [1] => 2122 [parent_id] => 2122 ) [2443] => Array ( [0] => 2443 [id] => 2443 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [2444] => Array ( [0] => 2444 [id] => 2444 [1] => 2443 [parent_id] => 2443 ) [2445] => Array ( [0] => 2445 [id] => 2445 [1] => 2443 [parent_id] => 2443 ) [2446] => Array ( [0] => 2446 [id] => 2446 [1] => 2443 [parent_id] => 2443 ) [2447] => Array ( [0] => 2447 [id] => 2447 [1] => 2443 [parent_id] => 2443 ) [2448] => Array ( [0] => 2448 [id] => 2448 [1] => 2443 [parent_id] => 2443 ) [2449] => Array ( [0] => 2449 [id] => 2449 [1] => 2443 [parent_id] => 2443 ) [2450] => Array ( [0] => 2450 [id] => 2450 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [2451] => Array ( [0] => 2451 [id] => 2451 [1] => 2450 [parent_id] => 2450 ) [2452] => Array ( [0] => 2452 [id] => 2452 [1] => 2450 [parent_id] => 2450 ) [2453] => Array ( [0] => 2453 [id] => 2453 [1] => 2450 [parent_id] => 2450 ) [2454] => Array ( [0] => 2454 [id] => 2454 [1] => 2450 [parent_id] => 2450 ) [2455] => Array ( [0] => 2455 [id] => 2455 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2456] => Array ( [0] => 2456 [id] => 2456 [1] => 2455 [parent_id] => 2455 ) [2457] => Array ( [0] => 2457 [id] => 2457 [1] => 2455 [parent_id] => 2455 ) [2458] => Array ( [0] => 2458 [id] => 2458 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [2459] => Array ( [0] => 2459 [id] => 2459 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [2460] => Array ( [0] => 2460 [id] => 2460 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [2461] => Array ( [0] => 2461 [id] => 2461 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [2462] => Array ( [0] => 2462 [id] => 2462 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [2463] => Array ( [0] => 2463 [id] => 2463 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [2464] => Array ( [0] => 2464 [id] => 2464 [1] => 2455 [parent_id] => 2455 ) [2465] => Array ( [0] => 2465 [id] => 2465 [1] => 2455 [parent_id] => 2455 ) [2466] => Array ( [0] => 2466 [id] => 2466 [1] => 2455 [parent_id] => 2455 ) [2467] => Array ( [0] => 2467 [id] => 2467 [1] => 2455 [parent_id] => 2455 ) [2468] => Array ( [0] => 2468 [id] => 2468 [1] => 2455 [parent_id] => 2455 ) [2469] => Array ( [0] => 2469 [id] => 2469 [1] => 2455 [parent_id] => 2455 ) [2470] => Array ( [0] => 2470 [id] => 2470 [1] => 2455 [parent_id] => 2455 ) [2471] => Array ( [0] => 2471 [id] => 2471 [1] => 2455 [parent_id] => 2455 ) [2472] => Array ( [0] => 2472 [id] => 2472 [1] => 2455 [parent_id] => 2455 ) [2473] => Array ( [0] => 2473 [id] => 2473 [1] => 2455 [parent_id] => 2455 ) [2474] => Array ( [0] => 2474 [id] => 2474 [1] => 2455 [parent_id] => 2455 ) [2475] => Array ( [0] => 2475 [id] => 2475 [1] => 2455 [parent_id] => 2455 ) [2476] => Array ( [0] => 2476 [id] => 2476 [1] => 2455 [parent_id] => 2455 ) [2477] => Array ( [0] => 2477 [id] => 2477 [1] => 2455 [parent_id] => 2455 ) [2478] => Array ( [0] => 2478 [id] => 2478 [1] => 2455 [parent_id] => 2455 ) [2479] => Array ( [0] => 2479 [id] => 2479 [1] => 75 [parent_id] => 75 ) [2480] => Array ( [0] => 2480 [id] => 2480 [1] => 89 [parent_id] => 89 ) [2481] => Array ( [0] => 2481 [id] => 2481 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2482] => Array ( [0] => 2482 [id] => 2482 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [2483] => Array ( [0] => 2483 [id] => 2483 [1] => 2243 [parent_id] => 2243 ) [2484] => Array ( [0] => 2484 [id] => 2484 [1] => 2483 [parent_id] => 2483 ) [2485] => Array ( [0] => 2485 [id] => 2485 [1] => 2483 [parent_id] => 2483 ) [2486] => Array ( [0] => 2486 [id] => 2486 [1] => 2483 [parent_id] => 2483 ) [2487] => Array ( [0] => 2487 [id] => 2487 [1] => 2483 [parent_id] => 2483 ) [2488] => Array ( [0] => 2488 [id] => 2488 [1] => 2483 [parent_id] => 2483 ) [2489] => Array ( [0] => 2489 [id] => 2489 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2490] => Array ( [0] => 2490 [id] => 2490 [1] => 89 [parent_id] => 89 ) [2491] => Array ( [0] => 2491 [id] => 2491 [1] => 2376 [parent_id] => 2376 ) [2492] => Array ( [0] => 2492 [id] => 2492 [1] => 2491 [parent_id] => 2491 ) [2493] => Array ( [0] => 2493 [id] => 2493 [1] => 2491 [parent_id] => 2491 ) [2494] => Array ( [0] => 2494 [id] => 2494 [1] => 2491 [parent_id] => 2491 ) [2495] => Array ( [0] => 2495 [id] => 2495 [1] => 1358 [parent_id] => 1358 ) [2496] => Array ( [0] => 2496 [id] => 2496 [1] => 19 [parent_id] => 19 ) [2497] => Array ( [0] => 2497 [id] => 2497 [1] => 812 [parent_id] => 812 ) [2498] => Array ( [0] => 2498 [id] => 2498 [1] => 1362 [parent_id] => 1362 ) [2499] => Array ( [0] => 2499 [id] => 2499 [1] => 76 [parent_id] => 76 ) [2500] => Array ( [0] => 2500 [id] => 2500 [1] => 76 [parent_id] => 76 ) [2501] => Array ( [0] => 2501 [id] => 2501 [1] => 36 [parent_id] => 36 ) [2502] => Array ( [0] => 2502 [id] => 2502 [1] => 1315 [parent_id] => 1315 ) [2503] => Array ( [0] => 2503 [id] => 2503 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [2504] => Array ( [0] => 2504 [id] => 2504 [1] => 90 [parent_id] => 90 ) [2505] => Array ( [0] => 2505 [id] => 2505 [1] => 90 [parent_id] => 90 ) [2506] => Array ( [0] => 2506 [id] => 2506 [1] => 47 [parent_id] => 47 ) [2507] => Array ( [0] => 2507 [id] => 2507 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [2508] => Array ( [0] => 2508 [id] => 2508 [1] => 2507 [parent_id] => 2507 ) [2509] => Array ( [0] => 2509 [id] => 2509 [1] => 1467 [parent_id] => 1467 ) [2510] => Array ( [0] => 2510 [id] => 2510 [1] => 1467 [parent_id] => 1467 ) [2511] => Array ( [0] => 2511 [id] => 2511 [1] => 1467 [parent_id] => 1467 ) [2512] => Array ( [0] => 2512 [id] => 2512 [1] => 1467 [parent_id] => 1467 ) [2513] => Array ( [0] => 2513 [id] => 2513 [1] => 1467 [parent_id] => 1467 ) [2514] => Array ( [0] => 2514 [id] => 2514 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [2515] => Array ( [0] => 2515 [id] => 2515 [1] => 2514 [parent_id] => 2514 ) [2516] => Array ( [0] => 2516 [id] => 2516 [1] => 2514 [parent_id] => 2514 ) [2517] => Array ( [0] => 2517 [id] => 2517 [1] => 2514 [parent_id] => 2514 ) [2518] => Array ( [0] => 2518 [id] => 2518 [1] => 2514 [parent_id] => 2514 ) [2519] => Array ( [0] => 2519 [id] => 2519 [1] => 2514 [parent_id] => 2514 ) [2520] => Array ( [0] => 2520 [id] => 2520 [1] => 2514 [parent_id] => 2514 ) [2521] => Array ( [0] => 2521 [id] => 2521 [1] => 2514 [parent_id] => 2514 ) [2522] => Array ( [0] => 2522 [id] => 2522 [1] => 2514 [parent_id] => 2514 ) [2523] => Array ( [0] => 2523 [id] => 2523 [1] => 2514 [parent_id] => 2514 ) [2524] => Array ( [0] => 2524 [id] => 2524 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [2525] => Array ( [0] => 2525 [id] => 2525 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [2526] => Array ( [0] => 2526 [id] => 2526 [1] => 2525 [parent_id] => 2525 ) [2527] => Array ( [0] => 2527 [id] => 2527 [1] => 2525 [parent_id] => 2525 ) [2528] => Array ( [0] => 2528 [id] => 2528 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [2529] => Array ( [0] => 2529 [id] => 2529 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [2530] => Array ( [0] => 2530 [id] => 2530 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [2531] => Array ( [0] => 2531 [id] => 2531 [1] => 2514 [parent_id] => 2514 ) [2532] => Array ( [0] => 2532 [id] => 2532 [1] => 2514 [parent_id] => 2514 ) [2533] => Array ( [0] => 2533 [id] => 2533 [1] => 2514 [parent_id] => 2514 ) [2534] => Array ( [0] => 2534 [id] => 2534 [1] => 2514 [parent_id] => 2514 ) [2535] => Array ( [0] => 2535 [id] => 2535 [1] => 1899 [parent_id] => 1899 ) [2536] => Array ( [0] => 2536 [id] => 2536 [1] => 1306 [parent_id] => 1306 ) [2537] => Array ( [0] => 2537 [id] => 2537 [1] => 15 [parent_id] => 15 ) [2538] => Array ( [0] => 2538 [id] => 2538 [1] => 34 [parent_id] => 34 ) [2539] => Array ( [0] => 2539 [id] => 2539 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [2540] => Array ( [0] => 2540 [id] => 2540 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [2541] => Array ( [0] => 2541 [id] => 2541 [1] => 2540 [parent_id] => 2540 ) [2542] => Array ( [0] => 2542 [id] => 2542 [1] => 2540 [parent_id] => 2540 ) [2543] => Array ( [0] => 2543 [id] => 2543 [1] => 2540 [parent_id] => 2540 ) [2544] => Array ( [0] => 2544 [id] => 2544 [1] => 2540 [parent_id] => 2540 ) [2545] => Array ( [0] => 2545 [id] => 2545 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [2546] => Array ( [0] => 2546 [id] => 2546 [1] => 2545 [parent_id] => 2545 ) [2547] => Array ( [0] => 2547 [id] => 2547 [1] => 2545 [parent_id] => 2545 ) [2548] => Array ( [0] => 2548 [id] => 2548 [1] => 2545 [parent_id] => 2545 ) [2549] => Array ( [0] => 2549 [id] => 2549 [1] => 2545 [parent_id] => 2545 ) [2550] => Array ( [0] => 2550 [id] => 2550 [1] => 2545 [parent_id] => 2545 ) [2551] => Array ( [0] => 2551 [id] => 2551 [1] => 2545 [parent_id] => 2545 ) [2552] => Array ( [0] => 2552 [id] => 2552 [1] => 2545 [parent_id] => 2545 ) [2553] => Array ( [0] => 2553 [id] => 2553 [1] => 2545 [parent_id] => 2545 ) [2555] => Array ( [0] => 2555 [id] => 2555 [1] => 2545 [parent_id] => 2545 ) [2556] => Array ( [0] => 2556 [id] => 2556 [1] => 2545 [parent_id] => 2545 ) [2557] => Array ( [0] => 2557 [id] => 2557 [1] => 2545 [parent_id] => 2545 ) [2558] => Array ( [0] => 2558 [id] => 2558 [1] => 2545 [parent_id] => 2545 ) [2559] => Array ( [0] => 2559 [id] => 2559 [1] => 2545 [parent_id] => 2545 ) [2560] => Array ( [0] => 2560 [id] => 2560 [1] => 2545 [parent_id] => 2545 ) [2561] => Array ( [0] => 2561 [id] => 2561 [1] => 1358 [parent_id] => 1358 ) [2563] => Array ( [0] => 2563 [id] => 2563 [1] => 1281 [parent_id] => 1281 ) [2564] => Array ( [0] => 2564 [id] => 2564 [1] => 812 [parent_id] => 812 ) [2565] => Array ( [0] => 2565 [id] => 2565 [1] => 148 [parent_id] => 148 ) [2566] => Array ( [0] => 2566 [id] => 2566 [1] => 2122 [parent_id] => 2122 ) [2567] => Array ( [0] => 2567 [id] => 2567 [1] => 288 [parent_id] => 288 ) [2568] => Array ( [0] => 2568 [id] => 2568 [1] => 2122 [parent_id] => 2122 ) [2569] => Array ( [0] => 2569 [id] => 2569 [1] => 2122 [parent_id] => 2122 ) [2570] => Array ( [0] => 2570 [id] => 2570 [1] => 2122 [parent_id] => 2122 ) [2571] => Array ( [0] => 2571 [id] => 2571 [1] => 812 [parent_id] => 812 ) [2578] => Array ( [0] => 2578 [id] => 2578 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2575] => Array ( [0] => 2575 [id] => 2575 [1] => 47 [parent_id] => 47 ) [2576] => Array ( [0] => 2576 [id] => 2576 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [2577] => Array ( [0] => 2577 [id] => 2577 [1] => 2576 [parent_id] => 2576 ) [2579] => Array ( [0] => 2579 [id] => 2579 [1] => 1277 [parent_id] => 1277 ) [2580] => Array ( [0] => 2580 [id] => 2580 [1] => 1279 [parent_id] => 1279 ) [2581] => Array ( [0] => 2581 [id] => 2581 [1] => 33 [parent_id] => 33 ) [2582] => Array ( [0] => 2582 [id] => 2582 [1] => 2581 [parent_id] => 2581 ) [2583] => Array ( [0] => 2583 [id] => 2583 [1] => 2581 [parent_id] => 2581 ) [2584] => Array ( [0] => 2584 [id] => 2584 [1] => 2539 [parent_id] => 2539 ) [2585] => Array ( [0] => 2585 [id] => 2585 [1] => 78 [parent_id] => 78 ) [2586] => Array ( [0] => 2586 [id] => 2586 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [2587] => Array ( [0] => 2587 [id] => 2587 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [2589] => Array ( [0] => 2589 [id] => 2589 [1] => 46 [parent_id] => 46 ) [2590] => Array ( [0] => 2590 [id] => 2590 [1] => 1972 [parent_id] => 1972 ) [2591] => Array ( [0] => 2591 [id] => 2591 [1] => 45 [parent_id] => 45 ) [2592] => Array ( [0] => 2592 [id] => 2592 [1] => 609 [parent_id] => 609 ) [2593] => Array ( [0] => 2593 [id] => 2593 [1] => 5 [parent_id] => 5 ) [2594] => Array ( [0] => 2594 [id] => 2594 [1] => 2593 [parent_id] => 2593 ) [2595] => Array ( [0] => 2595 [id] => 2595 [1] => 2594 [parent_id] => 2594 ) [2596] => Array ( [0] => 2596 [id] => 2596 [1] => 2594 [parent_id] => 2594 ) [2597] => Array ( [0] => 2597 [id] => 2597 [1] => 2594 [parent_id] => 2594 ) [2598] => Array ( [0] => 2598 [id] => 2598 [1] => 2594 [parent_id] => 2594 ) [2599] => Array ( [0] => 2599 [id] => 2599 [1] => 2594 [parent_id] => 2594 ) [2600] => Array ( [0] => 2600 [id] => 2600 [1] => 2594 [parent_id] => 2594 ) [2601] => Array ( [0] => 2601 [id] => 2601 [1] => 2594 [parent_id] => 2594 ) [2602] => Array ( [0] => 2602 [id] => 2602 [1] => 2594 [parent_id] => 2594 ) [2603] => Array ( [0] => 2603 [id] => 2603 [1] => 2593 [parent_id] => 2593 ) [2604] => Array ( [0] => 2604 [id] => 2604 [1] => 2603 [parent_id] => 2603 ) [2605] => Array ( [0] => 2605 [id] => 2605 [1] => 2603 [parent_id] => 2603 ) [2606] => Array ( [0] => 2606 [id] => 2606 [1] => 2603 [parent_id] => 2603 ) [2608] => Array ( [0] => 2608 [id] => 2608 [1] => 2603 [parent_id] => 2603 ) [2609] => Array ( [0] => 2609 [id] => 2609 [1] => 2603 [parent_id] => 2603 ) [2610] => Array ( [0] => 2610 [id] => 2610 [1] => 2603 [parent_id] => 2603 ) [2611] => Array ( [0] => 2611 [id] => 2611 [1] => 2603 [parent_id] => 2603 ) [2612] => Array ( [0] => 2612 [id] => 2612 [1] => 2603 [parent_id] => 2603 ) [2613] => Array ( [0] => 2613 [id] => 2613 [1] => 2593 [parent_id] => 2593 ) [2614] => Array ( [0] => 2614 [id] => 2614 [1] => 2613 [parent_id] => 2613 ) [2615] => Array ( [0] => 2615 [id] => 2615 [1] => 2507 [parent_id] => 2507 ) [2616] => Array ( [0] => 2616 [id] => 2616 [1] => 2613 [parent_id] => 2613 ) [2617] => Array ( [0] => 2617 [id] => 2617 [1] => 2613 [parent_id] => 2613 ) [2618] => Array ( [0] => 2618 [id] => 2618 [1] => 2593 [parent_id] => 2593 ) [2619] => Array ( [0] => 2619 [id] => 2619 [1] => 2618 [parent_id] => 2618 ) [2620] => Array ( [0] => 2620 [id] => 2620 [1] => 2618 [parent_id] => 2618 ) [2621] => Array ( [0] => 2621 [id] => 2621 [1] => 2618 [parent_id] => 2618 ) [2622] => Array ( [0] => 2622 [id] => 2622 [1] => 2618 [parent_id] => 2618 ) [2624] => Array ( [0] => 2624 [id] => 2624 [1] => 2618 [parent_id] => 2618 ) [2625] => Array ( [0] => 2625 [id] => 2625 [1] => 64 [parent_id] => 64 ) [2626] => Array ( [0] => 2626 [id] => 2626 [1] => 2339 [parent_id] => 2339 ) [2627] => Array ( [0] => 2627 [id] => 2627 [1] => 2376 [parent_id] => 2376 ) [2631] => Array ( [0] => 2631 [id] => 2631 [1] => 480 [parent_id] => 480 ) [2629] => Array ( [0] => 2629 [id] => 2629 [1] => 480 [parent_id] => 480 ) [2630] => Array ( [0] => 2630 [id] => 2630 [1] => 133 [parent_id] => 133 ) [2632] => Array ( [0] => 2632 [id] => 2632 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [2633] => Array ( [0] => 2633 [id] => 2633 [1] => 481 [parent_id] => 481 ) [2634] => Array ( [0] => 2634 [id] => 2634 [1] => 477 [parent_id] => 477 ) [2635] => Array ( [0] => 2635 [id] => 2635 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [2637] => Array ( [0] => 2637 [id] => 2637 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [2638] => Array ( [0] => 2638 [id] => 2638 [1] => 486 [parent_id] => 486 ) [2639] => Array ( [0] => 2639 [id] => 2639 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [2640] => Array ( [0] => 2640 [id] => 2640 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [2641] => Array ( [0] => 2641 [id] => 2641 [1] => 465 [parent_id] => 465 ) [2642] => Array ( [0] => 2642 [id] => 2642 [1] => 57 [parent_id] => 57 ) [2643] => Array ( [0] => 2643 [id] => 2643 [1] => 6 [parent_id] => 6 ) [2644] => Array ( [0] => 2644 [id] => 2644 [1] => 133 [parent_id] => 133 ) ) Купить терморегулятор Ensto в Харькове, цены на терморегуляторы, терморегуляторы тепла, электрические, инфракрасные терморегуляторы, для отопления - stroika.biz.ua
ТОВ ЭЛЕТЕХ
(4 отзыва)

Доставка в Харьков

ENSTO ECOINTRO 10FWW - терморегулятор INTRO для теплого пола с датчиком температуры пола, 10А , цвет - белый глянец

Цена: 1375.00 грн.

ECOINTRO 10FWW - терморегулятор INTRO для теплого пола с датчиком температуры пола, 10А , цвет - белый глянец

ТОВ ЭЛЕТЕХ
(4 отзыва)

Доставка в Харьков

Терморегулятор ENSTO ECO16LCDJ+E Ensto (электронный, с датчиками пола и воздуха)

Цена: 2115.00 грн.

Терморегулятор ENSTO ECO16LCDJ+E Ensto (электронный, с датчиками пола и воздуха)

ТОВ ЭЛЕТЕХ
(4 отзыва)

Доставка в Харьков

Терморегулятор ENSTO Impressivo ECO10FI-083 алюминий (с датчиком температуры пола)

Цена: 1450.00 грн.

Терморегулятор ENSTO Impressivo ECO10FI-083 алюминий (с датчиком температуры пола)

ТОВ ЭЛЕТЕХ
(4 отзыва)

Доставка в Харьков

ENSTO ECOINTRO 10FSW - терморегулятор INTRO для теплого пола с датчиком температуры пола, 10А , цвет - черный глянець

Цена: 1375.00 грн.

ECOINTRO 10FSW - терморегулятор INTRO для теплого пола с датчиком температуры пола, 10А , цвет - черный глянець

ТОВ ЭЛЕТЕХ
(4 отзыва)

Доставка в Харьков

АКЦИЯ !!! Терморегулятор ENSTO ECO10FJ (с датчиком температуры пола)

Цена: 1099.00 грн.

Терморегулятор ENSTO ECO10FJ (с датчиком температуры пола)

ТОВ ЭЛЕТЕХ
(4 отзыва)

Доставка в Харьков

Терморегулятор для теплого пола ENSTO ECO16FRI-083 комбинорованный алюминий

Цена: 2080.00 грн.

Терморегулятор для теплого пола комбинорованный ECO16FRI-083 алюминий Ensto

ТОВ ЭЛЕТЕХ
(4 отзыва)

Доставка в Харьков

Терморегулятор ENSTO ECO16FJW (с УЗО и датчиком температуры пола)

Цена: 2025.00 грн.

Терморегулятор ENSTO ECO16FJW (с УЗО и датчиком температуры пола)

ТОВ ЭЛЕТЕХ
(4 отзыва)

Доставка в Харьков

Терморегулятор ENSTO ECO16FRJ (с датчиком температуры пола и воздуха)

Цена: 1795.00 грн.

Терморегулятор ENSTO ECO16FRJ (с датчиком температуры пола и воздуха)

ТОВ ЭЛЕТЕХ
(4 отзыва)

Доставка в Харьков

Терморегулятор ENSTO ЕСО16FD с датчиком температуры пола под Din-рейку

Цена: 1450.00 грн.

Терморегулятор ЕСО16FD с датчиком температуры пола под Din-рейку

1

Смотрите также:

Теплоаккумуляторы Харьков

Автономное отопление под ключ Харьков

Электрические радиаторы (электрорадиаторы) Харьков

Электрокалориферы Харьков

Нагревательные панели Харьков

Системы снеготаяния и антиобледенения Харьков

Терморегуляторы Харьков

Счетчики тепла Харьков

Насосы тепловые Харьков

Другое отопителное оборудование Харьков

Солнечные коллекторы Харьков

Теплогенераторы Харьков

Парогенераторы промышленные Харьков

Отопительные котлы Харьков

Теплые полы Харьков

Радиаторы отопления Харьков

Обогреватели Харьков

Гидравлические стрелки, разделители Харьков

Конвекторы Харьков

На странице показаны предложения Терморегуляторы Ensto в Харькове. Здесь Вы можете купить терморегулятор Ensto выбрав поставщика и сравнив цены. Заказать товар или услугу можно как на нашем сайте, так и обратившись напрямую к компании по указанным телефонам.

Задать вопрос

Ваше имя

Ваш email

Только действительный email - на него придет активация отправки вопроса

Тема сообщения

Выберите регион, если вопрос региональный

Описание

Прикрепить фотографии

Прикрепить видео

Введите код проверки:
Код безопасности